ໜ້າທຳອິດ Tags Https://laopost.com/?p=109749&preview=true

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: https://laopost.com/?p=109749&preview=true

ສອດສ່ອງ! ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກາເຟແຕ່ລະຊະນິດ

ຫຼາຍໆ ຄົນມັກດື່ມກາເຟ ຈົນບາງຄົນດື່ມຈົນຕິດ ທຸກໆມື້ຕ້ອງໄດ້ດື່ມກາເຟ ເຊິ່ງຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະດື່ມກາເຟນົມເຢັນ, ກາເຟຮ້ອນ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າກາເຟທີ່ຄົນທົ່ວໂລກນິຍົມດື່ມ ຫຼື ເຮົາມັກຈະພົບເຫັນຕາມໂຄສະນາຕ່າງໆ ໃນຈອກແກ້ວເບິ່ງແລ້ວໃຜໆກໍຢາກຊີມແມ່ນບໍ່? ແຕ່ມັນມີຫຼາຍແບບຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ລົດຊາດມັນກໍຕ່າງກັນອີກ ແລ້ວເຮົາຈະເລືອກດື່ມກາເຟໃດດີ? ເພາະບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍດື່ມມາກ່ອນແຕ່ກໍຢາກລອງຢາກຊີມ ແຕ່ໃນໃຈຄິດວ່າສັ່ງມາແລ້ວລົດຊາດມັນຈະຄືກັບກາເຟທີ່ຂາຍຢູ່ຮ້ານທົ່ວໄປບໍ່ ແຕ່ຊື່ມັນພັດແຕກແຕ່ງກັນມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ມີ້ນີ້ເຮົາໄປສ່ອງນໍາກັນວ່າກາເຟແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?. ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ ກາເຟດໍາ ເປັນກາເຟທີ່ຊົງດ້ວຍການຕື່ມນໍ້າ ຫຼື ຊົງແບບ ທີ່ບໍ່ໃສ່ນໍ້ານົມ ແຕ່ໃສ່ນໍ້າຕານແທນ, ຫຼາຍຄົນມັກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າກາເຟດໍາກັບ ເອສເພຣໂຊ...
error: Content is protected !!