ສູດກຳຈັດຮອຍແຕກລາຍເທິງຜິວໜັງ ດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ

0
1917

ຮອຍແຕກລາຍ ທີ່ປາກົດຂຶ້ນເທິງຜິວໜັງ ເປັນຜົນມາຈາກການຫຼຸດນໍ້າໜັກຢ່າງໄວ ຫຼືນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມັກເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຖືພາ ຫຼືການປ່ຽນແປງໂຮໂມນບາງຢ່າງ, ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນມັກຄິດວ່າມັນເປັນບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມງາມ ເຊິ່ງຕ້ອງການກຳຈັດຮອຍແຕກລາຍ ແລະໃຫ້ມີຜິວທີ່ງາມສົດໃສ, ບາງຄົນຄິດວ່າຜົນເສຍຈາກຮອຍແຕກລາຍນີ້ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກັບມາເປັນເໝືອນເດີມໄດ້ ແຕ່ຈາກວິໄຈຂອງຕ່າງປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍວິທີຈາກທຳມະຊາດ ທີ່ສາມາດໃຊ້ແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ມື້ນີ້ລາວໂພສຕ໌ ຈະມາແນະນໍາໃຫ້ເຈົ້າລອງໃຊ້ສູດທໍາມະຊາດນີ້ ແລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນດີຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ ເຊິ່ງວິທີເຮັດນັ້ນຄື ເອົາສ່ວນປະສົມຈາກທຳມະຊາດຈຳນວນເລັກໜ້ອຍ ມາປະສົມລວມກັນ ແລ້ວເອົາໄປທາ ແລະນວດບໍລິເວນທີ່ມີຜິວແຕກລາຍຕະຫຼອດ ຮອຍແຕກລາຍນັ້ນ ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນໄດ້ ພາຍໃນ 1 ​ເດືອນ

ສ່ວນປະສົມ:

  • ເກືອ 8.8 ອອນ ຫຼື 250 ກຣາມ
  • ນໍ້າຕານ 8.8 ອອນ ຫຼື 250 ກຣາມ (ສາມາດໃຊ້ນໍ້າຕານຊາຍແດງໄດ້)
  • ນໍ້າມັນພືດປະມານ 3.3 ອອນ ຫຼື 100 ມິນລີລິດ

ວິທີເຮັດ:

ເອົາສ່ວນປະສົມທັງໝົດມາປະສົມກັນ ໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນ ແລ້ວເອົາສ່ວນປະສົມນັ້ນມາທານວດບໍລິເວນທີ່ມີຜິວແຕກລາຍ ແລ້ວລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດ, ຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ຄີມບຳລຸງຜິວ ທາປົກກະຕິ ເຮັດແບບນັ້ນ 1 ເດືອນ ຮັບຮອງວ່າເຫັນຜົນແນ່ນອນ

ທີ່ມາ: http://www.sh2t.com/2017/01/1.html

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