ອຶ່ງເຜືອກຄູ່! ເຖິງບໍ່ແມ່ນສັດປະຫຼາດແຕ່ກໍ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ

ລາຍງານຂ່າວເມື່ອວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ລະບຸວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງໃນພື້ນທີ່່ ຈັງຫວັດກຳແພງເພັດ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສັດຈະອອກມາຫຼິ້ນນ້ຳ ແລະ ກ້າວເຂົ້າລະດູປະສົມພັນ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄືນມີປະຊາຊົນອອກໄປທຳມາຫາກິນເຊັ່ນການຈັບກົບ, ຄຽດ, ອຶ່ງເປັນຕົ້ນ ຫຼ້າສຸດ ນາງ ຫຼຽນ ຂັນທອງ ໄວອາຍຸ 60 ປີ ເປັນຊາວບ້ານໃນ ຕຳບົນ ໜອງປິງ ຈັງຫວັດກຳແພງເພັດ ນຳອຶ່ງ 2 ໂຕ ເຊິ່ງມີຜິວໜັງເປັນສີບົວຈາງໆ ເຊິ່ງຊາວບ້ານແຖວນັ້ນຮຽກວ່າ ອຶ່ງເຜືອກ ອຶ່ງໂຕໜຶ່ງມີຂະໜາດທີ່ວັດແທກໄດ້ 7 ຊມ, ຄວາມຍາວ 8 ຊມ ແລະ ມີໄຂ່ເຕັມທ້ອງ ແລະ ອີກໂຕໜຶ່ງວັດຂະໜາດໄດ້ທີ່ 5.5 ຊມ, ຄວາມຍາວ 7 ຊມ (ເປັນຕົວຜູ້) ເມື່ອຊາວບ້ານໃນບໍລິເວນເຂດນັ້ນຮັບຮູ້ກໍ່ພາກັນແຫ່ມາເບິ່ງ ແລະ ກໍ່ພາກັນມາຂໍຫວຍຕາມເຊື່ອຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.