7 ພຶດຕິກໍາຂອງພໍ່ແມ່ ທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຕໍ່ໜ້າລູກ

0
2591

ລູກຄື “ແກ້ວຕາດວງໃຈ” ຂອງພໍ່ແມ່ທຸກຄົນ ແລະພະຍາຍາມລ້ຽງລູກໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຄອຍລ້ຽງດູມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ລູກຍັງນ້ອຍ ພໍ່ແມ່ຄວນພະຍາຍາມຄວບຄຸມອາລົມ ແລະພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີຂອງຕົນ, ຢ່າໃຫ້ລູກເຫັນ ເພາະເດັກນ້ອຍຄືໄວອາຍຸ ທີ່ກຳລັງຮຽນແບບພໍ່ແມ່ທຸກຢ່າງ, ຖ້າຫາກພໍ່ແມ່ຫາກມີແຕ່ປະຕິບັດພຶດຕິກຳດີໆກັບລູກ ລູກກໍຈະປະຕິດີຄືກັບພໍ່ແມ່ເຊັ່ນກັນ

  1. ສູບຢາ ຫຼືດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ: ນອກຈາກອັນຕະລາຍແລ້ວ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍກັບຄົນອ້ອມຂ້າງອີກ ເພາະຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈະໄດ້ຮັບຄວັນພິດຈາກຢາສູບໄປນຳ ແລະຖ້າດື່ມເຫຼົ້າ ກໍຈະຂາດສະຕິ ອາດສະແດງພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ ແລະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຕົນເອງໄດ້ອອກມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫັນ
  2. ຢ່າເວົ້າປ້ອຍດ່າໃຫ້ເດັກເຫັນ: ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈື່ຈຳ ແລະເວົ້າອອກມາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຄວາມໝາຍ ຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນ
  3. ຫຼິ້ນໂທລະສັບມືຖືຫຼາຍເກີນໄປ: ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກເບິ່ງນຳ ແລະສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ລວມທັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລູກເຊັ່ນ: ສະໝອງ, ຮ່າງກາຍ
  4. ຢ່າຜິດຖຽງກັນຕໍ່ໜ້າລູກ: ເພາະຈະສ້າງບາດແຜໃນໃຈກັບລູກ ເຊິ່ງເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບໃຜ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກເກີດການສັບສົນ ແລະຮູ້ສຶກຂາດບ່ອນເພິ່ງພາອາໄສ ເພາະລູກທຸກຄົນຢາກເຫັນພໍ່ແມ່ຮັກກັນ
  5. ຢ່າດູຖູກຄົນອື່ນຕໍ່ໜ້າລູກ: ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຂາດການເຄົາລົບຄົນອື່ນ, ຄິດວ່າຕົນເອງເຮັດຖືກ ແລະບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນອື່ນ ລວມທັງບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງ
  6. ຢ່າຕົວະ: ເພາະຖ້າຫາກເຈົ້າຕົວະລູກ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ເວົ້າອີກຕໍ່ໄປ, ເປັນການຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະຄວາມໄວ້ໃຈກັບພໍ່ແມ່ລົງ
  7. ຢ່າເກັບອາລົມໃຈຮ້າຍມາລົງກັບລູກ: ເພາະເດັກນ້ອຍເຂົາບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຄວາມສຳພັນ ແລະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຄວາມຄຽດ ຂອງເຈົ້າ, ກ່ອນເຂົ້າເຮືອນຄວນປະບັນຫາທຸກຢ່າງ ເພາະການທີ່ເຮົາຍິ້ມຫົວ, ມີຄວາມແຈ່ມໃສຕໍ່ລູກຕະຫຼອດ ຈະເປັນການສ້າງເດັກນ້ອຍໃຫ້ເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມສົດໃສ, ລ່າເລີງ ເພື່ອພັດທະນາການດ້ານຕ່່່າງໆ ໃນອະນາຄົດ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips