ລາວຍັງມີໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຂາດຕົວກວ່າ 1.300 ຕື້ກີບ

0
2301

ສປປ ລາວ ຍັງມີໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຂາດຕົວເຖິງ 1.304,81 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ ຂັ້ນສູນກາງຄຸ້ມຄອງ 623,83 ຕື້ກີບ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບຈຳນວນ 680,98 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນວາລະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2019 ວ່າ: ຈຳ ນວນໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນທັງໝົດນີ້ແມ່ນລວມມີຍອດຍົກມາແຕ່ຫລາຍປີກ່ອນຈຳນວນ 996,03 ຕື້ກີບ ແລະ ໜີ້ປີ 2018 ຈຳນວນ 308,78 ຕື້ກີບ.

ສຳລັບໜີ້ຂັ້ນສູນກາງຄຸ້ມຄອງຈຳນວນ 623,83 ຕື້ກີບນັ້ນປະກອບມີ: ໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການຂອງ 5 ກະ ຊວງ ຈຳນວນ 361,45 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ມີຍອດຍົກມາຈຳນວນ 238,7 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງແມ່ນຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວ ໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງທີ່ເປີດໄວ້ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປີ 2017 ແລະ ຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກປີ 2018 ຈຳນວນ 122,8 ຕື້ກີບທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈໍານວນ 262,34 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງງປະກອບດ້ວຍໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຄ້າງມອບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານ.

ສຳລັບໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບຈຳນວນ 680,98 ຕື້ກີບ ໃນ 18 ແຂວງນັ້ນແມ່ນໜີ້ຕ້ອງຮັບທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຮັບວິຊາການ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຍອດຍົກມາທ້າຍປີ 2017 ຈຳນວນ 583,15 ຕື້ກີບ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2018 ຈຳນວນ 97,83 ຕື້ກີບ ໃນຈຳນວນທັງໝົດມີໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈໍານວນ  33,04 ຕື້ກີບ ໂດຍຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ຊຳລະແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກການກວດກາໄລ່ລຽງຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາ ກອນຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆຈຳນວນ 647,94 ຕື້ກີບ.

ສຳລັບການແກ້ໄຂຢູ່ສູນກາງ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິ ຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ລວມທັງລົງກວດກາການຈັດເກັບ-ມອບລາຍຮັບວິຊາການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານດ້ວຍການອະນຸມັດລາຍຈ່າຍເປັນຖ້ຽວ ໂດຍອີງຕາມຈຳນວນລາຍຮັບທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ, ອອກໃບເລັ່ງທວງ 3 ຄັ້ງ ແລະ ຖ້າຍັງບໍ່ຊຳ ລະແມ່ນຈະສະເໜີກະຊວງອຸດສະຫະກຳການຄ້າເພື່ອແຈ້ງໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ, ໃນຜ່ານມາມີ 1 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ແຈ້ງໂຈະຊົ່ວຄາວແລ້ວ ແລະ ຈະໄດ້ສະເໜີດຳເນີນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ. ນອກຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກວດກາຄືນແຜນການລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ 2020 ທີ່ຜ່ານການຮັບ ຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີໜີ້ຄ້າງມອບໃນຜ່ານມາ.

ໃນການແກ້ໄຂຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງການເງິນກໍໄດ້ອອກແຈ້ງຕົວເລກໜີ້ຄ້າງມອບຕາມຜົນການກວດສອບ ປີ 2018 ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃຫ້ສັງລວມລາຍງານຜົນການແກ້ໄຂໃຫ້ກະຊວງເປັນແຕ່ລະເດືອນ.

 

ໂດຍ: ດອກຕາເວັນ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.