ໜ້າທຳອິດ Tags ສາລະໜ້າຮູ້

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ສາລະໜ້າຮູ້

ລົດມີປະກັນໄພຫາກໜັງສືລົດໝົດອາຍຸເມື່ອເກີດອຸບັດເຫດຍັງຈະໄດ້ສິດຄຸ້ມຄອງຫຼື ບໍ່?

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະກັນໄພມື້ນີ້ທາງລາວໂພສຈະຍົກປະເດັນ ກໍລະນີຕອນເຮັດປະກັນໄພທຳອິດ ແລະ ໜັງສືລົດຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ ຫຼັງຈາກເຮັດປະກັນໄພແລ້ວໄລຍະໜຶ່ງລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະກັນມາກວດເບິ່ງເອກະສານແລ້ວພົບວ່າໜັງສືລົດຂອງຜູ້ປະກັນໝົດອາຍຸທາງປະກັນໄພຍັງຄຸ້ມຄອງສິດຂອງຜູ້ປະກັນໄພ ຫຼື ບໍ່? ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ທາງກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ (ຄລປ) ໄດ້ມີຄຳຕອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນ, ເຊິ່ງຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການໝົດອາຍຸຂອງເອກະສານລົດກໍ່ຖືວ່າຜູ້ຊື້ປະກັນບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພາະຖືວ່າສັນຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນຄຸ້ມຄອງຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາຕົກລົງນຳກັນລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ (ຜູ້ຊື້ປະກັນ) ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພ. ຮຽບຮຽງບົດ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ...

ການໃຊ້ໄຟສຸກເສີນໃນເວລາຂັບລົດ ກໍລະນີໃຊ້ໄຟສຸກເສີນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້

ໄຟສຸກເສີນ ຫຼື Emergency Light ມີຄວາມໝາຍໃຊ້ສະເພາະກໍລະນີລົດເປ່ເພ ຫຼື ມີເຫດສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ, ການໃຊ້ໄຟສຸກເສີນທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຄົນຂັບລົດໃຫຍ່ຕ້ອງຮູ້, ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ສັນຍານໄຟສຸນເສີນໃນເວລາຂັບລົດແບບຜິດໆ. ໃນເດືອນແຫ່ງການຂັບຂີ່ປອດໄພ ກັບ ລາວໂພສ ພວກເຮົາຈິ່ງມີຂໍ້ມູນການໃຊ້ "ໄຟສຸກເສີນ" ທີ່ຖືກຕ້ອງມາແນະນຳຕໍ່ກັບທຸກທ່ານດັ່ງນີ້: ກໍລະນີທີ່ບໍ່ຄວນເປີດສັນຍານໄຟສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງຂ້າມທາງສີ່ແຍກທີ່ບໍ່ມີໄຟຈາລະຈອນ ແມ່ນບໍ່ຄວນເປີດໄຟສຸກເສີນ ເພື່ອເປັນການຂໍທາງ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຂັບຮ່ວມທາງຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທາງເບື້ອງຊ້າຍອາດຄິດວ່າທ່ານຈະລ້ຽວຊ້າຍ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທາງເບື້ອງຂວາກໍ່ອາດຄິດວ່າທ່ານຈະລ້ຽວຂວາ, ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການໄປຊື່ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໄຟສຸກເສີນພຽງແຕ່ທ່ານຄ່ອຍຂັບຂີ່ຊື່ໄປຕາມປົກກະຕິ ເຂົາກໍ່ເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າທ່ານຕ້ອງການໄປທາງໜ້າ. ໃນກໍລະນີຝົນຕົກໜັກ ເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດໃນການເບິ່ງເຫັນຂຸ່ນມົວ ບໍ່ຄວນເປີດໄຟສຸກເສີນ...

ໂອນເງິນເຂົ້າຜິດບັນຊີ ມີສິດທວງເງິນຄືນໄດ້ບໍ່?

ຫຼາຍທ່ານອາດມີຂໍ້ສົງໃສວ່າ ກໍລະນີຫຼົງໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງຄົນອື່ນ ເຈົ້າຂອງເງິນມີສິດທວງເງິນທີ່ຫຼົງໂອນໄປໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າວ່າກັນຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ການທວງເງິນຄືນແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ 2 ເຫດຜົນຄື: ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ. ເຫດຜົນຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 99 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ ລົງວັນທີ...

