“ໝາກແດງນ້ອຍ-ໃຫ່ຍ” ປ້ອງກັນໄດ້ຖ້າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຄົບຈຳນວນ

0
103

ພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍ-ໝາກແດງໃຫ່ຍ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄື: ໄຂ້ໝາກແດງ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດໜຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເປັນສາ ເຫດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກຈຳນວນຫຼາຍ. ພະຍາດດັ່ງກ່າວມັກເກີດກັບເດັກນ້ອຍ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຖ້າໝາກແດງນ້ອຍ-ໃຫຍ່ຫາກເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາກໍຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍໂດຍກົງຕໍ່ກັບເດັກທີ່ເກີດທີ່ເກີດອອກມາ.

ທັງນີ້, ພະຍາດໝາກແດງໃຫ່ຍມີຄວາມອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ, ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດ ຈະມີອາການຄື: ເກີດຜື່ນແດງຕາມໃບໜ້າ ແລະ ທົ່ວຮ່າງກາຍ, ມີໄຂ້ສູງ, ໄອ, ນໍ້າມູກໄຫຼ ແລະ ຕາແດງ, ສ່ວນພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍຈະມີອາການຜື່ນຂຶ້ນຕາມໃບໜ້າ ແລະ ຮ່າງ ກາຍ, ມີໄຂ້ຕໍ່າ ແລະ ຕາແດງ.

ໂດຍອ້າງອີງຈາກການລາຍງານຂ່າວຂອງເພຈຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວກໍຄື: ສຳລັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຄວນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນຄົບຕາມກຳນົດທີ່ໝໍແນະນຳ (ຕາມຕາຕະລາງສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງ ຊາດ), ໝາຍຄວາມວ່າເດັກເກີດໃໝ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕາມປົກກະຕິ ຊຶ່ງເຂັມສຸດທ້າຍທີ່ພໍ່-ແມ່ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າ ໃຈກັນແມ່ນເຂັມລະຫວ່າງອາຍຸໄດ້ 9 ເດືອນນັ້ນຖືເປັນເຂັມທີໜຶ່ງຂອງການສັກວັກຊີນໝາກແດງ ຊຶ່ງກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບການຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມເຂັມທີ 2 ເພື່ອສັກໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12–18 ເດືອນ, ແນໃສ່ປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍຈາກພະ ຍາດໝາກແດງຢ່າງມີຄຸນນະພາບກວ່າທີ່ຜ່ານມາ.

ພ້ອມນີ້ ກໍຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ປົກຄອງເດັກ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການນຳເອົາເດັກທີ່ມີອາຍຸໃນເກນໄປຮັບການສັກຢາໃຫ້ຄົບ (ຕາມຕາ ຕະລາງສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ) ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອເປັນການ “ປ້ອງກັນດີກວ່າມາແກ້ພາຍຫຼັງ”.

 

 

ໂດຍ: ເພັງສະຫວັນ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.