ຫຼັກການຕັ້ງຊື່ພາຍຸໃນທະເລຈີນໃຕ້

0
340

ການຕັ້ງຊື່ພາຍຸ​ (ພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນ) ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃນການສົ່ງສານເຕືອນກ່ຽວກັບພາຍຸຫົວນັ້ນໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເພາະການເອີ້ນຊື່ພາຍຸ ມັນຈະງ່າຍກວ່າການເອີ້ນຄໍາສັບສະເພາະຕ່າງໆ ຕາມຄວາມໄວ ຄວາມແຮງຂອງພາຍຸນັ້ນໆ. ຈາກປະສົບການໃນການເອີ້ນຊື່ພາຍຸທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕັ້ງຊື່ທີ່ ສັ້ນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍໃນການສື່ສານທັງດ້ານຄໍາເວົ້າ ແລະ ຕົວໜັງສືຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຜິດພາດໃນການສື່ສານ ຫຼາຍກວ່າການເອີ້ນຊື່ພາຍຸຕາມການເຄື່ອນຕົວຕາມແລັດຕິຈູດ-ລອງຕິຈູດ ເຊິ່ງເປັນວິທີການລະບຸພາຍຸທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ.

ການຕັ້ງຊື່ພາຍຸແຕ່ລະລູກ ແມ່ນຈະແບ່ງຕາມພູມິພາກຕ່າງໆຂອງໂລກ ແລະ ນຳຊື່ຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ຕັ້ງໄວ້ມາໃຊ້ຕາມລຳດັບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຂະນະທີ່ການແບ່ງປະເພດຂອງພາຍຸແຕ່ລະລູກນັ້ນ ມີການແບ່ງແຍກຕາມຄວາມໄວຂອງພາຍຸຫົວນັ້ນໆ ລວມເຖິງບໍລິເວນທີ່ເກີດພາຍຸອີກດ້ວຍ ໂດຍຂໍ້ມູນຕາມອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກໄດ້ແບ່ງພາຍຸອອກເປັນ 10 ເຂດ, ໂດຍລາວເຮົານອນໃນພາຍຸທີ່ພັດຜ່ານໃນເຂດມະຫາສະໝຸດແປຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້.

ຊື່ຂອງພາຍຸໃນລາຍການຈະຖືກປ່ຽນກໍຕໍ່ເມື່ອ ພາຍຸລູກນັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍມະຫາສານ ແລະ ຮຸນແຮງເກີນກວ່າທີ່ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຊື່ພາຍຸນັ້ນ ກັບມາໃຊ້ອີກຄັ້ງ. ຖ້າຫາກເກີດກໍລະນີນີ້, ຊື່ຂອງພາຍຸດັ່ງກ່າວຈະຖືກລົບອອກຈາກລາຍການ ແລະ ຖືກປ່ຽນເປັນຊື່ໃໝ່ໃນວາລະກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງຄະນະກຳມາທິການພາຍຸເຂດຮ້ອນປະຈໍາອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກ. ຕົວຢ່າງພາຍຸທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈົນຕ້ອງຖືກປ່ຽນຊື່ນັ້ນໄດ້ແກ່: ພາຍຸໄຮຢານ (Haiyan) ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2013, ພາຍຸແຊນດີ້ (Sandy) ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2012, ພາຍຸຄາທຣີນາ (Katrina) ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2005 ແລະ ອື່ນໆ.

ການຕັ້ງຊື່ພາຍຸນັ້ນມີເງື່ອນໄຂການເອີ້ນດັ່ງນີ້:

  1. ພາຍຸຈະຖືກຕັ້ງຊື່ກໍຕໍ່ເມື່ອ ຄວາມໄວລົມສູງສຸດໃກ້ສູນກາງຂອງພາຍຸຫຼາຍກວ່າ 63 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ກາຍເປັນພາຍຸເຂດຮ້ອນ).
  2. ຊື່ຂອງພາຍຸຈະຖືກເອີ້ນ ເລີ່ມຈາກຊຸດທີ 1 ເຊັ່ນ: ເມື່ອມີພາຍຸເກີດຂຶ້ນມີຄວາມໄວລົມສູງສຸດໃກ້ຈຸດສູນກາງຕາມທີ່ກຳນົດໃນຂໍ້ 1 ເປັນຕົວທຳອິດຂອງປີ ພາຍຸຫົວນັ້ນຈະມີຊື່ວ່າ “ດອມເຣ”.
  3. ເມື່ອພາຍຸຫົວຕໍ່ໄປເກີດຂຶ້ນອີກ ແລະ ມີຄວາມໄວລົມສູງສຸດໃກ້ຈຸດສູນກາງຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, ພາຍຸລູກນັ້ນຈະໃຊ້ຊື່ທີ່ຢູ່ຖັດລົງມາໃນຊຸດທີ 1 ໂດຍຈະມີຊື່ວ່າ “ໄຫ່ຄຸ້ຍ”.
  4. ເມື່ອໃຊ້ຈົນໝົດຊຸດທີ 1, ພາຍຸລູກຕໍ່ໄປທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ໃຊ້ຊື່ທຳອິດຂອງຊຸດທີ 2 ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ: ພາຍຸທີ່ເກີດຫຼັງພາຍຸ “ຈ່າມີ” ຈະໃຊ້ຊື່ “ກອງເຣ”.
  5. ເມື່ອໃຊ້ຈົນໝົດຊຸດທີ 5 ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ຊື່ທຳອິດຂອງຊຸດທີ 1 ຍົກຕົວຢ່າງຄື: ພາຍຸທີ່ເກີດຫຼັງພາຍຸ “ຊາວລາ” ຈະໃຊ້ຊື່ “ດອມເຣ”.

ລາຍຊື່ພາຍຸໃນເຂດມະຫາສະໝຸດແປຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້ມີ 140 ຊື່ ນຳມາແບ່ງເປັນ 5 ຊຸດຫຼັກ ຊຸດລະ 28 ຊື່ ໂດຍໄລ່ລຽງຊື່ໄປຕາມລຳດັບປະເທດ ທີ່ສະເໜີມາຕາມຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດ:

