ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫາກດື່ມນໍ້າອຸ່ນປະສົມເກືອໃນຕອນເຊົ້າຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 7 ວັນ

ການທີ່ດື່ມນໍ້າອຸ່ນປະສົມເກືອພຽງໜຶ່ງຈອກໃນຕອນເຊົ້າ ຈະຊ່ວຍປັບຸງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້.

ງານວິໄຈຄົ້ນພົບວ່າການໃຊ້ສູດນີ້ຈະຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ແລະຍັງສາມາດທໍາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍຈາສານຜິດ ແລະພັດທະນາເຊວທຸສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ ແລະເປັນຫຍັງຕ້ອງດື່ມນໍ້າອຸ່ນປະສົມເກືອເປັນເວລາ 7 ມື້ ນໍ້າເກືອອຸ່ນຊ່ວຍເສີມສ້າງການເຜົາຜານອາຫານ ແລະກະດູກ ຊ່ວຍຄວບຄຸມນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະຊ່ວຍສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ວິທີນີ້ຄືໜຶ່ງໃນການປິ່ນປົວທາງທໍາມະຊາດ ບໍ່ກີ້ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເສັ້ນເລືອດຂອດ.

ເທເກືອ 1 ບ່ວງຊາລົງໃນນໍ້າອຸ່ນ 1 ແກ້ວ ເຄື່ອງດື່ມນີ້ຄວນດື່ມທຸກໆເຊົ້າເປັນເວລາ 7 ມື້ ຖ້າມີການຈໍາເປັນຄວນໃຊ້ວິທີນີ້ຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ.

ຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງທີ່ດື່ມນໍ້າອຸ່ນປະສົມເກືອ

ຊ່ວຍລ້າງສານຜິດ-ເຄື່ອງດື່ມຊະນິດນີ້ຊ່ວຍຕ້ານແບັກທີເຣຍ ຫຼັງຈາກທີ່ດື່ມໄປໄດ້ 7 ມື້ ຈະສາມາດລ້າງສານຜິດ ແລະແບັກທີເຣຍທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເຮົາອອກໄປໝົດ.

ເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງ: ເກືອ ແລະນໍ້າທໍາມະດາ ນໍາໄປສູ່ການປິ່ນປົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງພະຍາດກະດູກພ່ອຍ ແລະພະຍາດກະດູກອື່ນໆ.

ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບດີ. ເກືອແຮ່ບັນເທົ່າລະບົບປະສາດ.

ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ: ນໍ້າ ແລະເກືອທະເລຄືໜຶ່ງວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຮ່າງກາຍ.

ຜິວ ແລະສຸຂະພາບດີ: ເກືອ ແລະນໍ້າອຸ່ນພຽງຈອກດຽວກໍສາມາດຊ່ວຍຮັກສາຜິວພັນໃຫ້ສວຍງາມໄດ້.

ລະບົບຂັບຖ່າຍດີ: ນໍ້າເກືອໄດ້ຮັບການຮອງຮັບວ່າເປັນການແກ້ປັນຫາຖາວອນ ສໍາຫຼັບລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເພາະມັນໃຫ້ເອນໄຊທີ່ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຍ່ອຍອາຫານ.