ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18-24 ພະຈິກ 2019

0
446

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເອກະສານ ແລະ ການເງິນ-ບັນຊີໃຫ້ລະວັງຄວາມຜິດພາດ ຊຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍມີເພີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າທີ່ຄິດ ແລະ ລາຍຮັບກໍຫຼຸດລົງກວ່າເມື່ອກ່ອນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນໄປກູ້ຢືມເງິນຄົນອື່ນມາໃຊ້ຈ່າຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກໃນຊ່ວງນີ້ຍັງພໍລົມກັນໄດ້ ຄົນທີ່ເຄີຍຜິດໃຈກັນຈະກັບມາເຂົ້າໃຈກັນຄືເກົ່າ, ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາສົນໃຈທ່ານ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ທ່ານຈະເດືອດຮ້ອນຍ້ອນຄົນຮູ້ຈັກ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາມີພຶດຕິກຳທີມັກໃຊ້ແຕ່ອາລົມ ເພາະເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານເສຍຫາຍ.

ການເງິນ ທ່ານມີເກນເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຍ້ອນເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບໂຊກເລື່ອງເງິນຄືກັນ.

ຄວາມຮັກ ສຳລັບຄົນທີ່ມີແຟນແລ້ວຄວາມຮັກມັກເກີດອຸປະສັກຍ້ອນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງບໍ່ເຫັນດີກັບການທີ່ພວກທ່ານຄົບຫາກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈທ່ານເບີກບານກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີກັບວຽກໃໝ່ທີ່ລໍຄອຍ ຫຼື ບາງທ່ານອາດໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງສູງຂຶ້ນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນຕອບທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ການເງິນ ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກວຽກດ່ວນ ຫຼື ວຽກພິເສດ ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດຄ້າຂາຍຈະໄດ້ກຳໄລງາມໃນໄລຍະນີ້.

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ຫົວໃຈທ່ານກຳລັງສັບສົນເພາະຄົນເກົ່າກໍຍັງຮັກ. ຄົນໃໝ່ກໍສຳຄັນ ຈຶ້ງເຮັດໃຫ້ທ່ານເລືອກບໍ່ໄດ້ວ່າຈະຄົບກັບໃຜດີ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ວຽກງານຂອງທ່ານຄ່ອນຂ້າງກ້າວໜ້າກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງກໍຕາມ, ໃຫ້ລະວັງທ່ານຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັບຄົນໃນສາຍງານ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງສະຕິໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ການເງິນ ທັງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທ່ານມີການວາງແຜນຢ່າງຮອບຄອບ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນໄລຍະນີ້ທ່ານຈຶ່ງບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງເງິນຂາດມື ແຖມຍັງມີເງິນເກັບທ້ອນອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຮັກ ຜູ້ໃຫຍ່ເປັນອຸປະສັກໃນການຕິດຕໍ່ຄົນຮັກ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນເຮັດໃຈດີເຂົ້າສູ້ແທນການຕໍ່ປາກຕໍ່ຄຳ ທ່ານຈິ່ງຈະເອົາຊະນະໃຈຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້.

ຣາສີພຶກ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ຍັງກ້າວໜ້າດ້ວຍດີ ເນື່ອງຈາກມີຜູ້ໃຫຍ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍສະເພາະຫາກທ່ານມີຫົວໜ້າເປັນເພດກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ດີກວ່າຫົວໜ້າເພດດຽວກັບທ່ານ

ການເງິນ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍຫຼຸດລົງ ຈະມີເງິນເກັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫາກຕອນນີ້ທ່ານມີໜີ້ກໍຈະສາມາດຊຳລະໜີ້ໄດ້ໝົດໃນອີກບໍ່ດົນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານມີທ່າອຽງຈະໄປຖືກໃຈຊາວຕ່າງຊາດຕ່າງພາສາ ທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນເຂົ້າຫາເຂົາກ່ອນ ຄວາມຮັກທ່ານຈິ່ງສົມຫວັງ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ທ່ານບໍ່ຄວນເດີນທາງໄກ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນດ້ານເອກະສານກັບໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ, ເພາະຈະເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກເປັນວຽກບໍ່ຈຳເປັນແທ້ໆແມ່ນໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ້ຽງການເດີນທາງ ຫຼື ຕິດຕໍ່ວຽກທາງໄກ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍມີສູງແຕ່ລາຍຮັບຍັງໜ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານມີບັນຫາເລື່ອງເງິນບໍ່ພໍຈ່າຍ, ທ່ານຈະເດືອດຮ້ອນຍ້ອນທ່ານເປັນຄົນມັກອອກງານສັງສັນຊຶ່ງເປັນງານທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີແຕ່ເສຍເງິນ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກບໍ່ສົດໃສຍ້ອນມີຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຄອຍຍຸແຍ່ໃຫ້ທ່ານກັບຄົນຮັກເກີດຄວາມລະແວງ ແລະ ຜິດໃຈກັນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ໃຫ້ລະວັງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຄອຍຈັບຜິດທ່ານຕະຫຼອດເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ວ່າວຽກໜັກ ຫຼື ເບົາທ່ານບໍ່ຄວນໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດແທນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ.

ການເງິນ ຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກວຽກເສີມ, ຄົນທີ່ເຮັດການຄ້າ ຫຼື ເປັນນາຍໜ້າຈະໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ແລະ ທ່ານຈະມີເງິນເກັບເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກເກົ່າຈະກັບມາຂໍຄືນດີກັບທ່ານ ແລະ ທ່ານເອງກໍຍັງຮູ້ສຶກລັງເລໃຈ, ຂໍໃຫ້ທ່ານລະວັງຢ່າໃຫ້ເກີດຊໍ້າຮອຍເກົ່າ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ຈະມີການເດີນທາງໄກ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກແລ້ວຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ທັງເລື່ອງຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍແຕ່ລາຍຮັບຄົງທີ່. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຖ້າບໍ່ຢາກເດືອດຮ້ອນພາຍຫຼັງ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈຍ້ອນເພື່ອນຝູງເປັນຄົນແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ ແລະ ມີໂອກາດກາຍເປັນຄູ່ແທ້, ສຳລັບຄົນມີຄູ່ກໍຈະມີຄົນກາງມາຊ່ວຍປັບຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງທ່ານກັບຄົນຮັກໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ທ່ານທີ່ລໍຖ້າເຂົ້າວຽກດ້ວຍຄວາມໝົດຫວັງຈະກັບມາມີຫວັງອີກຄັ້ງເພາະຈະມີຂ່າວດີເລື່ອງວຽກເຂົ້າມາ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດຢູ່ແລ້ວຫາກຕ້ອງການປ່ຽນວຽກໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນບໍ່ຄວນປ່ຽນ ເພາະວຽກໃໝ່ທີ່ທ່ານຄິດປ່ຽນໄປເຮັດນັ້ນມັນບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນທຳມະດາມີພໍໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ ແຖມຍັງມີເກນລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະນີ້ທ່ານກໍ່ຄວນໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງປະຢັດ.

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສຸກຍ້ອນທັງຄົນຮັກ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດເບິ່ງທ່ານໃນແງ່ລົບ ຍ້ອນພວກເຂົາມີເລື່ອງເຂົ້າໃຈຜິດທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ ເວລາ ແລະ ການໃຊ້ເຫດຜົນລົມກັນແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສຳເລັດວຽກງານທີ່ວາງແຜນໄວ້, ການເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ ຫຼື ການຮ່ວມຫຸ້ນກັບຄົນອາຍຸນ້ອຍກວ່າຕົນແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດໂຊກ.

ການເງິນ ພໍໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ມີບັນຫາແຕ່ບໍ່ເຖິງກັບຊ່ວຍຄົນອື່ນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນປະຢັດໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ເດືອດຮ້ອນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານກັບຄົນຮັກຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັນບາງເລື່ອງ ແລະ ບາງຄູ່ອາດເຖິງຂັ້ນແຕກຫັກ, ທ່ານຕ້ອງໃຈເຢັນ ແລະ ໃຊ້ເຫດຜົນໃນການລົມກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ຈະມີການເດີນທາງໄກໄປຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ເຄີຍໄປມາກ່ອນ ແລະ ເມື່ອໄປແລ້ວຈະເກີດຜົນດີແນ່ນອນ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍສູງແຕ່ລາຍຮັບໜ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເງິນຢ່າງຈຳກັດ, ບໍ່ສາມາດຊື້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຕາມໃຈຄິດ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເລື່ອງເງິນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໃນບາງເລື່ອງອີກດ້ວຍ, ສຳລັບຄົນໂສດທ່ານຍັງຕ້ອງໂສດໄປອີກດົນ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດໃນການເຮັດວຽກ ຍ້ອນເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຫົວໜ້າຂອງທ່ານຈະຄອຍສັງເກດ ແລະ ຄອຍຈັບຜິດທ່ານໃນຊ່ວງນີ້.

ການເງິນ ທ່ານທີ່ເປັນລູກໜີ້ລະວັງຈະຖືກເຈົ້າໜີ້ຟ້ອງດຳເນີນຄະດີ ແຕ່ກໍມີໂອກາດຕົກລົງກັນໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ຫຼື ອາດຈະມີການຂະຫຍາຍເວລາໃນການຊຳລະໜີ້ອອກໄປ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະມີໂອກາດສານສຳພັນກັບຄົນໃນບ່ອນເຮັດວຽກດຽວກັນ ແລະ ຈະມີໂອກາດສຶກສາໃຈກັນໃນລະດັບໜຶ່ງອາດ ຈະມີການນັດໝາຍໄປທ່ຽວນຳກັນ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.