ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ໝົດທັງອາທິດທ່ານຈະພົບກັບບັນຫາຈຸກຈິກກວນໃຈ ມີແຕ່ວຽກດ່ວນເຂົ້າມາໃຫ້ເຮັດຈົນເຮັດບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

ການເງິນ ທ່ານມີພາລະຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບລາຍຈ່າຍຂອງຄົນອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຍິນດີເຮັດ ຖືວ່າຊ່ວຍໆກັນໄປ.

ຄວາມຮັກ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະທຸ້ມເທທັງຕົວ ແລະ ຫົວໃຈ ຍອມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຄົນຮັກ ແຕ່ຄົນຮັກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ພໍໃຈທ່ານຢູ່ດີ ເພາະສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ເຂົານັ້ນບໍ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ຄົນທີ່ມີແຜນເຈລະຈາເລື່ອງວຽກງານຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຈາກ ເພາະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂຂໍ້ຕົກລົງກັນຫຼາຍຮອບຈິ່ງຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້.

ການເງິນ ມີເລື່ອງຕ້ອງເສຍເງິນໄປຍ້ອນຊື້ສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ ອາດເປັນການເສຍເງິນຊື້ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆ.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ກຳລັງເຫງົາໃຈຈະມີຄົນມາເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈທ່ານເບີກບານຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດເປັນແຟນເກົ່າ, ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກທ່ານນັ້ນເອງ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກເຮັດ ຈົນເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມອຶດອັດໃຈ ເຖິງແມ່ນວ່າວຽກທີ່ທ່ານເຮັດນັ້ນຈະເປັນວຽກທີ່ທ່ານບໍ່ມັກ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຈະເຮັດມັນອອກມາໄດ້ດີ ແລະ ຈະໄດ້ເຮັດຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.

ການເງິນ ມີຄົນຄອຍອຸປະຖຳພໍແຕ່ທ່ານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາກໍ່ພ້ອມຈະຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍທ່ານທັນທີ.

ຄວາມຮັກ ບາງຄັ້ງຄົນຮັກກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ເພາະທ່ານເປັນຄົນມັກຄິດເອງເອີເອງ ແລະ ມັກຢູ່ຄົນດຽວ ທ່ານຄວນແກ້ໄຂນິໄສແບບນີ້ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະເສຍຄົນຮັກ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ເພື່ອນຝູງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ວຽກ ຫຼື ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກວຽກ ຫາກທ່ານຕ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມກັບພີ່ນ້ອງແມ່ນໃຫ້ສ່ຽງເບິ່ງ ທ່ານອາດໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່.

ການເງິນ ຫາກທ່ານເປັນລູກໜີ້ຊ່ວງນີ້ໃຫ້ລະວັງການຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາຍສານ ສະນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນໄປຮັບປາກ ຫຼື ຄໍ້າປະກັນເລື່ອງເງິນໃຫ້ໃຜເດັດຂາດ.

ຄວາມຮັກ ບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ ມີແຕ່ຈະຂີ້ຮ້າຍລົງທາງທີ່ດີທ່ານຄວນໃຈເຢັນໄວ້ບໍ່ຄວນເລັ່ງໃນເລື່ອງຄວາມຮັກ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດຂອງມັນດີກວ່າ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີເລື່ອງວຽກທີ່ທ່ານເຄີຍຕິດຕໍ່ໄວ້ ດັ່ງນັ້ນຄົນທີ່ວ່າງງານຊ່ວງນີ້ຫາກທ່ານເດີນໜ້າຫາວຽກເຮັດທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ວຽກສົມໃຈ.

