ເຄັດລັບກໍາຈັດ ມົດ-ແມງສາບ-ຍຸງ ແບບງ່າຍໆ

ວິທີກໍາຈັດມົດ, ແມງສາບ ແລະຍຸງ ໂດຍໃຊ້ຂອງທີ່ມີຢູ່ໃນເຮືອນ ແຖມຍັງເຮັດເອງແບບງ່າຍໆ.

ວິທີກໍາຈັດມົດ: ບີບໝາກນາວໃສ່ຮັງຂອງມົດ ຫຼືຈະບີບນໍ້າໝາກນາວປະສົມນໍ້າ ເພື່ອເອົາໄປສີດໃສ່ຮັງຂອງມັນກໍໄດ້ ເພາະມົດບໍ່ມັກກົດຊິດຣິກ ພຽງເທົ່ານີ້ມົດກໍຈະໜີ.

ວິທີໄລ່ຍຸງ: ໃຫ້ເອົາຫົວຜັກທຽມໄປທຸບຈົນມີນໍ້າອອກມາ ແລ້ວເອົາໄປໃສ່ພາສະນາວາງໄວ້ໃກ້ພັດລົມ.

ວິທີກໍາຈັດແມງສາບ: ເອົາສະບູມາຕັດເປັນຕ້ອນໆ ໃສ່ໃນພາສະນະແລະປະສົມນໍ້າເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວເອົາໄປປະໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແມງສາບ ຫຼືເອົາສະບູປະສົມກັບນໍ້າໄປສີດໃສ່.