ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19-25 ສິງຫາ 2019

0
99

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງມີການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ວຽກງານໃນຫ້ອງການກໍ ຕາມ ໂດຍສະເພາະວຽກງານທີ່ກ່ຽວກັບເອກະສານແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮອບຄອບເປັນພິເສດ.

ການເງິນ ຮັບມາຫຼາຍກໍຈ່າຍອອກໄປຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ລະວັງຈະມີຄົນບໍ່ຫວັງດີມີມາຫຼອກລວງ ສໍ້ໂກງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່.

ຄວາມຮັກ ຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງເນື່ອງຈາກຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຢາກເອົາຊະນະ ດັ່ງນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍຄວນໃຈເຢັນ ແລະ ຖອຍຫຼັງຕັ້ງຫຼັກກັນຄົນລະກ້າວກ່ອນແມ່ນດີທີ່ສຸດ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່ານີ້ ຍອມຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະເພື່ອນຮ່ວມງານໃນກຸ່ມດຽວກັນຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານບໍ່ເກີດບັນຫາ ແລະ ເຮັດສຳເລັດໄດ້.

ການເງິນ ຢູ່ໃນເກນທີ່ດີນອກຈາກມີລາຍຮັບຈາກງານປະຈຳແລ້ວ ທ່ານຍັງຈະມີລາຍຮັບຈາກວຽກເສີມອີກດ້ວຍ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າໃຊ້ອາລົມຕັດສິນເດັດຂາດ ເພາະທ່ານຈະເສຍທັງເງິນ ແລະ ໂອກາດ.

ຄວາມຮັກ ສຳລັບຄົນໂສດຍັງມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກ ໄດ້ພົບເນື້ອຄູ່ຈາກສາຍງານ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວອາລົມຊ່ວງນີ້ໃຈຮ້າຍງ່າຍໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຄຳເວົ້າເພາະອາດເຖິງຂັ້ນແຕກຫັກກັນໄດ້.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ການກະທຳຂອງທ່ານໃນອາທິດນີ້ແມ່ນໃຫ້ລະວັງ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມພໍດີ ບໍ່ວ່າທ່ານຄິດຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມພະຍາຍາມຢ່າໄປກ້າວກ່າຍເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ໄປຂັດຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນ ເພາະອາດກໍສັດຕູໃສ່ຕົວທ່ານເອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນທີ່ມີອຳນາດກວ່າທ່ານບໍ່ຄວນໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວເດັດຂາດ.

ການເງິນ ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ແບບບໍ່ຄາດຄິດ ອາດເປັນເລື່ອງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຍ້ອນລູກ-ຫຼານໄປກໍເລື່ອງມາໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເສຍເງິນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະໄດ້ຂອງຂວັນຈາກຄົນຮັກ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກສົດໃສດີທຸກປະການ ສຳລັບຄົນໂສດອາດຈະໄດ້ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈແຕ່ຄວນກວດສອບປະຫວັດເຂົາໃຫ້ດີກ່ອນວ່າຄົນນັ້ນໂສດແທ້ ຫຼື ບໍ່?.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກ ຫຼື ການສຳພາດວຽກໃໝ່ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະສຳເລັດແຕ່ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມບໍ່ຄວນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໂດດເດັ່ນເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະກັບຫົວໜ້າສາຍງານເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ພໍໃຈໃນຕົວທ່ານ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໝູນວຽນຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ກ່ອນຈະຈ່າຍທຸກຄັ້ງຕ້ອງມີການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຫຼື ການເຊັນສັນຍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບເງິນແມ່ນຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີໆກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄົນຮັກແລ້ວຈະມີໂອກາດໄດ້ລົງເອີຍກັນ ສ່ວນຄົນໂສດໃນອາທິດນີ້ຈະມີຄົນບໍ່ຫວັງດີເຂົ້າມາພົວພັນເຂົາຫວັງເອົາແຕ່ເງິນທ່ານຫຼາຍກວ່າຮັກທ່ານ.

ຣາສີພຶກ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ອາທິດນີ້ຈະມີເກນໄດ້ອອກງານສັງຄົມ ໄດ້ພົບກັບທາງເລືອກໃໝ່ໆຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພາະທ່ານຈະຖືກເວົ້າຂວັນຫຼັບຫຼັງທ່ານໄດ້.

