ຫຼາຍແຂວງສະເໜີແຜນ-ຂໍງົບປະມານສ້ອມແປງທາງ ແຕ່ ກະຊວງ ຍທຂ ຕັ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຫຼາຍປະເດັນ

0
223

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ (ແບບກໍານົດ) ປະຈໍາປີ 2018 ມີທັງໝົດ 130 ສັນຍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບ 25 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າເກືອບ 600 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ສໍາເລັດ 100% ມີ 89 ສັນຍາ ແລະ 41 ສັນຍາຍັງບໍ່ຕາມແຜນການ. ຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຫຼາຍບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາແຂວງປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມພ້ອມຫາວິທີທາງປັບປຸງແກ້ໄຂ ລວມທັງຂອດປະສານງານຂັ້ນສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ. ສໍາລັບແຜນປີ 2019 ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປະມູນເອົາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.

ທ່ານ ລິດຕາ ຂັດຕິຍະ, ຮອງກົມຫົວໜ້າຂົວທາງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019 ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ການຄັດເລືອກບໍລິສັດຮັບເໝົາສໍາລັບວຽກງານສ້ອມແປງປະຈໍາປີ 2019 ໄດ້ຜ່ານການເຈລະຈາໂດຍກົງຈໍານວນ 37 ສັນຍາ (ວຽກເພີ່ມ 1 ສັນຍາ) ແລະ ປະມູນເປີດກວ້າງ 93 ສັນຍາ ການເຈລະຈາໂດຍກົງໄດ້ອີງໃສ່ຜົນການຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນບໍລິສັດຮັບເມົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກສ້ອມແປງປະຈໍາປີ 2017 ຕາມ 3 ມາດຕະຖານຄື: ດ້ານຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດສັນຍາ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ດ້ານພາຫະນະກົນຈັກ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຫຼາຍປະເດັນເປັນຕົ້ນ ໄລຍະຍາວຂອງເສັ້ນທາງເໝາະສົມກັບມູນຄ່າແລ້ວ ຫຼື ບໍ່?; ການເປີດກວ້າງການປະມູນ ແລະ ການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດໂດຍກົງທັງສອງເງື່ອນໄຂນີ້ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່?; ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ, ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາເປັນແນວໃດ?; ການກໍານົດເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານສ້ອມແປງທີ່ປະເມີນຈາກລາຄາຫົວໜ່ວຍຢູ່ແຕ່ລະແຂວງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງເຂັ້ມງວດ ຫຼື ຍັງຊະຊາຍຢູ່?; ການຈັດຕັ້ງການປະມູນເຮັດຢູ່ກະຊວງ ຫຼື ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນອັນໃດດີກວ່າກັນ?; ການສ້ອມແປງດ້ວຍແຮງງານປະຊາຊົນໃນໄລຍະຜ່ານມາມີປະສິດທິຜົນເທົ່າໃດ?; ອັນໃດດີຄວນສືບຕໍ່ ຫຼື ຄວນປັບປຸງຈຸດໃດຕື່ມ?.

ທ່ານ ສຸລິວັນ ພົມມະຫາໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການສ້ອມແປງຄວນມີການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດໂດຍກົງ ແລະ ເຮັດສັນຍາເພື່ອເຂົ້າແຜນໃນສົກປີຕໍ່ໄປ. ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນຄວນມີການປັບປຸງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ລວມທັງສະເໜີໃຫ້ມີການສ້ອມແປງທາງຄອນກຣີດ ເນື່ອງຈາກຜ່ານມາໄດ້ມີແຜນສ້ອມແປງແຕ່ທາງປູຢາງເທົ່ານັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ມີການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງທາງ ແລະ ໂຄງສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍສ້ອມແປງເປັນອັນສະເພາະ.

ທ່ານ ສຸມຸນທາ ສົມຈັນມະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງວຽງຈັນ ປະກອບຄໍາເຫັນຕື່ມວ່າ: ການສ້ອມແປງທາງໃນແຕ່ລະປີເຫັນດີໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດໂດຍກົງ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມີປະຫວັດດີບໍ່?; ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ?; ຄຸນນະພາບວຽກໃນໄລຍະຜ່ານມາເດ?; ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງເປັນແນວໃດ?; ເຫັນດີໃຫ້ມີການກໍານົດມາດຕະຖານ, ເຕັກນິກໃນການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ. ນອກນັ້ນ, ເຮັດສັນຍາ 3-5 ປີ ເພື່ອສະດວກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ສ້ອມແປງທາງໃນເວລາເກີດໄພພິບັດສຸກເສີນ ສຸດທ້າຍຄວນຈັດສັນງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແດ່ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງປະຈໍາແຂວງວຽງຈັນຕື່ມອີກ.

ທ່ານ ພິດສະໄໝ ກອງຊາເດດ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຫົວໜ່ວຍສ້ອມແປງຍັງຕໍ່າ, ສະເໜີໃຫ້ກໍານົດເອົາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການເປັນເລີດສືບຕໍ່ ເພື່ອກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແຂວງຄໍາມ່ວນເປ່ເພເສຍຫາຍໜັກໃນແຕ່ລະປີ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ງົບປະມານສ້ອມແປງແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຮັບເໝົາໄດ້ກະກຽມແຕ່ຫົວທີ ສຸດທ້າຍໃຫ້ກວດຄືນຄຸນນະພາບຂອງຢາງປູທາງທີ່ບໍລິສັດນໍາເຂົ້າມາໃຊ້.

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກ ຍທຂ ແຕ່ລະແຂວງ ລວມທັງຫົວໜ້າໂຄງການຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍສະເພາະສະເໜີໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກລ່າຊ້າ, ວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານທຶນຮອນ, ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກໃນການກໍ່ສ້າງ, ການເຮັດສັນຍາສອງຝ່າຍທີ່ຍັງມີຊ່ອງວ່າງ ແລະ ບໍ່ຮັດກຸມ, ການຕິດຕາມ-ກວດກາໂຄງການ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆອີກຫຼາຍຫົວຂໍ້.

ສໍາລັບການຂຶ້ນແຜນສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດປະຈໍາປີ 2019, ກົມຂົວທາງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາສະພາບ ແລະ ບໍລິມາດການເປ່ເພຕົງຈິງຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ປະເມີນລາຄາ ເພື່ອຂຶ້ນແຜນສ້ອມແປງ ໂດຍຄັດຈ້ອນເອົາບູລິມະສິດທີ 1 ແລະ 2 ປະສົມປະສານກັນ ໂດຍສົມທົບກັນລະຫວ່າງກົມຂົວທາງ, ໂຄງການສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຫຼວງ. ໃນປີນີ້, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 638,08 ຕື້ກີບ ໃນຈໍານວນ 120 ສັນຍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບ 25 ໂຄງການ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here