ຄອມພິວເຕີທ່ານຄວນລົງ Windows ໃດດີ! 32-Bit ກັບ 64-Bit ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ປົກກະຕິເວລາຈະເລືອກຕິດຕັ້ງ Windows ນັ້ນ ນອກຈາກຈະເລືອກເອົາເວີຊັ່ນ Home ຫຼື Pro ແລ້ວ ອາດຕ້ອງເລືອກນຳວ່າຈະລົງແບບ 32-Bit ຫຼື 64-Bit ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນອາດເລືອກບໍ່ຖືກ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ 32-Bit ກັບ 64-Bit ນັ້ນມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ມື້ນີ້ຈະມາອະທິບາຍໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈແບບງ່າຍໆ Windows 64-Bit ມີຂໍ້ດີຄືສາມາດຮອງຮັບແລັມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4GB ຂຶ້ນໄປ...

ຫຼັກການຕັ້ງຊື່ພາຍຸໃນທະເລຈີນໃຕ້

ການຕັ້ງຊື່ພາຍຸ​ (ພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນ) ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃນການສົ່ງສານເຕືອນກ່ຽວກັບພາຍຸຫົວນັ້ນໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເພາະການເອີ້ນຊື່ພາຍຸ ມັນຈະງ່າຍກວ່າການເອີ້ນຄໍາສັບສະເພາະຕ່າງໆ ຕາມຄວາມໄວ ຄວາມແຮງຂອງພາຍຸນັ້ນໆ. ຈາກປະສົບການໃນການເອີ້ນຊື່ພາຍຸທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕັ້ງຊື່ທີ່ ສັ້ນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍໃນການສື່ສານທັງດ້ານຄໍາເວົ້າ ແລະ ຕົວໜັງສືຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຜິດພາດໃນການສື່ສານ ຫຼາຍກວ່າການເອີ້ນຊື່ພາຍຸຕາມການເຄື່ອນຕົວຕາມແລັດຕິຈູດ-ລອງຕິຈູດ ເຊິ່ງເປັນວິທີການລະບຸພາຍຸທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ. ການຕັ້ງຊື່ພາຍຸແຕ່ລະລູກ ແມ່ນຈະແບ່ງຕາມພູມິພາກຕ່າງໆຂອງໂລກ ແລະ ນຳຊື່ຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ຕັ້ງໄວ້ມາໃຊ້ຕາມລຳດັບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຂະນະທີ່ການແບ່ງປະເພດຂອງພາຍຸແຕ່ລະລູກນັ້ນ ມີການແບ່ງແຍກຕາມຄວາມໄວຂອງພາຍຸຫົວນັ້ນໆ ລວມເຖິງບໍລິເວນທີ່ເກີດພາຍຸອີກດ້ວຍ ໂດຍຂໍ້ມູນຕາມອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກໄດ້ແບ່ງພາຍຸອອກເປັນ 10...

ຫຼິ້ນເຟລບຸ໊ກຕ້ອງລະວັງ! ແອ໊ຟດູດຂໍ້ມູນ

ທຸກວັນນີ້ຄົນເຮົາຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີສະຕິ ທັງໃນໂລກຂອງຄວາມຈິງ ແລະ ໂລກໃນໂຊຊຽວ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນແອ໊ຟຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາກຫຼາຍເຖິງໜ້າເຟສບຸ໊ກ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ລອງກົດເຂົ້າໄປຫຼິ້ນ ວັນນີ້ແອັດມິນ ຈະລອງຍົກຕົວຢ່າງ ແອ໊ຟທີ່ເປັນກະແສຮິດ ຢ່າງແອ໊ຟຕອບຄຳຖາມ ເຊິ່ງມັນເປັນແອ໊ຟທີ່ຄຸ້ນໜ້າຄຸ້ນຕາທຸກຄົນດີ ແລະ ເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸ໊ກຈຳນວນຫຼາຍເຄີຍກົດເຂົ້າໄປຫຼິ້ນແອ໊ຟນີ້ ເມື່ອໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງທີມຂ່າວຊ່ອງວັນ ໄດ້ອອກມາເຕືອນໄພເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງການຫຼິ້ນແອ໊ຟດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນຄລິບຂ່າວທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນເຟສບຸ໊ກ ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂ່າວມີດັ່ງນີ້: https://www.facebook.com/hotclipjo/videos/660583694273473/UzpfSTY2NzAwMDI3ODoxMDE1NjM4NTA5Nzc4NTI3OQ/   ຄລິບວິດີໂອຈາກ: ຄລິບເດັດ ຂ່າວດັງ

ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຂາຍດີ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນລະດູຝົນ

ຊ່ວງຍາມຝົນແບບນີ້ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າຕ້ອງປວດຫົວໄປຕາມໆກັນ ດ້ວຍການຊື້-ຂາຍທີ່ແສນຍາກຍ້ອນຈຳນວນລູກຄ້າຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແຕ່ຖ້າໃຜຢາກໃຫ້ທຸລະກິດໃນຊ່ວງລະດູຝົນຢູ່ລອດເຮົາລອງມາປັບປ່ຽນສິນຄ້າໃຫ້ເຂົ້າກັບລະດູຝົນກັນແນ່ຈັກໜ່ອຍ ແລະ ຖ້າໃຜຢາກເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໃນຍາມຝົນແອັດມິນຂໍນຳສະເໜີ ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຂາຍດີ ແລະ ທຸລະກິດບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນລະດູຝົນມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີສິນຄ້າປະເພດໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນເລີຍ ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຂາຍດີ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນລະດູຝົນ ເສື້ອກັນຝົນ ຄັນຮົ່ມ ຜ້າເຊັດຕີນ ເກີບໂບກ, ເກີບແຕະ, ເກີບແຟຊັ່ນ (ເນື້ອຢາງອ່ອນ) ເຄື່ອງສຳອາງກັນນ້ຳ ເຮັດທຸລະກິດເປີດຮ້ານຊັກແຫ້ງ ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງ-ສົ່ງຂອງກິນຮອດເຮືອນ ບໍລິການລ້າງລົດ ຫາກໃຜຄິດຈະປ່ຽນອາຊີບ, ປັບກົນລະຍຸດທຸລະກິດ ຫຼື ຈະສ້າງທຸລະກິດໃນລະດູຝົນກໍ່ລອງພິຈາລະນາສິນຄ້າ...

ສິ່ງທີ່ໂພສບໍ່ໄດ້ຕາມແນວທາງປະຕິບັດຂອງເຟສບຸ໊ກ

ໃນຄໍລຳສາລະໜ້າຮູ້ກັບລາວໂພສຕ໌ ແອັດມິນມີຂໍ້ມູນດີໆມາບອກຊາວໂຊຊຽວກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທັງຫຼາຍຄວນວ່າຮູ້ກັນເອົາໄວ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນທາງເຟສບຸກໄດ້ປະຕິບັດແນວທາງໃໝ່ ເຊິ່ງມີບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດໂພສລົງເຟສບຸກໄດ້ ເຊິ່ງຈະມີສິ່ງໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາອ່່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ ຮູບໂປ້ເປືອຍທັງຮູບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຮູບພາບຫົວນົມເພດຍິງ ແຕ່ມີຍົກເວັ້ນຫາກຮູບນັ້ນເປັນຮູບການປະທ້ວງ, ການໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ການຮັກສາມະເຮັງເຕົ້ານົມແມ່ນໂພສໄດ້ ການໃສ່ຄວາມຈາກເຫດກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ບອກວ່າເຫຍື່ອເປັນຄົນຂີ້ຕວະ ຫຼື ບອກວ່າເຫຍື່ອຖືກຈ້າງໃຫ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ສະຖານະການ ການຍອມຮັບ-ສົ່ງເສີມອາດຊະຍາກຳ ການຍອມຮັບ-ໃຊ້-ສົ່ງເສີມ ກັນຊາ, ຢາເສຍຕິດ, ປືນຜິດກົດໝາຍ ການຂົ່ມຂູ່ຫຼືຮຽກຮ້ອງຄວາມຮຸນແຮງ ...

“ມະໂຫທອນເທວີ” ນາງສັງຂານ 2018

ນາງສັງຂານ ປະຈຳປີ 2018ນີ້ ມີນາມວ່າ ນາງ ມະໂຫທອນເທວີ  (ວັນເສົາ) ພາຫະນະ ຂີ່ ນົກຍຸງ ຊົງພາຫຸລັດທັດດອກສາມຫາວ ອາພອນແກ້ວນິນລັດຕະນະ ພັກສາຫານເນື້ອຊາຍ ພະຫັດຂວາຊົງກົງຈັກ ພະຫັດຊ້າຍຊົງຕີສູນ ສະເດັດມາເທິງຫຼັງມະຍຸລາ (ນົກຍູງ) ເຊິ່ງມີຄຳທຳນາຍວ່າປີນີ້ນ້ຳໜ້ອຍ ແຕ່ເຂົ້າປາອາຫານອຸດົມສົມບູນ  

ອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ແນະນຳ 5 ຂໍ້ແກ່ປະເທດທົ່ວໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຈາກການເປີດເຜີຍອັນດັບສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂລກປະຈຳປີ 2017 ຂອງ transparency.org ໃນມື້ວານນີ້ (22 ກຸມພາ 2018) ເຊິ່ງປະກົດວ່າລາວຕົກຈາກອັນດັບທີ 123 (30 ຄະແນນ) ໃນປີ 2016 ມາຢູ່ທີ່ອັນດັບ 135 (29 ຄະແນນ) ໃນປີ 2017 ຫ່າງຈາກຄ່າສະເລ່ຍໂລກເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ທີ່ 43 ຄະແນນ, ໃນບົດລາຍງານດັດຊະນີການຮັບຮູ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປະຈຳປີ 2017 (Corruption...

ເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຈີນຮັ່ງມີ

ປັດຈຸບັນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບເລີຍວ່າ ປະເທດຈີນກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີບົດບາດດ້ານເສດຖະກິດໃນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ ແລະ ໃນປະເທດຈີນເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄົນລວຍອາໃສຢູ່ຫຼາຍ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຄົນຈີນທີ່ມາອາໃສຢູ່ລາວ ສ່ວນຫຼາຍເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດອາຊີບຄ້າຂາຍ ແລະ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າພາຍໃນປີສອງປີພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະລວຍຂຶ້ນ ມີຢູ່ມີກິນຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ວັນນີ້ແອັດມິນເລີຍມີເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຈີນຮັ່ງມີຂຶ້ນມາຝາກ ຫວັງວ່າຄົນທີ່ໄດ້ອ່ານຈະໄດ້ບົດຮຽນດີໆ ເພື່ອຖອດຖອນນຳໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານ 1. ຄວາມຂະຫຍັນຕ້ອງເປັນທີໜຶ່ງ ຂໍ້ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາອົງປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຈີນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດທຸກຄົນມີ ຄວາມຂະຫຍັນໃນທີ່ນີ້ຄືຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຕິວຽກຕິງານບໍ່ຕິໄລຍະທາງ ຈະໄປຂາຍເຄື່ອງໄກສ່ຳໃດກໍ່ໄປ ເຫມື່ອຍຫຼາຍໄດ້ຂາຍໜ້ອຍກໍ່ຕ້ອງທົນ. 2. ຊື່ສັດມີກິນຈົນວັນຕາຍ ຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຕິເຄື່ອງຂອງຈາກຈີນ ແຕ່ຄວາມຊື່ສັດກັບອາຊີບຕົນເອງຄືສິ່ງທີ່ຄົນຈີນຢືດຖືມາຕະຫຼອດ ບໍ່ວ່າຈະຂາຍຫຍັງກໍ່ຕາມສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີຄືຄວາມຊື່ສັດກັບສິນຄ້າຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຂ້ອຍຕ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດກັບສິ່ງນີ້. 3. ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ແລະຮູ້ຕໍ່ລອງ ຊາວຈີນເປັນພໍ່ຄ້າທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການຫາສິນຄ້າທີ່ລາຄາຕ່ຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງເກີນໄປ ແລະລູກຄ້າສາມາດຮັບໄດ້...

ສະຖິຕິໃໝ່ປະເທດທີ່ລາຄາໄຟຖືກທີ່ສຸດໃນໂລກ

ໜ່ວຍງານ CENACE ທີ່ຮັບຜິດຊອບການໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຂອງປະເທດ ແມັກຊິໂກໄດ້ລາຍງານຜົນການປະມູນຊື້ໄຟຟ້າຈຳນວນ 5.5 ພັນລ້ານຢູນິດ ຈາກໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດກຳລັງການຜະລິດລວມ 1.8 ກິກະວັດ ໂດຍແບ່ງການປະມູນອອກເປັນ 14 ສັນຍາ ປະກົດວ່າມີຜູ້ຊະນະການປະມູນໃນ 2 ສັນຍາ ໃຫ້ລາຄາໄຟຟ້າຕ່ຳສຸດເປັນສະຖິຕິໃໝ່ຂອງໂລກທີ່ລາຄາພຽງ 1.77 ເຊັນ/ຢູນິດ ຫຼື ປະມານ 150 ກີບ/ຢູນິດ ແມັກຊິໂກໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈັດການບັນຫາພະລັງງານໝຸນວຽນໃນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງນັ້ນເປັນໄປໄດ້ທົ່ວໂລກ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ...
Message Us
Loading...
error: Content is protected !!