ໜ້າທຳອິດ Tags Https://laopost.com/?p=110460&preview=true

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: https://laopost.com/?p=110460&preview=true

ຂີ່ລົດແຂ່ງກັນ-ລ່ວງໄຟແດງ, ຮຽງກັນເປັນໜ້າກະດານ ແລະ ບໍ່ເຄົາລົບສິດຂອງຜູ້ອື່ນຈະເສຍຄ່າປັບເທົ່າໃດ?

ອາທິດທີ່ແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີໄປແດ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາປັບໃໝຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ ແຕ່ເປັນພຽງບາງມາດຕາເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ເຫຼືອມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ກັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທຸກປະເພດ ກໍຄືຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນໃຫ້ມີສະຕິຕື່ນຕົວຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ການຈະລາຈອນທາງບົກມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວປະເທດ. ອີງຕາມລໍາລັດວ່າດ້ວຍການປັປໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ ເລກທີ 188/ນຍ: ມາດຕາ 8 ການຂີ່ລົດແຂ່ງກັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:...
error: Content is protected !!