ການເງິນ ອາດໄດ້ລາບຜົນຫຼາຍຂຶ້ນຈາກຄອບຄົວ ຫຼື ຈາກການຊື້-ຂາຍເຮືອນ ທີ່ດິນເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຄວນລະວັງຄົນແປກໜ້າ ໂດຍສະເພາະຊາວຕ່າງຊາດອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນ ຫຼື ຂອງມີຄ່າໄດ້.

ຄວາມຮັກ ເປັນອາທິດທີ່ຈະເກີດການຜິດຖຽງກັນຍ້ອນຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງ  ຄົນມີຄູ່ຄອງແລ້ວລູກ-ຫຼານຈະນຳເລື່ອງມາໃຫ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວບໍ່ມີຄວາມສຸກ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ຫົວໜ້າສາຍງານຊ່ວງນີ້ຄວນຖະໜອມນ້ຳໃຈລູກນ້ອງໄວ້ແນ່ກໍດີ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກໍຄວນເວົ້າຈາອ່ອນໂຍນ ບໍ່ຄວນຮ້າຍດ່າ ຫຼື ໃຊ້ຄຳຮຸນແຮງ ສຳລັບມະນຸດເງິນເດືອນພະນັກງານທຳມະດາອາດພົບກັບການຊິງດີຊິງເດັ່ນໃນສາຍງານ.

ການເງິນ ໄດ້ເຂົ້າມາຫຼາຍກໍໝົດໄປຫຼາຍຕາມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານເອງ ແລະ ໃຫ້ລະວັງຈະເກີດໜີ້ສິນ ຫຼື ອາດມີຄົນມາຂໍກູ້ຢືມເງິນ ເພາະນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນແລ້ວ ຍັງສ້າງສັດຕູອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກມີຄວາມສຸກດີທຸກຢ່າງ ສ່ວນຄົນໂສດກຳລັງຕາມລ່າຫາຮັກແທ້ຢູ່ຂໍໃຫ້ທ່ານອົດທົນຂຶ້ນຕື່ມ ອີກບໍ່ດົນທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຮັກແທ້ແນ່ນອນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ຄົນທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດແມ່ນມີໂອກາດໄດ້ວຽກເຮັດຕາມທີ່ຫວັງໄວ້ ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຫ້ອງການຂໍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງໃຈເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີລະພໍ ຢ່າໄປວຸ້ນວາຍກັບເລື່ອງອື່ນຫຼາຍເກີນໄປ.

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງດຸໝັ່ນໃນການຊອກຫາເງິນຂຶ້ນຕື່ມທ່ານຈິ່ງຈະຢູ່ລອດ ເພາະລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານຊ່ວງນີ້ຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ເລື່ອງໂຊກລາບອາດມີເຂົ້າມາເລັກໆນ້ອຍໆ.

ຄວາມຮັກ ຄູ່ຮັກອາດເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັນຊຶ່ງຕົ້ນເຫດອາດເກີດຈາກເລື່ອງເງິນໆຄຳໆ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາດັ່ງກ່າວຄວນຊື່ສັດ ແລະ ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັນແມ່ນດີທີ່ສຸດ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ທ່ານຈະພົບກັບຄົນເຈົ້າເລ່ເອົາປຽບທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍປຽບໄດ້ ສຳລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຄວນລະວັງລູກນ້ອງໂດຍສະເພາະທີ່ເປັນຊາວຕ່າງຊາດ ອາດກໍເລື່ອງເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໝູນວຽນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ອາດຜິດຫວັງເລື່ອງການນັດໝາຍກ່ຽວກັບເງິນ ຫຼື ການຂໍກູ້ຢືມເງິນ ແມ່ນແຕ່ການທວງໜີ້ສິນກໍຕາມ ໂດຍສະເພາະກັບມິດສະຫາຍພວກເຂົາຈະປະຕິເສດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບທ່ານ.

