ໜ້າທຳອິດ Tags Https://laopost.com/?p=109692&preview=true

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: https://laopost.com/?p=109692&preview=true

Youtuber ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ແນວໃດ?

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ Youtuber ມາກ່ອນເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳເສີມທີ່ຄົນລຸ້ນໃໝ່ເຮັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້. ແລ້ວທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າກິດຈະກຳເສີມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງວີດີໂອນັ້ນໄດ້ ຈົນບາງຄົນຍຶດກິດຈະກຳນີ້ເປັນອາຊີບເລີຍ. ທໍາອິດເຮົາມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ Youtuber (ຍູທູບເບີ້) ກັນກ່ອນ. Youtuber ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສ້າງວີດີໂອໃນຮູບແບບຂອງຕົນເອງ ແລະ ເອົາວີດີໂອນັ້ນມາລົງເຜີຍແຜ່ໃນໂຮມເພດຂອງ YouTube, ເຊິ່ງບາງຄົນອາດເຮັດວຽກນີ້ເປັນພຽງກິດຈະກຳເສີມ ຫຼື ເຮັດຍາມວ່າງ ແຕ່ບາງຄົນກໍເຮັດວຽກນີ້ເປັນອາຊີບຫຼັກເລີຍ. ຍິ່ງມີຄົນສົນໃຈເຂົ້າມາຊົມຫຼາຍເທົ່າໃດກໍມີລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກສ່ວນແບ່ງທີ່ YouTube ໄດ້ມອບໃຫ້ເວລາທີ່ມີໂຄສະນາປະກົດໃນວີດີໂອ ຂອງ Youtuber ຜູ້ນັ້ນ. ບາງຄັ້ງບໍລິສັດຂອງຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງກໍ່ຕິດຕໍ່ມາຫາ...
error: Content is protected !!