ອຸທາຫອນ “ເຊັນຄໍ້າປະກັນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ” ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົນເອງເດືອດຮ້ອນ

0
804

ເມື່ອອາທິດທີຜ່ານມາຫຼາຍສຳນັກຂ່າວໄທໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບແມ່ປ້າອາຍຸ 65 ປີທີ່ເຊັນຄໍ້າປະກັນດາວລົດໃຫ້ໝູ່ແຕ່ຕົນເອງຕ້ອງເດືອດຮ້ອນ, ເພາະນອກຈາກຈະໄດ້ໃຊ້ໜີ້ດາວລົດໃຫ້ໝູ່ແລ້ວຍັງຕ້ອງເສຍເຮືອນ, ເສຍທີ່ດິນເພາະຖືກທະນາຍຫຼອກເຊັນເອ ກະສານ, ຊວຍຊໍ້າຖືກຍຶດທັງເຮືອນ ແລະ ຖືກດຳເນີນຄະດີຖານບຸກລຸກອີກດ້ວຍ.

ເຖິງວ່າຈະເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ໃຈຄວາມຈິງແລ້ວເຫດການດັ່ງກ່າວປະເທດລາວເຮົາກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກໍລະນີເຊັ່ນດຽວກັນ, ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຜູ້ຄໍ້າປະກັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍພຽງໃດ? “ຊີ້ນບໍ່ໄດ້ຍໍ້າ ກະດູກແຂວນຄໍ” ສຸພາສິດນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ, ຫາກທ່ານໄປເຊັນຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັນຄົນອື່ນໂດຍຂາດການສຶກສາຂໍ້ມຸນ ແລະ ບໍ່ຄິດຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລ້ວກໍຖືວ່າ ຕົນເອງກ້າວເຂົ້າສູ່ວັງວົນແຫ່ງກຳທີ່ຈະນຳພາໄປສູ່ນາຮົກໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ, ເພາະໃນດ້ານຂອງກົດໝາຍຜູ້ທີ່ເຊັນຄໍ້າປະກັນຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທຸກກໍລະນີແທນບຸກຄົນທີ່ຕົນເອງໄດ້ຄໍ້າປະກັນໃຫ້.

ການຄໍ້າປະກັນແມ່ນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຍາ, ແມ່ນການຕົກລົງຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນລະຫວ່າງເຈົ້າໜີ້ກັບລູກໜີ້ ຫຼື ການຕົກລົງໃຊ້ໜີ້ສິນແທນລູກໜີ້ໂດຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃນກໍລະນີທີ່ລູກໜີ້ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ. ການຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາມີສອງຢ່າງຄື: ການຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາດ້ວຍຊັບ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາດ້ວຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ.

ການຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາວ່າດ້ວຍຊັບແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງເຈົ້າໜີ້ກັບລູກໜີ້, ຊຶ່ງລູກໜີ້ໄດ້ເອົາຊັບ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຊັບ ໄປໄວ້ໃນຄອບຄອງຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ໄວ້ນໍາບຸກຄົນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ຊັບດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນສັນຍາຄໍ້າປະກັນ, ເຈົ້າໜີ້ມີບຸລິມະສິດໃນການໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນດ້ວຍຊັບນັ້ນ. ການຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາວ່າດ້ວຍບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນແມ່ນສັນຍາຊຶ່ງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ຫຼື ປະຕິບັດພັນທະອື່ນຕາງລູກໜີ້ໃນກໍລະນີທີ່ລູກ ໜີ້ຫາກບໍ່ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດພັນທະອື່ນດ້ວຍຕົນເອງ.

ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງບໍໃຫ້ຕົກເປັນຝ່າຍຮັບຈາກສິ່ງທີ່ຕົນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດຄື: ມີສະຕິຢ່າຫຼົງເຊື່ອ, ຢ່າໃຈອ່ອນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງການຄໍ້າປະກັນໃຫ້ດີກ່ອນ ພ້ອມຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນເຖິງຜົນທີ່ຈະຕາມມາຢ່າງຄັກແນ່ກ່ອນທີ່ຈະເຊັນຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງໃດບໍ່ຕາມ.

 

 

ບົດໂດຍ:​ພຸດສະດີ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.