ປິດສະໜາສາຍມໍລະນະ

ເປັນເລື່ອງລາວຂອງພະນັກງານປະກັນໄພຄົນໜຶ່ງ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີໜ່ວຍກູ້ໄພແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີໂທລະສັບມືຖືໃຊ້ເທື່ອ ເຊິ່ງສະໃໝນັ້ນຍັງໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະຢູ່ ມີຄືນໜຶ່ງໄດ້ມີລູກຄ້າ (ຜູ້ຊາຍ) ໂທເຂົ້າໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທີ່ເຮືອນຂອງພະນັກງານຂາຍປະກັນ ແຈ້ງວ່າລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຜູ້ໂທມາໄດ້ບອກເລກຖັງລົດ, ເລກປະກັນ, ສະຖານທີ່, ຊື່ເຈົ້າຂອງລົດ ດ້ວຍນຳສຽງທຳມະດາແບບບໍ່ຮ້ອນອົກຮ້ອນໃຈໃດໆເລີຍ ຄືກັບວ່າເປັນອຸບັດຕິເຫດເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ວາງສາຍຈາກລູກຄ້າແລ້ວ ລາວກໍ່ຟ້າວຂັບລົດຈັກອອກໄປຫາລູກຄ້າຕາມສະຖານທີ່ເກີດເຫດນັ້ນທັນທີ ຕອນນັ້ນເປັນເວລາທ່ຽງຄືນ (ຕອນເດິກ) ເສັ້ນທາງທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນເປັນເສັ້ນທາງປ່ຽວ ທັງປ່ຽວທັງມືດ ເມື່ອລາວຂັບລົດໄປຮອດຈຸດເກີດເຫດ ແສງໄຟຕາລົດຈັກຂອງລາວໄດ້ເຢືອງໄປທີ່ຖະໜົນ ສິ່ງທີ່ລາວເຫັນແມ່ນທາງໜ້າມີການເກີີດອຸບັດຕິເຫດແທ້ ລາວຈິ່ງໄດ້ຈອດລົດ ແລະ ຍ່າງຫ່າງອອກຈາກລົດປະມານສາມກ້າວແລ້ວຢຸດສັງເກດເບິ່ງ ເຫັນລົດໃຫຍ່ຕຳຫຼັກເສົາໄຟຟ້າແຄມທາງສະພາບຫົວລົດມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍ ແລະ ຫ່າງອອກມາໜ້ອຍໜຶ່ງກໍ່ເຫັນລົດຈັກນອນຕະແຄງສະພາບກົງລົດເປັນເລກແປດ ໂກບລົດແຕກກະຈາຍທົ່ວທາງ ແນມໄປໃກ້ໆກັບລົດ ເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງນອນຫງາຍຢຽດບໍ່ເໜັງຕີງຈົມກອງເລືອດຢູ່ ຕາມືນມີເລືອດໄຫລອອກຕາທັງສອງຂ້າງ, ເລືອດໄຫລອອກທີ່ຫູທັງສອງຂ້າງ ເລືອດໄຫລອອກທາງຮູດັງ ແລະ ປາກ ຄາດວ່າຊາຍຄົນນັ້ນຄົງເສຍຊີວິດແລ້ວ ໃນເວລານັ້ນກັບສະຖານທີ່ນັ້ນບໍ່ມີພຽງແຕ່ລົດຄັນດຽວຂັບກາຍມາ ບັນຍາກາດເຢັນໆ ຂົນຄີງລຸກ ສຽວສັນຫຼັງວ໊າບໆ ແບບບອກບໍ່ຖືກ ມີພຽງລາວກັບສົບທີ່ນອນຕາຍຂ້າງທາງ ແລະ ບໍໍ່ແນ່ໃຈວ່າຄົນ ຫຼື ສົບທີ່ຢູ່ໃນລົດໃຫຍ່ຄັນນັ້ນ ບັນຍາກາດງຽບສະງັດ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງຫາຍໃຈຂອງຕົນເອງດັງຖີ່ໆ ຕອນນັ້ນລາວທັງຕົກໃຈ ແລະ ຫຼອນສຸດໆ ຫົວໃຈຂອງລາວເຕັ້ນແຮງດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ສິ່ງທີ່ລາວເຮັດໄດ້ມີພຽງສິ່ງດຽວຄືຕັ້ງສະຕິ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລາວເກີດພາວະຈິດຕົກໄປຫຼາຍກວ່ານີ້ ເມື່ອຕັ້ງສະຕິໄດ້ ລາວກໍ່ຟ້າວຂັບລົດກັບໄປແຈ້ງຕຳຫຼວດທີ່ປ້ອມຍາມແຄມທາງທີ່ລາວຂັບລົດກາຍມາທັນທີ ເຊິ່ງຢູ່ປ້ອມຕຳຫຼວດພໍດີມີຕຳຫຼວດປະຈຳຢູ່ສອງຄົນ ແລະ ລາວກໍ່ໄດ້ພາຕຳຫຼວດທັງສອງຄົນນັ້ນມາເບິ່ງສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ປະກົດວ່າຊາຍຄົນຂັບລົດໃຫຍ່ຄັນທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດນັ້ນກໍ່ເສຍຊີວິດຄາທີ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼັງຈາກເຫດການໃນມື້ນັ້ນລາວກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກຫຼອນກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ພາບເຫດການວັນນັ້ນມັນຍັງຕິດຕາຂອງລາວທຸກຄັ້ງທີ່ຫຼັບຕາພາບເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະວົນວຽນມາໃນຈິດສຳນຶກຂອງລາວທັນທີ ແລະ ສຽງຜູ້ຊາຍທີ່ລາວໄດ້ຍິນຈາກໂທລະສັບວັນນັ້ນ ລາວຍັງຈື່ບໍ່ລືມ ລາວຄິດສົງໃສສະເໝີວ່າ “ຄົນທີ່ໂທລະສັບຫາລາວນັ້ນ ແມ່ນຜີ ຫຼື ຄົນ” ເມື່ອຕອນນັ້ນກໍ່ບໍ່ມີໃຜກາຍທາງມາ ແລ້ວຄົນທີ່ໂທມາຫາລາວເອົາໂທລະສັບທາງໃດໂທ, ແລ້ວໃຜຈະສາມາດບອກເລກຖັງລົດ, ເລກປະກັນ ແລະ ຊື່ເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ ຖ້າບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງລົດ ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນ

ໂດຍ: ແອັດມິນ ປັອກເລັກ ລາວໂພສຕ໌

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ບັນເທີງລາວ Lao Entertenment ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!