ການເງິນ ສະພາບທາງການເງິນບໍ່ໝັ້ນຄົງ ມີບັນຫາຂັດສົນຈົນຕ້ອງໄປກູ້ຢືມເງິນຄົນອື່ນມາໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນ ຫຼື ມີສາເຫດທີ່ຕ້ອງສູນເສຍເງິນຄຳ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກທັງຄົນເກົ່າ ແລະ ຄົນໃໝ່ຕ່າງກໍ່ຕອບຮັບເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານສະເໜີໄປ ສະນັ້ນມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານເອງແລ້ວວ່າຈະເລືອກໃຜ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ໃຫ້ລະວັງຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ຄູ່ຄອງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານເກີດອຸປະສັກ ດັ່ງນັ້ນທ່ານບໍ່ຄວນໄວ້ໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານເດັດຂາດ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັນ ສະນັ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ທ່ານຈິ່ງບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນປານໃດ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກບໍ່ສົດໃສອາດມີເລື່ອງຜິດໃຈກັນ ບັນຫາເລັກນ້ອຍອາດກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກນິໄສຂອງທ່ານເປັນຄົນມັກລະແວງຄົນຮັກນັ້ນເອງ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ຈະໄດ້ໂຊກໃຫຍ່ຈາກວຽກງານເກົ່າທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ ແລະ ທ່ານຈະມີການເຮັດສັນຍາເພື່ອເຮັດວຽກໃໝ່ໆ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍສູງ ແຕ່ລາຍຮັບຍັງບໍ່ຫຼາຍເທົ່າລາຍຈ່າຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕິດຂັດ ຫາກທ່ານຄິດຈະລົງທຶນໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນຕ້ອງຢຸດໄວ້ກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກຍັງດື້ກັບທ່ານຄືເກົ່າ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ ຫຼື ຄິດຫຍັງ ຄົນຮັກຂອງທ່ານຈະເຫັນຕ່າງ ສະນັ້ນ, ຊ່ວງນີ້ຄວນຫຼີກລ່ຽງການປະທະທາງຄຳເວົ້າ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ມີອາຊີບກ່ຽວກັບບັນເທີງ ຊ່ວງນີ້ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເຂົ້າມາກວນໃຈເລີຍ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ແຕ່ລາຍຮັບຍັງຄືເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໝູນເງິນຢ່າງລະວັງ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຈະມີຄົນຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກໃນຕອນນີ້ໃຫ້ລະວັງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກພົບປະຜູ້ຄົນຫຼາຍ ຄວາມຫຶງຫວງຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກທ່ານຜິດໃຈກັນ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ຈະໄດ້ຂ່າວດີກ່ຽວກັບວຽກໃໝ່ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃໝ່ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າອາດຈະໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ຫຼື ຂຶ້ນເງິນເດືອນ.

ການເງິນ ຄົນທີ່ໄປຂໍກູ້ຢືມເງິນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ແຕ່ໄດ້ມາແລ້ວໃຫ້ລະວັງຈະມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາບໍ່ເຊົາ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງວ່າທ່ານອາດຈະເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນໃນອານາຄົດ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານທີ່ແອບໝາຍຕາໃຜໄວ້ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຊ່ວງນີ້ຈະມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ຄົບຫາເບິ່ງໃຈກັນອີກດ້ວຍ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ຈະມີການເດີນທາງໄກໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຕ່າງແຂວງ ແລະ ໄປແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຜົນດີແນ່ນອນ ເພາະນອກຈາກທ່ານຈະໄດ້ໄປແລກປ່ຽນປະສົບການແລ້ວ ທ່ານຍັງຈະໄດ້ເງິນອີກດ້ວຍ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນເຖິງວ່າຈະມີແນວໂນ້ມດີຂຶ້ນກວ່າເມື່ອກ່ອນກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຖິງກັບວ່າດີຫຼາຍ ຍັງມີລາຍຈ່າຍບາງລາຍການທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍຢູ່.

ຄວາມຮັກ ບໍ່ສົດໃສຄືເມື່ອກ່ອນ ມີແຕ່ເລື່ອງເຂົ້າມາໃຫ້ຄິດຈົນເຈັບຫົວ ຈົນທ່ານບໍ່ຢາກເຫັນໜ້າຄົນຮັກ ທາງທີ່ດີຊ່ວງນີ້ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງໆກັນໄປກ່ອນ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ທ່ານທີ່ເຮັດທຸລະກິດມີຫຸ້ນສ່ວນເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ຊ່ວງນີ້ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ຈະມີຄົນມາຊ່ວຍ ຫຼື ມາຂໍຮ່ວມລົງທຶນນຳ.

ການເງິນ ລາຍຮັບຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຈະຝືດເຄືອງສົມຄວນ ສະນັ້ນທ່ານຄວນເບິ່ງຫາອາຊີບເສີມ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທຶນເພີ່ມອີກຫາກບໍ່ຢາກເດືອດຮ້ອນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານທີ່ີມີຄວາມຮັກ ອາດເກີດເລື່ອງເຂົ້າໃຈຜິດກັນ ເນື່ອງຈາກຟັງຄຳຂອງຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ຫວັງດີຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ສະນັ້ນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບັນຫາທ່ານຄວນຟັງຫູໄວ້ຫູແມ່ນດີທີ່ສຸດ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ຈະມີການເດີນທາງໄກ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ເມື່ອຍ້າຍແລ້ວຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງສະບາຍໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຈະດີຂຶ້ນ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ລາຍຮັບກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄືກັນ ທາງທີດີທ່ານຄວນຍົກເລີກລາຍຈ່າຍບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຫຼາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສະພາບການເງິນຂອງທ່ານເກີດບັນຫາ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກບໍ່ດີບໍ່ຮ້າຍ ທຸກຢ່າງຍັງດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆຕາມທຳມະຊາດຂອງມັນ ຄົນໂສດກໍ່ຍັງມີຄວາມສຸກກັບການຢູ່ຄົນດຽວ, ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວຊີວິດຄູ່ກໍ່ຍັງຄືເກົ່າ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.