ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຄາດຟື້ນຕົວຄືນຢູ່ໃນອັດຕາ 6,5% ພາຍໃນປີ 2019

0
881

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຄາດຄະເນວ່າຈະກັບຟື້ນຕົວຄືນຢູ່ໃນອັດຕາ 6,5% ໃນປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 6,3% ໃນປີ 2018 ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.

ການເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຂະແໜງກໍ່ສ້າງຈາກການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະ ແໜງການບໍລິການທີ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ຕໍ່ກັບສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ດໍາເນີນນະໂຍບາຍຄຸມເຂັ້ມທາງດ້ານການເງິນງົບປະມານດ້ວຍການຮັດກຸມທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ ແລະ ປັບປຸງທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດເກັບລາຍຮັບ.

ນະໂຍບາຍຄຸມເຂັ້ມທາງດ້ານການເງິນຄາດວ່າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຫຼຸດລົງຢູ່ໃນລະດັບ 4,3% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ຫຼຸດຈາກ 4,4% ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກມີການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍທາງດ້ານເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍດ້ານການລົງທຶນຢ່າງຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ສິ່ງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍພາກລັດຢູ່ໃນລະດັບຄົງທີ່ປະມານ 20% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ລາຍຮັບຕໍ່ GDP ຄາດວ່າຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເລັກນ້ອຍໃນປີ 2019 ເນື່ອງຈາກຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍົກລະ ດັບການບໍລິຫານດ້ານການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ກອບນິຕິກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ໃນຕໍ່ໜ້າໜີ້ສິນສາທາລະນະຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກ 57,2% ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ມາເປັນ 55,5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ແຕ່ການຄາດຄະເນຮອດປີ 2021 ນີ້ກໍອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ນິໂຄລາ ພອນທາຣາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານຈັດເກັບລາຍຮັບເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງຄວາມຄ່ອງຕົວດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນງົບປະມານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທາງດ້ານໜີ້ສິນສາທາລະນະ” ໃນຕໍ່ໜ້າສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ສົ່ງເສີ່ມການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລົງໄດ້.

ບົດລາຍງານນີ້ຍັງປະກອບມີພາກທີສອງທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບຄວາມຄິດເຫັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດທີ່ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕົ້້ນຕໍທີ່ທາງວິສາຫະ ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ລວມມີ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ການແຂ່ງຂັນກັບທຸລະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເຊັ່ນ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ  ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມາປົກກະຕິ ພ້ອມນັ້ນ ບົດລາຍງານນີ້ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກອີກວ່າ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງວຽກ ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຢູ່ດີກິນດີຂຶ້ນ.

 

 

 

ໂດຍ: ອິດສະຫຼະ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.