ມີສັນຍານຫຍັງແດ່ທີ່ບົ່ງບອກວ່າສາວໆຈິງໃຈກັບເຈົ້າ

ລວບລວມສັນຍານເດັດໆ ຈາກສາວໆທີ່ບົ່ງບອກວ່າເຂົາຈິງໃຈກັບເຈົ້າ

  1. ເລີ່ມເປັນຝ່າຍໂທຫາເຈົ້າກ່ອນ
  2. ຊວນເຈົ້າໄປທ່ຽວ: ຍົກຕົວຢ່າງວ່າເຈົ້າຊວນເຂົາໄປທ່ຽວ 2-3 ຄັ້ງແລ້ວ ຄັ້ງຕໍ່ມາເຂົາເລີ່ມເປັນຝ່່າຍຖາມເຖິງເວລາຫວ່າງຂອງເຈົ້າ ເພາະເຂົາຢາກໃຫ້ເຈົ້າຊວນໄປທ່ຽວຄັ້ງຕໍ່ໄນັ້ນເອງ.
  3. ເລີ່ມຖາມເຖິງນິໄສໃຈຄໍ: ນີ້ແຫລະຄືເຂົາສືບສວນເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະຄິດຕົກລົງປົງໃຈວ່າຈະຄົບກັບເຈົ້າ ຫຼືບໍ່.
  4. ຢາກຮູ້ຈັກໝູ່ເພື່ອນຂອງເຈົ້າ: ເຊື້ອບໍວ່າຜູ້ຍິງຈະຮູ້ສຶກພິເສດເພື່ອແຟນພາໄປຮູ້ຈັກກັບໝູ່ເພື່ອນ.
  5. ຖາມເຖິງຜູ້ສາວໃນອະດີດຂອງເຈົ້າ: ເລີ່ມເຂົ້າເຖິງເລື່ອງສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນມາອີກລະດັບໜຶ່ງ ກັບການສືບສວນ ແລະຖາມໄຖ່ເຖິງແຟນໆໃນອະດີດຂອງເຈົ້າ ແລະເຊື່ອບໍວ່າເຂົາກໍາລັງເອົາຕົນເອງໄປປຽບທຽບກັບແຟນໃນອະດີດຂອງເຈົ້າຢູ່ ເພາະເຂົາຢາກເປັນທີໜອ່ງຂອງເຈົ້ານັ້ນເອງ.