ທຳນາຍດວງຊະຕາ 12 ຣາສີ ປະຈຳປີ 2019

0
1229

ໃຜທີ່ຢາກຮູ້ດວງຊະຕາຂອງຕົວເອງວ່າຈະດີ ຫຼື ຮ້າຍ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳທຳນາຍເປະໆຈາກໝໍດູຊື່ດັງທຳນາຍດວງຊະຕາທັງ 12 ຣາສີ ທັງໃນເລື່ອງດວງການງານ ການເງິນ ດວງຄວາມຮັກ ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ຕະຫຼອດປີ 2019 (ປີກຸນ) ໃຜເກີດໃນຣາສີມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ.

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ດວງໃນໄລຍະຕົ້ນປີ ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆໃນຊ່ວງນີ້ຈະມີດີກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ຈະມີປະຕິຫານຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ ທ່ານຈະສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ຫວັງ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຢ່າງມີກຽດຈາກເຈົ້ານາຍ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຍັງຈະຖືກເຊີນໄປຮ່ວມງານສັງຄົມ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີກັບທ່ານໃນອານາຄົດ ຊ່ວງນີ້ມີເກນໄດ້ຮັບໂຊກລາບເງິນຄຳ ມີລາຍຮັບເຂົ້າມາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທາງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເງິນເຫຼືອເກັບ ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮ່ວມງານກັບຄົນຕ່າງຊາດ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.

ດວງໃນໄລຍະກາງປີ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບມິດສະຫາຍທີ່ດີ ມີຄວາມມ່ວນຊື່່່ນຈາກການເດີນທາງທັງໃກ້ ແລະ ໄກ ມີການເລີ່ມຕົ້ນກັບມິດຕະພາບໃໝ່ໆ ອາດໄດ້ຮັບຂ່າວດີຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງແຂ່ງຂັນກັບຕົວເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ເນື່ອງຈາກທ່ານຈະໄດ້ເຮັດແຕ່ວຽກດ່ວນທີ່ແຂ່ງກັບເວລາ ເປັນຊ່ວງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍສົມຄວນ. ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຄົນໜ້າຮັກ ນິໄສດີ ຜິວຂາວ ແລະ ເປັນຄົນມັກມ່ວນ ສ່ວນດວງເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ທ່ານເຮັດຜ່ານມາຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກເຈົ້ານາຍ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ທ່ານຈະມີການງານທີ່ໝັ້ນຄົງດີ.

