ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2-8 ກັນຍາ 2019

0
59

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ໝົດທັງອາທິດທ່ານຈະພົບກັບບັນຫາຈຸກຈິກກວນໃຈ ມີແຕ່ວຽກດ່ວນເຂົ້າມາໃຫ້ເຮັດຈົນເຮັດບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ

ການເງິນ ທ່ານມີພາລະຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບລາຍຈ່າຍຂອງຄົນອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ທ່ານກໍຍິນດີເຮັດ

ຄວາມຮັກ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະທຸ່ມເທທັງຕົວ ແລະ ຫົວໃຈ ຍອມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຄົນຮັກ ແຕ່ຄົນຮັກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ພໍໃຈທ່ານຢູ່ດີ ເພາະສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດໃຫ້ເຂົານັ້ນບໍ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ຄົນທີ່ມີແຜນເຈລະຈາເລື່ອງວຽກງານຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຈາກ ເພາະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂຂໍ້ຕົກລົງກັນຫຼາຍຮອບຈິ່ງຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້

ການເງິນ ມີເລື່ອງຕ້ອງເສຍເງິນໄປຍ້ອນຊື້ສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ ອາດເປັນການເສຍເງິນຊື້ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສິນຄ້າອອນລາຍຕ່າງໆ

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ກຳລັງເຫງົາໃຈຈະມີຄົນມາເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈທ່ານເບີກບານຂຶ້ນ ຊຶ່ງອາດເປັນຄົນຮັກເກົ່າ ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກທ່ານນັ້ນເອງ

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກເຮັດ ຈົນເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມອຶດອັດໃຈ ເຖິງແມ່ນວ່າວຽກທີ່ທ່ານເຮັດນັ້ນຈະເປັນວຽກທີ່ທ່ານບໍ່ມັກ ແຕ່ທ່ານກໍຈະເຮັດມັນອອກມາໄດ້ດີ ແລະ ຈະໄດ້ເຮັດຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ

ການເງິນ ມີຄົນຄອຍອຸປະຖຳພໍແຕ່ທ່ານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາກໍ່ພ້ອມຈະຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍທ່ານທັນທີ

ຄວາມຮັກ ບາງຄັ້ງຄົນຮັກກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ເພາະທ່ານເປັນຄົນມັກຄິດເອງເອີເອງ ແລະ ມັກຢູ່ຄົນດຽວ ທ່ານຄວນແກ້ໄຂນິດໄສແບບນີ້ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະເສຍຄົນຮັກ

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ເພື່ອນຝູງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ວຽກ ຫຼື ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກວຽກ ຫາກທ່ານຕ້ອງການລົງທຶນຮ່ວມກັບພີ່ນ້ອງແມ່ນໃຫ້ສ່ຽງເບິ່ງທ່ານອາດໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່

ການເງິນ ຫາກທ່ານເປັນລູກໜີ້ຊ່ວງນີ້ໃຫ້ລະວັງການຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາຍສານ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນໄປຮັບປາກ ຫຼື ຄໍ້າປະກັນເລື່ອງເງິນໃຫ້ໃຜເດັດຂາດ

ຄວາມຮັກ ບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນມີແຕ່ຈະຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ທາງທີ່ດີທ່ານຄວນໃຈເຢັນໄວ້ບໍ່ຄວນເລັ່ງໃນເລື່ອງຄວາມຮັກ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດແມ່ນດີທີ່ສຸດ

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີເລື່ອງວຽກທີ່ທ່ານເຄີຍຕິດຕໍ່ໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ວ່າງງານຊ່ວງນີ້ຫາກທ່ານເດີນໜ້າຫາວຽກເຮັດທ່ານກໍຈະໄດ້ວຽກສົມໃຈ

ການເງິນ ສະພາບທາງການເງິນບໍ່ໝັ້ນຄົງ ມີບັນຫາຂັດສົນຈົນຕ້ອງໄປກູ້ຢືມເງິນຄົນອື່ນມາໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນ ຫຼື ມີສາເຫດທີ່ຕ້ອງສູນເສຍເງິນຄຳ

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກທັງຄົນເກົ່າ ແລະ ຄົນໃໝ່ຕ່າງກໍຕອບຮັບເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານສະເໜີໄປ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບທ່ານເອງແລ້ວວ່າຈະເລືອກໃຜ

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ໃຫ້ລະວັງຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ຄູ່ຄອງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານເກີດອຸປະສັກ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນໄວ້ໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານເດັດຂາດ

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັນ ດັ່ງນັ້ນ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ທ່ານຈິ່ງບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນປານໃດ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກບໍ່ສົດໃສອາດມີເລື່ອງຜິດໃຈກັນ ບັນຫາເລັກນ້ອຍອາດກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກນິດໄສຂອງທ່ານເປັນຄົນມັກລະແວງຄົນຮັກ

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ຈະໄດ້ໂຊກໃຫຍ່ຈາກວຽກງານເກົ່າທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ ແລະ ທ່ານຈະມີການເຮັດສັນຍາເພື່ອເຮັດວຽກໃໝ່ໆ

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍສູງແຕ່ລາຍຮັບຍັງບໍ່ຫຼາຍເທົ່າລາຍຈ່າຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕິດຂັດ ຫາກທ່ານຄິດຈະລົງທຶນໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນຕ້ອງຢຸດໄວ້ກ່ອນ

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກຍັງດື້ກັບທ່ານຄືເກົ່າບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ ຫຼື ຄິດຫຍັງ ຄົນຮັກຂອງທ່ານຈະເຫັນຕ່າງ ດັ່ງນັ້ນ ຊ່ວງນີ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງການປະທະທາງຄຳເວົ້າແມ່ນດີທີ່ສຸດ

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ມີອາຊີບກ່ຽວກັບບັນເທີງ ຊ່ວງນີ້ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເຂົ້າມາກວນໃຈເລີຍ

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍແຕ່ລາຍຮັບຍັງຄືເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໝູນເງິນຢ່າງລະວັງ ແຕ່ທ່ານກໍຈະມີຄົນຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍ

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກໃນຕອນນີ້ໃຫ້ລະວັງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດວຽກພົບປະຜູ້ຄົນຫຼາຍ ຄວາມຫຶງຫວງຈະເປັນເຫດໃຫ້ພວກທ່ານຜິດໃຈກັນ

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ຈະໄດ້ຂ່າວດີກ່ຽວກັບວຽກໃໝ່ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃໝ່ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າອາດຈະໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ຫຼື ຂຶ້ນເງິນເດືອນ

ການເງິນ ຄົນທີ່ໄປຂໍກູ້ຢືມເງິນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ແຕ່ໄດ້ມາແລ້ວໃຫ້ລະວັງຈະມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາບໍ່ເຊົາ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງວ່າທ່ານອາດຈະເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນໃນອະນາຄົດ

ຄວາມຮັກ ທ່ານທີ່ແອບໝາຍປອງໃຜໄວ້ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຊ່ວງນີ້ຈະມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ຄົບຫາເບິ່ງໃຈກັນອີກດ້ວຍ

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ຈະມີການເດີນທາງໄກໄປຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຕ່າງແຂວງ ຊຶ່ງເມື່ອໄດ້ໄປແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຜົນດີແນ່ນອນ ເພາະນອກຈາກທ່ານຈະໄດ້ໄປແລກປ່ຽນປະສົບການແລ້ວລາຍຮັບກໍຈະຕາມມາເຊັ່ນກັນ

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນເຖິງວ່າຈະມີທ່າອຽງດີຂຶ້ນກວ່າເມື່ອກ່ອນກໍຕາມແຕ່ກໍບໍ່ເຖິງກັບວ່າດີຫຼາຍ ຍັງມີລາຍຈ່າຍບາງລາຍການທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍຢູ່

ຄວາມຮັກ ບໍ່ສົດໃສຄືເມື່ອກ່ອນ ມີແຕ່ເລື່ອງເຂົ້າມາໃຫ້ຄິດຈົນເຈັບຫົວ ຈົນທ່ານບໍ່ຢາກເຫັນໜ້າຄົນຮັກ ທາງທີ່ດີຊ່ວງນີ້ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງໆກັນໄປກ່ອນ

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ທ່ານທີ່ເຮັດທຸລະກິດມີຫຸ້ນສ່ວນເປັນຄົນຕ່າງຊາດຊ່ວງນີ້ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ ຈະມີຄົນມາຊ່ວຍ ຫຼື ມາຂໍຮ່ວມລົງທຶນນຳ

ການເງິນ ລາຍຮັບຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ມີຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນເບິ່ງ ຫຼື ຊອກຫາອາຊີບເສີມ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມທຶນເພີ່ມອີກຫາກບໍ່ຢາກເດືອດຮ້ອນ

ຄວາມຮັກ ທ່ານທີ່ີມີຄວາມຮັກອາດເກີດເລື່ອງເຂົ້າໃຈຜິດກັນ ເນື່ອງຈາກຟັງຄຳຂອງຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ຫວັງດີຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາທ່ານຄວນຟັງຫູໄວ້ຫູແມ່ນດີທີ່ສຸດ

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ຈະມີການເດີນທາງໄກ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ເມື່ອຍ້າຍແລ້ວຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງສະບາຍໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຈະດີຂຶ້ນ

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລາຍຮັບກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄືກັນ ທາງທີດີທ່ານຄວນຍົກເລີກລາຍຈ່າຍບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຫຼາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສະພາບການເງິນຂອງທ່ານເກີດບັນຫາ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກບໍ່ດີບໍ່ຮ້າຍ ທຸກຢ່າງຍັງດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆຕາມທຳມະຊາດຂອງມັນ ຄົນໂສດກໍຍັງມີຄວາມສຸກກັບການຢູ່ຄົນດຽວ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວຊີວິດຄູ່ກໍຍັງຄືເກົ່າ

 

 

ຮຽບຮຽງ: ບຸດສະດີ ສາຍນ້ຳມັດ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.