ໜ້າທຳອິດ Tags Https://laopost.com/?p=109310&preview=true

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: https://laopost.com/?p=109310&preview=true

ລັດ ອອກງົບພິເສດ 500 ຕື້ກີບເພື່ອຟື້ນຟູໄພພິບັດ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຜີຍງົບປະມານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸດມັດຈາກ ລັດຖະບານ 500 ຕື້ກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູໄພພິບັດ. ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເງິນ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2019 ໃນອາທິດທີ່ຜ່າານມາ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ: ໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດເປັນໂຄງການສ້ອມແປງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ການບໍລິການພາກລັດ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດໃນປີ...
Message Us
Loading...
error: Content is protected !!