ດວງໃນໄລຍະທ້າຍປີ ຂໍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະຈະມີຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມສາມາດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົວທ່ານພົບກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ແຕ່ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເໝື່ອຍ ແລະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດການຄ້າທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານມີເກນຈະໄດ້ລົດ ສ່ວນຄົນທີ່ຄິດເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ສິ່ງທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ຫາກຄິດຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຫຼື ຊອກວຽກພິເສດເຮັດກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ດ້ວຍຄວາມກ້າຫານຂອງທ່ານໃນຊ່ວງນີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຫຼື ອາດໄດ້ຄຳຊົມເຊີຍ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບວຽກສອງຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ດຳເນີນວຽກທີ່ສຳຄັນ ມີໂອກາດພົບກັບຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີ ເປັນແມ່ຍິງມີລັກສະນະທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເມດຕາ ແຕ່ລະວັງການຈ່າຍເງິນແບບບໍ່ມີເຫດຜົນໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ລະວັງອາລົມຂອງຕົນເອງ ສ່ວນດ້ານການເງິນຊ່ວງນີ້ຈະໄດ້ຮັບໂຊກລາບ ບາງຄົນອາດໄດ້ຮັບຊັບສິນຢ່າງເຮືອນ ຫຼື ລົດ ຫາກຕິດຕໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບສະຖາບັນການເງິນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບມິດສະຫາຍຜູ້ຮູບງາມ ຈິດໃຈດີ ຜິວຂາວ ໜ້າຮັກ ອາດເປັນລູກຊອດ ຫຼື ຊາວຕ່າງຊາດ ຫາກວ່າຕອນນີ້ທ່ານຍັງໂສດກໍ່ອາດຈະໄດ້ຄົບຫາກັບຄົນນີ້ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍຂ່າວດີເຊັ່ນການໝັ້ນໝາຍ ຫຼື ມີງານແຕ່ງງານ ສ່ວນເລື່ອງທີ່ທ່ານຫວັງຢູ່ອາດບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຫວັງເລັກນ້ອຍ ທາງດ້ານສຸຂະພາບຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດມີໂອກາດຈະເກີດຄວາມຄຽດ ລະບົບກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໃສ້ເຮັດວຽກບໍ່ປົກກະຕິ ເລື່ອງຄວາມຮັກທີ່ເຄີຍປາຖະໜາ ຫຼື ອະທິຖານໄວ້ຈະສົມຫວັງດັ່ງໃຈ ເປັນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເປັນພິເສດ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ທ່ານຈະໄດ້ລາບຜົນເງິນຄຳຈາກຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສ່ວນການເຮັດວຽກໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະເມື່ອຍຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ໃຜ ແຕ່ຜົນການເຮັດວຽກອອກມາຄ່ອນຂ້າງດີ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງຫຼາຍເປັນພິເສດ ທັງຍັງມີເກນທີ່ທ່ານຕ້ອງເສຍເງິນຫຼາຍແບບຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ຈະຕ້ອງເສຍເງິນໃຫ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຕົນເອງ ເຖິງຈະມີເລື່ອງຮ້າຍແຕ່ກໍ່ຍັງມີເລື່ອງດີໆເຂົ້າມາ ເພາະຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກຜູ້ອາວຸໂສຢ່າງທັນເວລາ ອາດເປັນອ້າຍຮັກ ຫຼື ລຸງກໍ່ເປັນໄປໄດ້.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ທ່ານຄ່ອນຂ້າງພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນເປັນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ຜູ້ໃຫຍ່ຈະໃຫ້ຄວາມເມດຕາກັບທ່ານເປັນພິເສດ ຄົນທີ່ປ່ຽນວຽກກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ ຈະເຫັນຜົນໃນເລື່ອງການງານ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ເຈົ້ານາຍ ມີເກນໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ແຕ່ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຮອບຕົວຫຼາຍໆເລື່ອງ ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານເກີດຄວາມສັບສົນ ແລະ ທ່ານກໍ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ຈະມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ເຮັດຈົນລົ້ນມື ແລະ ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