ຄວາມຮັກ ເປັນອາທິດທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງການຂັດແຍງ ການຜິດຖຽງ ຫຼື ມີບັນຫາກັບເພດກົງກັນຂ້າມ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງໄດ້ ສຳລັບຄົນໂສດກໍ່ໃຫ້ລະວັງເພດກົງກັນຂ້າມທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນໃນຊ່ວງນີ້ໃຫ້ດີ ເພາະມີໂອກາດສູງທີ່ທ່ານຈະຖືກຫຼອກລວງ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ເໝາະສົມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ສະສາງວຽກທີ່ຄົງຄ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ແຕ່ລະວັງການຂັດແຍ້ງກັບມິດສະ ຫາຍໃນສາຍງານດຽວກັນເພາະອາດສ້າງສັດຕູຂຶ້ນໄດ້.

ການເງິນ ການສະແຫວງຫາລາຍຮັບເພີ່ມຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ແຕ່ອາດໄດ້ຊ້າກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເຕັມຈຳນວນທີ່ຄາດໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງອົດທົນໄປກ່ອນ ຢ່າໃຈຮ້ອນກ່ຽວກັບເລື່ອງເງິນເດັດຂາດ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດທີ່ກຳລັງຢາກມີຄົນຮັກໃຫ້ລະວັງຮັກແບບອອນລາຍ ເພາະອາດຖືກເຂົາຫຼອກໃຫ້ຊ້ຳໃຈໄດ້ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ຄອງແລ້ວ ຢ່າຫູເບົາໄປກັບຄຳຂອງຄົນອື່ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະນຳບັນຫາມາສູ່ຄອບຄົວ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ທ່ານຄວນກຽມພ້ອມຢ່າປະໝາດເດັດຂາດທັງເລື່ອງເວລາ ແລະ ເອກະສານ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ກຳລັງຈະເດີນທາງໄກໄປຕ່າງປະເທດ ຕ່າງແຂວງ ຫຼື ມີນັດປະຊຸມ ເພາະອາດມີການຊັກຊ້າ ແລະ ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນໜ້າທີ່ໄດ້.

ການເງິນ ຕົນເພິ່ງຕົນເທົ່ານັ້ນ ຫາກທ່ານຂະຫຍັນທ່ານຈະພົບກັບຊ່ອງທາງຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍທ່ານເສຍເງິນໄປກັບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດກຳລັງສົນໃຈເພື່ອນຮ່ວມງານ ແຕ່ອາດຜິດຫວັງເພາະເຂົາບໍ່ສົນໃຈທ່ານ ສຳລັບຄົນມີຄູ່ຄອງຄວາມຮັກມີຄວາມສຸກດີ ບໍ່ມີບັນຫາໃດໆມາລົບກວນ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ມີງານເຂົ້າມາຫຼາຍຈົນທ່ານບໍ່ມີເວລາດູແລຕົນເອງ ເປັນອາທິດທີ່ຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈເລື່ອງຕ່າງໆເຕັມໄປໝົດ ບາງຄົນອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອຍຈົນຢາກລາພັກ.

ການເງິນ ລາຍຮັບຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ແຕ່ສຳລັບຄົນເດີນທາງໄກແມ່່ນຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ດີກ່ອນຕັດສິນໃຈອອກເດີນທາງ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວນແບ່ງເວລາໃຫ້ຄົນຮັກແນ່ກໍດີ ເພາະຄົນຮັກກໍຕ້ອງການມີເວລາຫວານຊຶ້ງກັບທ່ານອາດພາກັນໄປທ່ຽວນອກສະຖານທີ່ເພື່ອປ່ຽນບັນຍາກາດຊີວິດ ສ່ວນຄົນໂສດຍັງເຫງົາໃຈເພາະຍັງບໍ່ມີໃຜເທື່ອ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານຈະມີໂອກາດສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫົວໜ້າ ແຕ່ກໍຄວນລະວັງເພາະໂດດເດັ່ນເກີນໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານອິດສາ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໝູນວຽນປົກກະຕິ ແຕ່ທ່ານມີແນວໂນ້ມຈະຖືກຫຼອກໃຫ້ຊື້ສິນຄ້າລາຄາແພງເກີນຈິງ ຫຼື ມີເກນເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວອາດເກີດບັນຫາເລື່ອງເງິນໆຄຳໆຍ້ອນມີໜີ້ສິນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງທ່ານບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຄນທີ່ຖືກໃຈເມື່ອເວລາໄປອອກງານສັງຄົມຕ່າງໆ.

 

 

 

ຮຽບຮຽງ: ບຸດສະດີ ສາຍນ້ຳມັດ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.