7 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່າ

0
1730

ອາການປ່ວຍທຸກຊະນິດ ເປັນບັນຫາກະທົບທັງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ເວລາ ແລະເງິນ ຫຼືວຽກງານ ແລ້ວເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍວ່າເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງບໍ່ມັກເຈັບເປັນ ແຕ່ບາງຄົນມັກເຈັບປ່ວຍຕະຫຼອດ ເຊິ່ງນັ້ນຍ້ອນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່າ ແລະສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່າຍ້ອນດັ່ງນີ້

  1. ມົນລະພາວະທາງອາກາດ: ອາກາດທີ່ເປັນພິດ, ຄວັນສານເຄມີຈາກອຸດສາຫະກຳ, ຄວັນຈາກລົດ ຫຼືພາຍໃນບ້ານ ທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່ ທີ່ເຮົາຄິດວ່າສະອາດແລ້ວ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຕໍ່າ
  2. ອາຫານ: ແມ່ນຢູ່ວ່າອາຫານທີ່ເຮົາກິນທຸກມື້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສານອາຫານ ພະລັງງານທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍ ແລະຫາກອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນປົນເປື້ອນສານພິດ, ເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຫຼັກເປັນພາລະ ໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອອກມາເຮັດວຽກໜັກ
  3. ສານເຄມີ: ທີ່ເຮົາເອົາເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງສຳອາງ, ການເຮັດສີຜົມ, ການຢືດຜົມ, ການສີດນໍ້າຫອມຕ່າງໆ ທຸກຢ່າງລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຄມີສະສົມໃນຮ່າງກາຍ
  4. ໂຮໂມນ: ໂຮໂມນບາງຊະນິດ ມີຜົນຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເຊັ່ນ: Steroid ເຊິ່ງມີລິດຢັບຢັ້ງການກິນເຊື້ອພະຍາດຂອງເມັດເລືອດຂາວ, ຫຼຸດການອັກເສບ ແລະຫຼຸດການສ້າງແອນຕິບໍດີ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດບາງຊະນິດໄດ້ງ່າຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ
  5. ຜິວໜັງ: ລວມເຖິງເນື້ອເຍື່ອເມືອກໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນດ່ານທຳອິດ ທີ່ຮ່າງກາຍໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ຫາກເກີດໃນຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍທີ່ເປັນພະຍາດຜິວໜັງ, ເປັນບາດແຜອັກເສບ ແລະເຍື່ອອ່ອນໆບາງໆ ຫຼືອາການຜິດປົກກະຕິໃດໆ ຈະເກີດການຕິດພະຍາດ ແລະແຜ່ໄປຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ
  6. ອາຍຸ: ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານອາຍຸ ກໍເປັນເຫດເລື່ອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ເດັກນ້ອຍມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນບໍ່ເຕັມທີ່, ຜູ້ເຖົ້າ ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເສື່ອມຖອຍຕາມການໃຊ້ງານ, ໄວລຸ້ນມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ເຕັມທີ່
  7. ກຳມະພັນ: ການຕອບສະໜອງທາງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຢີນໃນກຸ່ມ Histocompatibility antigens ເຊິ່ງອາດຖ່າຍທອດມາທາງກຳມະພັນ

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