ຜົນການວິໄຈເຜີຍ! ຄູ່ຮັກແຕ່ງງານກັນ ໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດ ມີເຊັກສ໌ຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ

0
2451

ນັກວິໄຈຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງໃນຊ່ວງແຕ່ງງານທີ່ໃຊ້ການຄຸມກຳເນີດ ຈະມີເຊັກຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ຍິງອື່ນໆ ເຊິ່ງນັກວິໄຈໄດ້ເລີ່ມສຶກສາດ້ວຍການ ເກັບຂໍ້ມູນຈາກຄຳຖາມເລື່ອງເຊັກສ໌ ກັບຜູ້ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ ຫຼືແຕ່ງງານແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 210,000 ຄົນ ໃນປີ 205 ໃນປະເທດຕ່າງໆກວ່າ 47 ປະເທດ

ເຊິ່ງຄຳຖາມຈະປະກອບໄປດ້ວຍ ການມີເພດສຳພັນໃນຊ່ວງສີ່ອາທິດ ທີ່ຜ່ານມາຫຼືບໍ່ ແລະການໃຊ້ການຄຸມກຳເນີດ ໂດຍຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ການຄຸມກຳເນີດ 90% ບອກວ່າ ມີເຊັກສ໌ໃນຊ່ວງ 4 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ 72% ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸມກຳເນີດນັ້ນບໍ່ມີເພດສຳພັນໃນຊ່ວງ 4 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຂໍ້ມູນຍັງພົບວ່າ ສາວໆໃນໄວ 20-29 ປີ ທີ່ມີການສຶກສາ ແລະຕ້ອງມີລູກໃນປີໜຶ່ງ ຫຼືສອງປີຂ້າງໜ້າ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີເຊັກສ໌ ໃນຊ່ວງສີ່ອາທິດຜ່ານມາ

Suzanne Bell ຫົວໜ້ານັກຮຽນແພດຈາກ Bloomberg School ເວົ້າວ່າ”ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຍິງ ມີຊີວິດທີ່ດີ ສຸຂະພາບດີ ປອດໄພຈາກເຊັກສ໌ ແລະແຍກລະຫວ່າງເຊັກສ໌ ກັບຊ່ວງຖືພາ ໃຫ້ໄດ້ ແລະວິທີການຄຸມກຳນົດກໍຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຍິງມີຄວາມສຸກ,

  • ການໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ຍິງມີເຊັກສ໌ຕະຫຼອດ ແລະການໃຊ້ການຄຸມກຳເນີດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະຮຽນຮູ້ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອຮູ້ຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃນການພັດທະນາຈຳນວນອັດຕາປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ

ບາງຄັ້ງ ເຊັກສ໌ ອາດບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການມີລູກພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ອາດຄືການໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ກັນ ແລະກັນ ແຕ່ປ້ອງກັນໃຫ້ຖືກວິທີ ພຽງເທົ່ານີ້ຊີວິດຮັກເທິງຕຽງຂອງທັງສອງ ກໍມີຄວາມສຸກຫຼາຍ