ສັງຄົມຢາກໃຫ້ການອອກຫວຍພັດທະນາໂປ່ງໃສກວ່າເກົ່າ

 

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງ

ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນເລັງໃສ່ຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບຈາກທົ່ວສັງຄົມ ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະ

ເທດຊາດ, ໂດຍໄລຍະທຳອິດຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການປັບປຸງຂອດບໍລິການໄດ້ດີເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ສາ

ມາດສ້າງລາຍຮັບມອບພັນທະໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ ເປັນກ້ອນເງິນຈຳນວນຫລາຍຕື້ກີບໃນແຕ່ລະປີ ເຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ

ການອອກຫວຍແຕ່ລະຄັ້ງ ນັບວ່າສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ກັບສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ. ເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງອອກຫວຍແຕ່ລະ

ຄັ້ງແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໂດຍໄດ້ເຊີນພະນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າທຸກພາກສ່ວນ ລວມໄປເຖິງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະ

ຫາຊົນໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ມີການຖ່າຍທອດຜ່ານສື່ອີເລັກໂຕນິກ ເຊັ່ນ: ວິທະຍຸກະຈາຍ

ສຽງ, ໂທລະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຈ້ງຜົນຫວຍຜ່ານສື່ສິ່ງພິມ, ແຕ່ເປັນໜ້າເສຍດາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ປັດຈຸບັນນີ້ ເຫັນວ່າ

ໄກກັນຫລາຍ ຄ້າຍກັບມີລັກສະນະແບບປິດຫູບັງຕາສັງຄົມໃນການອອກຫວຍແຕ່ລະຄັ້ງ.

 

ແນວໃດກໍດີ ເຖິງວ່າກະຊວງການເງິນ ຈະຫັນໄປສູ່ຮູບການກຳມະສິດອື່ນ ຈາກການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຫລື ພາກສ່ວນ

ອື່ນໆຮັບສຳປະທານຕໍ່ ແຕ່ຫົວຄວັນໃບຫວຍແຕ່ລະໃບ ຊ້ຳພັດຍັງອອກຊື່ກະຊວງການເງິນ, ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ

ຫວຍພັດທະນາ ຖືວ່າຍັງອອກໜ້າອອກຕາຂອງລັດເປັນເຈົ້າຄຸ້ມຄອງຄືເກ່ົາ, ຊຶ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ສັງຄົມກໍບໍ່ມີຄວາມແປກ

ປະຫລາດໃຈພໍປານໃດ, ແຕ່ກໍຂໍໃຫ້ເຈົ້າຂອງຫວຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຫວຍພັດທະນາທົ່ວປະເທດ ຄວນສຳນຶກຄືນການ

ອອກຫວຍແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈບໍລິສຸດໂປ່ງໃສ, ນອກຈາກຖ່າຍທອດຜ່ານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດແລ້ວ

ກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຖ່າຍທອດສົດທາງ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຄືດັ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາຫລາຍປີກ່ອນ, ການອອກຫວຍ

ກໍບໍ່ຄວນໃຫ້ມີການຊ້ຳຊາກອອກເລກເກົ່າຕະຫລອດຄືດັ່ງອາທິດຜ່ານມາ ການອອກຫວຍເລກທ້າຍ 3 ໂຕອອກ 021

ເຂົາຮ້ອງນາມສັດວ່ານົກແອ່ນ, ຄັ້ງຕໍ່ມາອອກ 201 ນາມສັດ ເປັນເລກປານ້ອຍ ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ມາຊ້ຳພັດອອກ 121 ນາມ

ສັດເປັນນົກແອ່ນຄືເກົ່າ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເທົ່ານີ້ ໃນຫລາຍເດືອນຜ່ານມາ ການອອກຫວຍພັດທະນາຍັງຊ້ຳຊ້ອນຫລົບ

ໄປຫລົບມາເປັນເລກເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາດຄວາມເຊື່ອຖືຕໍ່ຫວຍພັດທະນາຂອງລາວ ຈາກບ່ອນນັ້ນຈຶ່ງກໍໃຫ້ເກີດມີສຽງ

ຈົ່ມວ່າຈາກຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າຮັບບໍລິການຊື້ຫວຍດັ່ງກ່າວຢ່າງແຜ່ຫລາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈຳພວກຄົນຂາຍຫວຍ

ເຖື່ອນຊ້ຳພັດດີໃຈ ເຂົ້າຂ້າງກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຫວຍພັດທະນາ ດ້ວຍການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍວ່າ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ

ມີຄວາມສະຫລາດຫລັກແຫລມ ສາມາດກິນຫົວຜູ້ຊື້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນກຸ່ມຂາຍ ຫວຍຊອກ

ເງິນເຂົ້າຖົງຄືກັບໜ່ວຍຈຳໜ່າຍຫວຍພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນ.

 

ບົດຄວາມຈາກ: http://laophatthananews.blogspot.com/2014/08/blog-post_47.html