ດວງໄລຍະກາງປີ ຈະມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນເລື່ອງການເດີນທາງໄກ ອາດໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກທາງໄກ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກທາງໄກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບກັບຄົນດີ ມີນໍ້າໃຈ ແຕ່ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າມາຫຼາຍທາງບໍ່ວ່າຈະມາຈາກວຽກປະຈຳ ຫຼື ວຽກພິເສດ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານເປັນຢ່າງດີ ຫາກຄິດເລີ່ມເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆຈະມີຄົນຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍ ວຽກງານອາດມີອຸປະສັກເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ລະວັງຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຄຳເວົ້າ ແລະ ຄວາມຄິດກັບຄົນໃກ້ຕົວ ລວມເຖິງໃຫ້ລະວັງເລື່ອງອຸບັດຕິເຫດເລັກໆນ້ອຍໆ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງການລົງນາມໃນເອກະສານຕ່າງໆ ຕ້ອງອ່່ານໃຫ້ລະອຽດກ່ອນເຊັນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະເກີດບັນຫາໃນອານາຄົດ ເປັນຊ່ວງທີ່ມີໂອກາດເດີນທາງໄກ ໄດ້ພົບກັບຄົນດີມີສິນທຳ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າທ່ານ ມີນິໄສດີ ມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ສຳລັບໂຊກລາບໃນຊ່ວງນີ້ໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິ່ງຂອງມີຄ່າ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຈາກຄົນທົ່ວໄປ ແຕ່ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ຄົນດຽວ ອາດມີແນວຄິດໄປຖືສິນ ເຊິ່ງມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ເພາະຊ່ວງໄລຍະນີ້ທ່ານຈະມີຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການງານ, ການເງິນ ແລະ ຄວາມຮັກ ທ່ານອາດໄດ້ໄປຮ່ວມງານມົງຄຸນ ຫຼື ໄດ້ຮັບຂ່າວດີບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຕົວເອງ ຫຼື ຄົນອ້ອມຂ້າງ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ບໍ່ວ່າທ່ານຄິດຈະເຮັດສິ່ງໃດຂໍໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ຄິດໃຫ້ຮອບຄອບຢູ່ສະເໝີ ເພາະມີຄົນຮັກກໍ່ຕ້ອງມີຄົນຊັງເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ເຮັດຢ່າງພໍດີງາມ ແລະ ລະວັງຕົວເອງໃຫ້ດີ ຢ່າພະຍາຍາມເຮັດໂຕໃຫ້ເດັ່ນຈົນເກີນໄປເພາະຈະເປັນໄພກັບຕົວເອງ ສຳລັບສາວໂສດຈະໄດ້ພົບກັບຊາຍຮູບງາມ ນິໄສດີ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ທ່ານມີເກນຈະໄດ້ຮັບໂຊກລາບ ເງິນຄຳໄຫຼມາເທມາ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ສ່ວນດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຖືວ່າຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ຈະມີງານສະຫຼອງ ມີງານລ້ຽງ ງານມົງຄຸນ ຖືເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານມີຄວາມສຸກສົມຫວັງທີ່ສຸດ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບໂຊກທາງການເງິນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນເງິນເດືອນ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງເລື້ອຍໆ ຕ້ອງອອກໄປຕິດຕໍ່ພົບປະຜູ້ຄົນ ຈະມີລາຍຮັບພິເສດເຂົ້າມາ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຕ່າງໆ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບຈະເກີດການເຈັບປ່ວຍທີ່ກ່ຽວກັບປອດ, ຫຼອດລົມ ແລະ ຫົວໃຈ. ໃຫ້ທ່ານລະວັງເລື່ອງຄຳເວົ້າ ຫາກເປັນການຕິດຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານທາງພາກລັດ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີຈາກຄົນສູງອາຍຸ ການເຮັດວຽກອາດເກີດອຸປະສັກ ຫຼື ຕ້ອງຕັດສິນໃຈຫຼາຍໆເລື່ອງດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງນັ້ນທ່ານຈະສາມາດຜ່ານເຫດການຕ່າງໆໄປໄດ້ດ້ວຍດີ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກສົມບູນ ອາດມີການສະຫຼອງເພື່ອຕ້ອນຮັບການເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພື່ອນໃໝ່ ວຽກໃໝ່ ຫຼື ແຟນໃໝ່ ແຕ່ເດັ່ນທີ່ສຸດໃນຊ່ວງນີ້ກໍ່ແມ່ນເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານ ມີໂອກາດປັບປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ຫຼື ໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຖືວ່າເປັນຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ດີ ເຊິ່ງໃນຊ່ວງນີ້ຈະມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ທັງຊີວິດສ່ວນຕົວ ຄອບຄົວ ທ່ານອາດໄດ້ພົບກັບມິດສະຫາຍທີ່ດີ ມີຄວາມຈິງໃຈກັບທ່ານ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດທ່ານຈະມີເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສັບສົນຕັດສິນໃຈເລືອກບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນ, ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຂໍຄຳປຶກສາຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຕ້ອງພົບກັບບັນຫາຕ່າງໆ ຫຼື ຄວາມວຸ້ນວາຍຢ່າງເຖິງທີ່ສຸດ ແຕ່ຂໍໃຫ້ຖືວ່າເປັນປະສົບການ ຂໍໃຫ້ລະວັງໃນການໃຊ້ຊີວິດ ເພາະທ່ານອາດຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຍາກລຳບາກ ອາດຖືກລັງແກ ຖືກກັ່ນແກ້ງຈາກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ສະນັ້ນ, ບໍ່ຄວນໄວ້ໃຈໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຢາກຮຽກຕໍ່, ຂະຫຍາຍກິດຈະການ ຫຼື ຕ້ອງການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 1 ວຽກໃນຊ່ວງນີ້ ທ່ານຈະສົມຫວັງດັ່ງໃຈ ຈະມີຄົນຄອຍສະໜັບສະໜູນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຊີວິດທີ່ເຄີຍຕິດຂັດ ມີອຸປະສັກໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະຜ່ານມັນໄປໄດ້ ສ່ວນເລື່ອງການເງິນຈະດີຂຶ້ນ ມີໂຊກລາບແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກຄົນອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຈະເກີດຄວາມສຳເລັດໃນຫຼາຍໆດ້ານຈາກຄວາມສາມາດຂອງຕົວທ່ານເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການງານ ການຄ້າຂາຍ ຈະມີງານມົງຄຸນບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງທີ່ທ່ານອະທິຖານຂໍພອນຈະເກີດຜົນ ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກນັບວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບມັນ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວ ຈະມີເຫດໃຫ້ຫ່າງເຫີນກັນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງເດີນທາງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ສ່ວນເລື່ອງທຸລະກິດສ່ວນຕົວຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີຈາກຄົນຄອຍທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານຢູ່.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະໄດ້ພົບມິດສະຫາຍໃໝ່ໆ ເປັນຄົນຜິວຂາວ ໜ້າຕາດີ ມີຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທ່ານຈະໄດ້ເດີນທາງທ່ຽວມີຄວາມສຸກບໍ່ວ່າຈະໃກ້ ຫຼື ໄກ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນການເດີນທາງ ທາງນໍ້າ ເລື່ອງວຽກງານທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດຈາກການແຂ່ງຂັນ ທ່ານຈະມີຄວາມສົມບູນໃນທຸກໆດ້ານ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຖືກຍອມຮັບຈາກທຸກຝ່າຍ ເລື່ອງຄວາມຮັກກໍ່ສົດໃສ ເປັນຄວາມຮັກທີ່ໝັ້ນຄົງ ສິ່ງທີ່ພະຍາຍາມເຮັດມາຕະຫຼອດປີຈະຮັບຄວາມສຳເລັດ ການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍຢ່າງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊ່ວງນີ້.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ດວງໃນຕົ້ນປີ ຂໍເຕືອນວ່າບໍ່ຄວນໄວ້ໃຈໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງໄດ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສະເທືອນໃຈ ທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດອາດເກີດບັນຫາຕາມມາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ຮຽກໄດ້ວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ດີ ໃຫ້ລະວັງຄຳເວົ້າ ໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບແມ່ຍິງຄົນຜິວຂາວມີບຸກຄະລິກດີ ທີ່ຈະນຳໂຊກລາບມາໃຫ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ອາດເກີດເຈັບປ່ວຍຈົນເຖິງຂັ້ນນອນໂຮງໝໍ ລະວັງເລື່ອງການຂັບລົດ ອາດເກີດມີອຸບັດຕິເຫດ ສະນັ້ນເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈແນະນຳໃຫ້ທ່ານໄປເຮັດບຸນ ຕັກບາດ ຍາດນໍ້າ ເພື່ອວ່າເຄາະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະໄດ້ເບົາບາງລົງ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ລະວັງຄູ່ແຂ່ງໃນເລື່ອງຕ່າງໆຈະມີເຂົ້າມາທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ລະວັງຄົນຜິວດຳຈະນຳຄວາມເດືອດຮ້ອນມາໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຄິດໜັກ. ເລື່ອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຈະມີຄົນມາເຕົ້າໂຮມ ຍາດພີ່ນ້ອງຢູ່ຮ່ວມໜ້າ, ສ່ວນເລື່ອງຂອງໜ້າທີ່ການງານກໍ່ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ຕ້ອງລະວັງ ເພາະມີສັດຕູ ຫຼື ຄູ່ແຂ່ງຢູ່ໃຫ້ຕົວ ຄອຍຂັດຂວາງເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອຸປະສັກ ແລະ ເຮັດວຽກບໍ່ສຳເລັດ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ໃນຊ່ວງນີ້ຈະເກີດຄວາມປ່ຽນແປງໃນດ້ານຕ່າງໆໄປໃນທາງທີ່ດີ ແຕ່ຈະໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນເລື່ອງການງານ ສິ່ງໃດທີ່ຕັ້ງໃຈເອົາໄວ້ຈະມີເກນສຳເລັດແຕ່ອາດສຳເລັດຊ້າກວ່າກຳນົດ ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວທາງນໍ້າຢູ່ເລື່ອຍໆ ເລື່ອງສຸຂະພາບແມ່ນໃຫ້ລະວັງໂຣກພູມແພ້ ການແພ້ອາຫານ ຫຼື ແພ້ອາກາດ ແລະ ມີເກນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈເລື່ອງສຳຄັນໃນເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງວຽກງານ ຫຼື ຄວາມຮັກ ຫາກທ່ານເຮັດການຄ້າຂາຍປະເພດເຄື່ອງສື່ສານເອເລັກໂທຣນິກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ທ່ານຈະໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີການເດີນທາງແບບກະທັນຫັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມປ່ຽນແປງເລື່ອງການງານ ຄົນທີ່ເຮັດຄ້າຂາຍຈະເກີດມີລາບຜົນດີ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ພົບກັບຊາຍສູງໄວ ຜິວຂາວມີໂອກາດເປັນລູກຊອດ ຫຼື ຄົນຕ່າງຊາດຈະນຳຄວາມສຳເລັດມາໃຫ້ທ່ານ ສ່ວນເລື່ອງຂອງມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະໄດ້ພົບຄົນດີມີນໍ້າໃຈ ເປັນຄົນທີ່ຖືກໃຈທ່ານ ການງານທີ່ເຮັດຢູ່ຈະເກີດຄວາມສຳເລັດຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົວທ່ານເອງ ແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆໃນຊ່ວງນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເມື່ອຍຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັບຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານ ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ລະວັງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ດ້ານການກະທຳ ຄວາມຄິດ ຫຼື ຄຳເວົ້າຂໍໃຫ້ທ່ານມີສະຕິຢູ່ສະເໝີ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີຈາກຄົນທີ່ທ່ານລໍຄອຍ ເປັນຂ່າວດີຈາກທາງໄກ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ເດີນທາງໄກແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ ມ່ວນໄປກັບມັນ. ຫາກມີແຜນຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆໃນຊ່ວງນີ້ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນດີ ຈະໄດ້ສິ່ງທີ່ປາຖະໜາ ຄິດຫຍັງກໍ່ຈະສົມຫວັງໄປທຸກຢ່າງ ທີ່ສຳຄັນຈະມີການປ່ຽນແປງເລື່ອງວຽກງານເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການກິນເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ມີແນວຄິດໄອເດຍແບບແປກໆໃນທາງບວກ ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ຫຼື ເຮັດການຄ້າກັບໃຜກໍ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ບໍ່ມີອຸປະສັກ ທັງຍັງມີໂຊກລາບທາງການເງິນ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ມີເກນເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າໄດ້ເງິນ ມີເກນທີ່ທ່ານຕ້ອງໝູນເງິນຢ່າງວຸ້ນວາຍ ຢ່າງໜ້ອຍໃນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີຍັງມີເລື່ອງດີເຂົ້າມາ ເພາະສິ່ງທີ່ທ່ານລົງທຶນລົງແຮງໄປຕະຫຼອດປີຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເປັນທີ່ຊື່ນຊົມຂອງທຸກຝ່າຍ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ໃນຊ່ວງນີ້ບັນຍາກາດເກົ່າໆ ຄວາມຮູ້ສຶກເກົ່າໆ ເພື່ອນເກົ່າ ຫຼື ຄົນຮັກເກົ່າຈະພ້ອມໃຈກັນກັບມາຫາທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງລະວັງເລື່ອງຄວາມຄິດ ແລະ ຄຳເວົ້າເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງຈາກເລື່ອງນ້ອຍກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໄດ້ ສ່ວນເລື່ອງເງິນ ແລະ ໂຊກລາບທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບນາຍທຶນ ຫຼື ຜູ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີກຳລັງໃຈຄິດ ແລະ ວາງແຜນເຮັດທຸລະກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງຄົນໃກ້ຕົວຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງ ທ່ານຈະເສຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສຸດບໍ່ວ່າຈະກັບເພື່ອນ ຫຼື ຄົນຮູ້ໃຈ ອາດໃຊ້ຄຳວ່າສູນເສຍຂອງຮັກ ຫຼື ເລີກຄົບຫາກັນຍ້ອນສາເຫດບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດກັບຄືນມາເປັນຄືເກົ່າໄດ້.

