ລາວເປັນປະເທດທີ່ໃຊ້ເງິນບາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

ລາຍງານຈາກທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງທິດທາງລະຫວ່າງການຊື້-ຂາຍ ລະຫວ່າງປະເທດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນປະຈຳໂຕມາດທີ 3 ປີ 2016 ພົບວ່າເງິນໂດລາຍັງເງິນສະກຸນຫຼັກຂອງການຄ້າຂາຍໃນພາກພືນອາຊຽນ ໂດຍມີອັດຕາສ່ວນຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍເງິນໂດລາ ສູງເຖິງ 83% ຂອງວົງເງິນຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນອາຊຽນ ຂະນະທີ່ເງິນບາດຂອງປະເທດໄທ ຖືວ່າເປັນເງິນສະກຸນອັນດັບສອງທີ່ໃຊ້ສຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໂດຍກົງໃນອາຊຽນ ໂດຍມີອັດຕາສ່ວນໃນການຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ 12.5% ຂອງວົງເງິນລວມ

ສະກຸນອັນດັບທີສາມທີ່ໃຊ້ສຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໂດຍກົງໃນອາຊຽນ ມີ 2 ສະກຸນເງິນທີ່ເທົ່າກັນຄື: ເງິນເຢນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເງິນໂດລາສິງກະໂປມີອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນຄື 1.4% ທັງນີ້ປະເທດທີ່ໃຊ້ເງິນບາດໃນການຊຳລະສິນຄ້າ ແລະຄ່າບໍລິການຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນປະເທດລາວ ມີອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 44.5% ຂອງວົງເງິນລວມໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ຕາມລຳດັບ.

 

ຂ່າວຈາກ: http://www.idsala.com/2016/12/blog-post_61.html
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!