ສາສະໜາໃນໂລກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີ່ຕ່າງກັນ.

0
405

ຄວາມເຊື່ອໃນສິ່ງສັກສິດ, ສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນເໜືອທຳະຊາດທີ່ບາງເລື່ອງແມ່ນແຕ່ວິທະຍາສາດກໍບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມເຊື່ອດ້ານສາສະໜາ ແລະ ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າສາສະໜາສາມາດຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນສູນ ກາງເຕົ້າໂຮມຄວາມສຳພັນຂອງມະນຸດໃນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນໃຫ້ມີແນວຄິດໄປໃນທິດທາງອັນດຽວກັນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທຸກສາສະໜາຈະມີຫຼັກການ, ສະຖາບັນ ຫຼື ປະເພນີທີ່ເຄົາລົບນັບຖື.

ຢູ່ໃນໂລກມີຫຼາຍສາສະໜາ ແລະ ຫຼາຍລັດທິເຊັ່ນ: ຄຣິສ, ສາສະໜາອິສລາມ, ສາສະໜາຮິນດູ, ສາສະໜາເຊນ, ສາສະໜາພຸດ,​ສາສະໜາຊິກ, ສາສະໜາຢູດາຍ, ສາສະໜາບາຮາຍ,​ ສາສະໜາໂຊໂລບັດເຕີ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ເຖິງຈະມີຫຼາຍສາສະໜາແຕ່ຖ້າຈັດເປັນປະເພດກໍຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື:

ປະເພດເທວະນິຍົມ ເຊື່ອວ່າມີເທບພຣະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ເໜືອກວ່າເທບພຣະເຈົ້າທັງຫຼາຍທັງປວງ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ “ພຣະເຈົ້າ”, ມີພຣະເຈົ້າສູງສຸດພຽງພຣະອົງດຽວ ເພາະພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງໂລກ ແລະ ສັບພະສິ່ງຕ່າງໆ ເຊື່ອກັນວ່າພຣະເຈົ້າອາດຕິດຕໍ່ມະນຸດໂດຍຜ່ານສາດສະດາພະຍາກອນ (ຜູ້ສົ່ງສານພຣະເຈົ້າ) ຫຼາຍອົງເຊັ່ນ: ພຣະອັລເລາະທີ່ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ ນະບີມູຮຳມັດ, ພຣະຍະໂຮວາທີ່ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ ໂມເສສ ແລະ ພຣະເຍຊູ ສ່ວນບາງສາສະໜາກໍນັບຖືພຣະເຈົ້າ ຫຼື ເທບພຣະເຈົ້າຫຼາຍອົງເຊັ່ນ: ສາສະໜາຮິນດູ ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າອະວະຕານແຍກເປັນ 3 ອົງເປັນຕົ້ນ ສາສະໜາທີ່ຈັດໃນກຸ່ມປະເພດນີ້ປະກອບມີ: ສາສະໜາຄຣິສ, ສາສະໜາອິສ ລາມ, ສາສະໜາຍູດາຍ, ສາສະໜາຊິກ, ສາສະໜາບາຮາຍ, ສາສະໜາໂຊໂຣອັສເຕີຣ໌, ສາສະໜາຮິນດູ.

ປະເພດອະເທວະນິຍົມ ບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຢູ່ແທ້ ໂດຍເຊື່ອວ່າໂລກນີ້ ແລະ ສັບພະສິ່ງເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງຕາມກົດຂອງທຳມະ ຊາດ, ເຊື່ອວ່າມະນຸດເປັນຜູ້ກຳນົດຊະຕາຊີວິດຂອງຕົນເອງ, ທຸກສິ່ງເປັນໄປຕາມເຫດປັດໄຈ ຊຶ່ງສາສະໜາທີ່ຈັດໃນກຸ່ມນີ້ປະກອບມີ: ສາສະນາພຸດ ແລະ ສາສະໜາເຊນ.

ສາສະໜາຕ່າງໆຂອງໂລກມີລັກສະນະສະເພາະເຊັ່ນ: ສາສະໜາຮິນດູຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າມີເທບພຣະເຈົ້າຢູ່ຫຼາຍອົງ, ສາສະໜາພຸດບອກວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຢູ່ແທ້, ກຸ່ມທີ່ນັບລັດທິນິວເອຈເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຄືພຣະເຈົ້າ, ສາສະໜາອິສລາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າທີ່ມີລິດອຳນາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າອົງນີ້ໄດ້, ສາສະໜາຄຣິສເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງພຣະອົງໄດ້.

ສຳລັບປະເທດລາວປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດເປັນສາດສະໜາຫຼັກ ແຕ່ສາສະໜາພຸດໃນປະເທດລາວໄດ້ມີການປະ ສົມປະສານເຂົ້າກັບຄວາມເຊື່ອພື້ນບ້ານເຊັ່ນ: ມີການຕັ້ງສານພະພູມ ແລະ ພິທີກຳຕ່າງໆ.

ຮຽບຮຽງບົດ: ພຸດສະດີ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: sites.google.com, everythaistudent.com, pattana05.blogspot.com

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.