ລາຍຊື່ພາຍຸໃນເຂດມະຫາສະໝຸດແປຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະ ທະເລຈີນໃຕ້
ປະເທດທີ່ສົ່ງຊື່
ຊຸດທີ 1
ຊຸດທີ 2 ຊຸດທີ 3 ຊຸດທີ 4 ຊຸດທີ 5
ກຳປູເຈຍ
ດອມເຣ (Damray) ກອງເຣ (Kong-rey) ນາກຣີ (Nakri) ກຣໍວານ (Krovan) ສາຣິກາ (Sarika)
ຈີນ
ໄຫ່ຄຸ້ຍ (Haikui) ຢູ່ທູ່ (Yutu) ຟົງເສິນ (Fengshen) ຕູ້ຈ້ຽນ (Dujuan) ໄຫໝ່າ (Haima)
ເກົາຫຼີເໜືອ
ໄຄໂຣຈິ (Kirogi) ໂທຣາຈິ (Toraji) ຄັລເມຈິ (Kalmaegi) ມູຈິແກ (Surigae) ມິອະຣິ (Meari)
ຮ່ອງກົງ (ຈີນ)
ໄຄຕັກ (Kai-Tak) ມານຫຍີ່ (Man-yi) ຟອງວອງ (Fung-wong) ຊອຍຫວັ່ນ (Choi-wan) ມາອ໋ອນ(Ma-on)
ຍີປຸ່ນ
ເທມບິງ (Tembin) ອຸຊາງິ (Usagi) ຄັນມຸຣິ (Kanmuri) ໂຄກຸມະ (Koguma) ໂທະຄາເງະ (Tokage)
ລາວ
ບໍລາເວນ (Bolaven) ປາບຶກ (Pabuk) ພັນຝົນ (Phanfone) ຈໍາປີ (Champi) ນົກເຕັນ (Nock-ten)
ມາເກົ໋າ (ຈີນ)
ຊານປາ (Sanba) ຫວູ່ຕິບ (Wutip) ຫວ່ອງຟົງ (Vongfong) ອິນຟ່າ (In-fa) ໝຸ່ຍຟ່າ (Muifa)
ມາເລເຊຍ
ເຈີລາວັດ (Jelawat) ເຊີປັດ (Sepat) ນູຣີ (Nuri) ເຊັມປາກາ (Cempaka) ເມີຣ໌ບັອກ (Merbok)
ໄມໂຄຣນີເຊຍ
ເອວິເນຍຣ໌ (Ewiniar) ມຸນ (Mun) ຊິນລາກູ (Sinlaku) ເນພາຣ໌ຕັກ (Nepartak) ນັມມາດໍ (Nammadol)
ຟິລິບປິນ
ມາລິກຊີ (Maliksi) ດານັສ (Danas) ຮາກຸປິດ (Hagupit) ລູປີດ (Lupit) ຕາລັສ (Talas)
ເກົາຫຼີໃຕ້
ເກມີ (Gaemi) ນາຣີ (Nari) ຊັງມີ (Jangmi) ມິຣີແນ (Mirinae) ໂນຣູ (Noru)
ໄທ
ພຣະພິຣຸນ (Prapiroon) ວິພາ (Wipha) ເມຂະລາ (Mekkhala) ນິດາ (Nida) ກຸຫຼາບ (Kulap)
ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາເຣຍ (Maria) ຟຣານຊິສໂກ (Francisco) ຮີໂກສ (Higos) ໂອໄມສ໌ (Omais) ໂຣຄີ (Roke)
ຫວຽດນາມ ເຊິນຕິນ (Son-Tinh) ເລກີມາ (Lekima) ບາຫວີ່ (Bavi) ໂກນເຊິນ (Conson) ເຊິນກາ (Sonca)
ກຳປູເຈຍ
ໂບພາ (Ampil) ກໍຊາ (Krosa) ໄມ້ສັກ (Maysak) ຈັນທູ (Chanthu) ເນສາດ (Nesat)
ຈີນ
ຫວູ່ຄົງ (Wukong) ໄບລາ (Baila) ໄຫ່ເສິນ (Haishen) ຕ້ຽນໝູ່ (Dianmu) ໄຮ່ຖາງ (Haitang)
ເກົາຫຼີເໜືອ
ໂຊນາມຸ (Jongdari) ໂພດໍ (Podul) ໂນລ (Noul) ມິນດໍເລ (Mindule) ນາລແກ (Nalgae)
ຮ່ອງກົງ (ຈີນ)
ຊານຊານ (Shanshan) ເຫຼ່ງເຫຼງ (Lingling) ດໍຟິນ (Dolphin) ໄລອອນຣັອກ (Lionrock) ບັນຍັນ (Banyan)
ຍີ່ປຸ່ນ
ຍາງິ (Yagi) ຄະຈິກິ (Kajiki) ຄຸຈິຣະ (Kujira) ຄອມປາຊຸ (Kompasu) ວາຊິ (Hato)
ລາວ ຫຼີ່ຜີ (Leepi) ຟ້າໃສ (Faxai) ຈັນຫອມ (Chan-hom) ນໍ້າເທິນ (Namtheun) ປາຂ່າ (Pakhar)
ມາເກົ໊າ
ເບບິນຄາ (Bebinca) ເພຜ່າ (Peipah) ຫຼິ່ນຟ້າ (Linfa) ໝ່າໂຫຼ (Malou) ຊັນຫວູ່ (Sanvu)
ມາເລເຊຍ
ຣຸມເບຍ (Rumbia) ຕາປາຫ໌ (Tapah) ນັງກາ (Nangka) ເມີຣັນຕີ (Meranti) ມາວາຣ໌ (Mawar)
ໄມໂຄຣນີເຊຍ
ຊູລິກ (Soulik) ມິແທກ (Mitag) ເຊົາເດລ (Saudel) ໄຣ (Rai) ກູໂຊລ (Guchol)
ຟິລິບປິນ
ຊິມາຣອນ (Cimaron) ຮາກິບິສ (Hagibis) ໂມລາເວ (Molave) ມາລາກັສ (Malakas) ຕາລິມ (Talim)
ເກົາຫຼີໃຕ້
ເຊບີ (Jebi) ໂນກູຣີ (Neoguri) ໂຄນີ (Goni) ເມກີ (Megi) ທົກຊຸຣີ (Doksuri)
ໄທ
ມັງຄຸດ (Mangkhut) ບົວລອຍ (Bualoi) ອັດສະນີ (Atsani) ຊະບາ (Chaba) ຂະນຸນ (Khanun)
ອາເມລິກາ
ບາຣິຈັດ (Barijat) ມັດໂມ (Matmo) ເອຕາວ (Etau) ແອຣີ (Aere) ແລນ (Lan)
ຫວຽດນາມ
ຈ່າມີ (Trami) ຫະລອງ (Halong) ຫວ່າມກໍ (Vamco) ຊົງດ່າ (Songda) ຊາວລາ (Saola)

ຮຽບຮຽງບົດ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ ແລະ ລັດສະໝີ ພອນວິໄລ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: public.wmo.int

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here