7 ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຕໍ່າ

0
1693

ຮ່າງກາຍບໍ່ສະບາຍນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະໜ້ອຍ ຫຼືຫຼາຍ ກໍຈະສ້າງບັນຫາ ທັງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ເວລາ, ເງິນ ຫຼືວຽກງານ ເຊິ່ງອາດເປັນສາເຫດມາຈາກພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຕໍ່າ ເຊິ່ງສາເຫດມາຈາກດັ່ງນີ້

  1. ອາຫານ: ຫາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນນັ້ນປົນເປື້ອນສານພິດ, ມີເຊື້ອພະຍາດ ແລະຂາດການໂຄສະນາການທີ່ດີ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານເຮັດວຽກໜັກ
  2. ສານເຄມີເຊັ່ນ: ການເຮັດສີຜົມ, ການແຕ່ງໜ້າ, ສີດນໍ້າຫອມກິ່ນສັງເຄາະຕ່າງໆ, ທາສີເລັບ, ຄີມບຳລຸງຜິວຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີ
  3. ມົນລະພາວະ: ມົນລະພາວະເປັນພິດ, ຄວັນສານເຄມີຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ຄວັນຈາກທໍ່ລົດ ເຊິ່ງມາທາງອາກາດທີ່ເຮົາສູດດົມໃນແຕ່ລະມື້
  4. ໂຮໂມນ: ໂຮໂມນບາງຊະນິດ ມີຜົນຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເຊັ່ນ Steroid ທີ່ມີລິດຢັບຢັ້ງການກິນເຊື້ອພະຍາດຂອງເມັດເລືອດຂາວຫຼຸດການອັກເສບ ແລະຫຼຸດການສ້າງແອນຕິບໍດີ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ
  5. ຜິວໜັງ: ລວມເຖິງເນື້ອເຍື່ອເມືອກທີ່ຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນດ່ານທຳອິດ ທີ່ຮ່າງກາຍໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ, ຫາກເກີດກັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຜິວໜັງ ຈະເກີດການຕິດເຊື້ອພະຍາດທົ່ວຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ
  6. ອາຍຸ: ໃນເດັກນ້ອຍ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເຕີບໂຕບໍ່ເຕັມທີ່, ຜູ້ອາຍຸສູງ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເສື່ອມ, ກັບໜຸ່ມສາວ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມທີ່
  7. ກຳມະພັນ: ການຕອບສະໜອງທາງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຍີນ ເຊິ່ງອາດຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນໄດ້

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