ດວງໄລຍະກາງປີ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວຽກງານຈະເດັ່ນຂຶ້ນມາໃນຊ່ວງນີ້ ທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍ້ອນຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຮອບຄອບຂອງຕົວທ່ານເອງ ສິ່ງທີ່ທ່ານທຸ້ມເທ ແລະ ພະຍາຍາມຕະຫຼອດປີຈະເຫັນຜົນ ແຕ່ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍ ໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດຊ່ວຍກໍ່ບໍ່ຖືກໃຈທ່ານຈົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເອງ ທ່ານຈະເລີ່ມສັບສົນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງ ເປັນຊ່ວງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດຫຼາຍເປັນພິເສດ ໃຫ້ລະວັງສຸຂະພາບກ່ຽວກັບສາຍຕາ ແລະ ຄວາມຄຽດ ເປັນຊ່ວງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຈະມີການປ່ຽນແປງທຸກເວລາ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ເດີນທາງໄກ ມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ໃນຊ່ວງນີ້ເລື່ອງການງານຂອງທ່ານຈະກັບມາໂດດເດັ່ນຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ອາດໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນ ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ໄດ້ເພີ່ມເງິນເດືອນ ມີຄວາມສຳເລັດທີ່ດີ ເປັນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມສົມບູນໃນຊີວິດຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ອາດໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຖືກໃຈ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຂ່າວທີ່ເປັນມົງຄຸນຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ສິ່ງສຳຄັນຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ດີ ຢ່າພະຍາຍາມອອກນອກລູ່ນອກທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງວຽກ ຫຼື ເລື່ອງຄວາມຮັກ ສິ່ງທີ່ສະສົມມາຈະສະໜອງຄືນໃນໄວໆນີ້ ຈະເກີດມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານໃນທຸກໆຝ່າຍ ແລະ ຈະມີສື່ສຽງໃນສັງຄົມ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານເກີດຄວາມສັບສົນ ຫຼື ກຳລັງຫຼົງທາງໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ຄິດຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນເຮັດສະເໝີ ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງອົດທົນກັບວຽກງານ ແຕ່ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສິ່ງດີໆທີ່ທ່ານເຮັດມາຕະຫຼອດຈະຕອບສະໜອງທ່ານ ເຊິ່ງຫາກທີ່ຜ່ານມາທ່ານເຮັດສິ່ງບໍ່ດີ ສິ່ງນັ້ນກໍ່ຈະກັບມາສະໜອງທ່ານຄືນຄືກັນ ແນະນຳໃຫ້ທ່ານເຮັດບຸນໃສ່ບາດປະຈຳປີ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນທີ່ມີຄ່າຫຼາຍ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກສິ່ງສັກສິດ ມີໂອກາດສົມຫວັງກັບສິ່ງທີ່ປາຖະໜາ ຫາກຕັ້ງໃຈເຮັດສິ່ງໃດແລ້ວຂໍໃຫ້ຕັ້ງໃຈເຮັດຕໍ່ໄປ ເພາະຄວາມສຳເລັດຍັງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ຂ້າງໜ້າ ຈະມີໂຊກລາບ ຫຼື ໄດ້ພົບຄວາມຮັກ ຄວາມສຸກ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີ ຈະເກີດຄວາມສຳເລັດຈາກຄວາມສາມາດຂອງຕົວເອງ ມີໂອກາດໄດ້ເດີນທາງໄກ ແຕ່ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານໃຈຮ້ອນຫຼາຍ ສະນັ້ນກ່ອນເຮັດຫຍັງລົງໄປຕ້ອງຄິດໃຫ້ດີໆກ່ອນ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ຄິດຢູ່ໃນໃຈຈະວຸ້ນໄປໝົດ ສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງລໍຄອຍຈະມີຂ່າວດີ  ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບມິດຕະພາບທີ່ຖືກໃຈ ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບຄວາມຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ ແລະ ອາດຈະມີຂ່າວດີຈາກມິດສະຫາຍ ຫຼື ອາດເປັນຂ່າວດີຈາກຕົວຂອງທ່ານເອງ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ຫຼື ອອກໄປພົບປະເພື່ອນຝູງ ມີໂອກາດເກີດຄວາມປ່ຽນແປງໃນເລື່ອງວຽກງານ ຫຼື ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ມີໂອກາດໄດ້ອອກເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໄກບ້ານ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກຽມຕົວຮັບກັບການເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ໆບາງຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເຮັດມາຕະຫຼອດປີຈະສະໜອງກັບຄືນມາຫາທ່ານ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຈິງໃຈ ມີວຸດທິພາວະທຸກດ້ານ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານຕ້ອງໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ຫຼື ຄົນທີ່ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ການງານທີ່ສູງກວ່າ ບາງຄົນອາດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນທີ່ມີຍົດຖາບັນດາສັກ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບເພາະອາດເຈັບປ່ວຍກະທັນຫັນ ແລະ ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍຢາກປ່ຽນແປງບາງຢ່າງໃນຕົວເອງ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີຈາກຊາວຕ່າງຊາດ ຫຼື ຄົນທີ່ຢູ່ຕ່າງຖິ່ນ ຕ່າງແດນ ຈະເກີດຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ມີແມ່ຍິງອາວຸໂສຜິວຂາວມອບໂອກາດເລື່ອງວຽກງານໃຫ້ທ່ານ ແຕ່ກໍ່ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ ມີວຽກຈົນລົ້ນມືຫາຄົນຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງເຮັດເອງທັງໝົດ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ້ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພື່ອນ ຫຼື ຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກໍ່ຕາມ ເພາະຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະຫງຸດງິດງ່າຍ ໃຫ້ລະວັງສຸຂະພາບດ້ານລະບົບຂັບຖ່າຍ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວບໍ່ດີດ້ານສຸຂະພາບຂອງຄົນທີ່ທ່ານເຄົາລົບນັບຖື ແຕ່ທ່ານເອງອາດຈະມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມຮັກ ຕ້ອງລະວັງຂອງຫາຍ ອາດເສຍເງິນໃນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຍາກເສຍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ເຮັດມາຈະເຫັນຜົນຊັດເຈນຂຶ້ນໃນຊ່ວງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຄົນຮອບຕົວ ມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບເພື່ອນຝູງທີ່ເຫີນຫ່າງກັນໄປດົນ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ໃນຊ່ວງນີ້ຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາ ບາງຄັ້ງເລື່ອງນ້ອຍອາດກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ໄດ້ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ມີຫຍັງໄດ້ດັ່ງໃຈ ຈະມີບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບອີກຄັ້ງ ຕ້ອງເສຍເງິນແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນມາ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ຄວນຄໍ້າປະກັນເລື່ອງເງິນໃຫ້ໃຜເດັດຂາດ ທ່ານມີໂອກາດເດີນທາງໄກ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກຕ່າງຖິ່ນທັງເລື່ອງການງານ ການເງິນ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ຈະມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານເຮັດຈົນລົ້ນມື ການອອກເດີນທາງຈະນຳຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຄວາມສຸກມາໃຫ້ທ່ານ ຈະມີອຸປະສັກບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນທ່ານຕ້ອງລະວັງ ຢ່າໃຈຮ້ອນຟ້າວຝັ່ງເກີນໄປ ຫ້າມໃຊ້ອາລົມ ຂໍໃຫ້ມີສະຕິໃນການຕັດສິນໃຈ ທ່ານຄວນຫາໂອກາດໄປເຮັດບຸນກິນທານ ແລ້ວສິ່ງດີໆກໍ່ຈະຕາມມາ ເລື່ອງການງານ ແລະ ການຄ້າຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງນີ້ບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ກຳນົດການຫຼາຍຢ່າງຈະເລື່ອນອອກໄປ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກຂອງທ່ານຕໍ່ໄປ ນັບວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍກວາເກົ່າ ຕ້ອງເມື່ອຍກັບຜົນຕອບຮັບໃນໄລຍະຍາວແຕ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໃຜຄົນໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການເຮັດວຽກ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຢ່າງ ຫຼື ອາດໄດ້ຊັບສິນມີຄ່າ ມີເກນໄດ້ຮັບຂ່າວດີທີ່ລໍຄອຍ ແລະ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານມີຄວາມສຸກ ມີໂອກາດພົບກັບສິ່ງແປກໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງການເຈັບປ່ວຍທີ່ອາດຂຶ້ນກະທັນຫັນ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຕົວທ່ານເອງ ພະຍາຍາມເຮັດຈິດໃຈໃຫ້ສະຫງົບແລ້ວທ່ານຈະຜ່ານເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍດີ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີ ອາດເປັນເຈົ້ານາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ເພື່ອນທີ່ເປັນລຸ້ນອ້າຍເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແນວທາງທີ່ດີໃນອາຊີບ ແລະ ການງານຂອງທ່ານ ມີໂອກາດຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີຈາກການລົງນາມວ່າຈ້າງ ຈະເກີດຄວາມສຳເລັດໃນການຄ້າຂາຍກັບຊາວຕ່າງຊາດ ມີເກນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ໃໝ່ໆ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງລະວັງຢູ່ຫຼາຍເລື່ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຳເວົ້າ ການສະແດງອອກ ການເດີນທາງ ສຸຂະພາບ ເຊິ່ງອາດເປັນເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ຕ້ອງມີສະຕິກ່ອນລົງມື້ເຮັດ ມີຄວາມຮອບຄອບໃນການຕັດສິນໃຈ ອາດໄດ້ຮັບຂ່າວດີກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ ຫຼື ຄົນຮັກ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົວເອງໃຫ້ດີ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ດວງໄລຍະຕົ້ນປີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ໄຊຊະນະບາງຢ່າງຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນລັກສູດສຳຄັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງອົງກອນ ໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນຕຳແໜ່ງ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນອີກຂັ້ນ ແຕ່ການເຮັດວຽກຄ່ອນຂ້າງເມື່ອຍ ມີອຸປະສັກຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ມີຄົນນຳບັນຫາເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂ ແລະ ຄົນທີ່ເຄີຍບອກວ່າຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານມີແນວໂນ້ມວ່າຈະບໍ່ຮັກສາຄຳເວົ້າ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສຸດ.

ດວງໄລຍະກາງປີ ເປັນຊ່ວງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ຕ້ອງສະສາງວຽກເກົ່າທີ່ຄ້າງຄາ ຕ້ອງໃຊ້ສະໝອງໃນການຄິດງານ ແຕ່ຈະຜ່ານພົ້ນອຸປະສັກຕ່າງໆໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊັບ ມີໂຊກດ້ານການເງິນໂດດເດັ່ນ ອາດເຖິງຂັ້ນຊື້ລົດໃໝ່ ຫຼື ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ເປັນເງິນເປັນຄຳ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສ່ວນຫຼາຍຈະໝົດເງິນໄປກັບຄົນອື່ນ ສ່ວນເລື່ອງຄວາມສຳພັນມິດຕະພາບເກົ່າໆມີໂອກາດກັບຄືນມາ ອາດເປັນເພື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບກັນດົນ ຫຼື ເປັນຄົນຮັກເກົ່າກໍ່ຕາມ ນີ້ຖືວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຄິດຮອດຫາອະດີດ.

ດວງໄລຍະທ້າຍປີ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບເຊີນໄປຮ່ວມງານລ້ຽງສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ພົບໂອກາດໃໝ່ໆ ໃນການເຮັດວຽກ ຊ່ວງນີ້ບໍ່ວ່າເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ເປັນເງິນເປັນຄຳ ຈະໄດ້ໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ ຫຼື ອາດໄດ້ກຳໄລຈາກການຄ້າຂາຍ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຄວນໃຈຮ້ອນວູ່ວາມ ເພາະມີໂອກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນໄດ້ ເລື່ອງຄວາມສຳພັນກັບຄົນຮູ້ໃຈໃນຊ່ວງນີ້ຈະຮ້ອນອົກຮ້ອນໃຈ ເກີດການຜິດຖຽງກັນເປັນປະຈຳ ແຕ່ທ່ານຈະມີສະເໜ່ກັບເພດກົງກັນຂ້າມ.

 

 

 

 

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: sanook

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.