ເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 3 ຍັງມີພັດທະນາການດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງຊັກຊ້າ

0
770

ຫຼັກ​​​​​ຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນວ່າ: “ການລົງທຶນໃສ່ດ້ານໂພຊະນາການແມ່ນການພັດທະນາທຶນມະນຸດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ”, ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ ແຕ່ປັດຈຸບັນກໍຍັງມີເດັກທີ່ຈະເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ 1 ໃນ 3 ຄົນ ຫຼື ຈໍານວນປະມານເກືອບ 3 ແສນຄົນມີພັດທະນາການດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງຊັກຊ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຄວາມສະຫຼາດຈໍາກັດ, ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອ, ແບບລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຖານ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​,  ການຂາດອາຫານກະທັນຫັນ ແລະ ການຂາດວິຕາມິນແຮ່ທາດ ຊຶ່ງມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ລວມທັງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ເນື່ອງຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງ, ໄພທຳມະ ຊາດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແລ້ງ, ປະຊາຊົນມີພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍ່ຫຼາກຫຼາຍພຽງພໍ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ 2019 ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າ: ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພັດທະນາການ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກກໍຄືການກິນດື່ມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນລົດຊາດເຄັມ, ຫວານ ແລະ ມັນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາໂພຊະນາການເກີນ ແລະ ຕຸ້ຍທັງໃນເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຶ່ງຈະນໍາພາໃຫ້ເກີດພະຍາດເບົາຫວານ, ຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ມະເຮັງລໍາໃສ້, ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີພາລະກິດທີ່ໜັກໜ່ວງເພື່ອຈະໃຫ້ການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການພັດທະ ນາທຶນມະນຸດທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ປາກົດເປັນຈິງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຫຼານກໍຄືປະຊາຊົນລາວໃຫ້ມີໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃນຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ.

ອີງຕາມຜົນສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ່ I (LSIS-I) ປີ 2001, ສັດສ່ວນຂອງເດັກເຕ້ຍໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 44% ມາ ເປັນ 33% LSIS-II ໃນປີ 2017. ທັງນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນໃນວຽກໂພຊະນາການເຊັ່ນ: ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2019 ຫາ 2022 ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າປະມານ 42 ລ້ານເອີໂຣເຂົ້າດຸນດຽງງົບປະມານແກ້ໄຂວຽກໂພຊະນາການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນີ້ ນັບແຕ່ປີ 2020-2025 ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມດອກເບັ້ຍຕໍ່າປະມານ 105 ລ້ານໂດລາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການແບບໜຶ່ງດຽວເຂົ້າໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຄົມມະນາຄົມ, ການກະສິກຳ-ປ່າ ໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການຊ່ວຍເຫຼືອສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງ ຄົມ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອືນໆທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງພົບເຫັນຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ງົບປະມານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນຍັງຂຶ້ນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມາຈາກພາຍນອກ. ການເພີ່ມງົບປະມານຂອງລັດຖະບານສຳລັບການຕອບໂຕ້ວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ, ງົບປະມານຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາມີພຽງພໍໄລະຍະໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດທົດແທນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ວຽກໂພຊະນາການໄດ້. ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າມີຫຼາຍປັດໄຈຄົງຄ້າງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຕັດສິນບັນຫາໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ໃນການໃຊ້ເວລາແກ້ໄຂບັນຫາຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ.

ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ (Octavian Bivol) ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນເສັ້ນທາງສືບຕໍ່ລຶບລ້າງການຂາດສານອາຫານທຸກຮູບແບບໃນ ສປປ ລາວ, ການສົນທະນາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຊອກຫາ ວິທິທາງໃນການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການ ຊື່ງມັນພົວພັນເຖິງເພື່ອສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຊຶ່ງຖືເປັນກຳລັງຫຼັກຂອງການພັດທະນາມະນຸດ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ປະເທດຊາດ.

 

 

ໂດຍ: ດອກຕາເວັນ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.