ໝາກກ້ຽງນຶ້ງໃສ່ເກືອ ສະໝູນໄພຊັ້ນຍອດໃນການແກ້ໄອ

ວິທີຮັກສາອາການໄອໄດ້ດີ ນັ້ນກໍຄື “ໝາກກ້ຽງນຶ້ງໃສ່ເກືອ”

ວິທີນຶ້ງໝາກກ້ຽງໃສ່ເກືອ:

1.ເອົາໝາກກ້ຽງໄປລ້າງດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ແລ້ວແຊ່ໃນນໍ້າເກືອ 20 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງເອົາແວກທີ່ເຄືອບເປືອກໝາກກ້ຽງອອກ

  1. ໃຊ້ມີດປາດສ່ວນເທິງຂອງໝາກກ້ຽງອອກ ໂປະເກືອໃສ່ເລັກໜ້ອຍລົງບ່ອນທີ່ປາດອອກ ຈາກນັ້ນໃຊ້ຫຍັງກະໄດ້ເຈາະຮູຈັກສອງສາມຈຸດ ແລ້ວນໍາເອົາສ່ວນທີ່ປາດອອກນັ້ນມາແປະໃສ່ຄືນ
  2. ເອົາໝາກກ້ຽງທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ໄປນຶ້ງໃສ່ໝໍ້ໄຟຟ້າ ເມື່ອນໍ້າຮ້ອນແລ້ວໃຫ້ນຶ້ງ 15 ນາທີ
  3. ເມື່ອນຶ້ງຄົບ15 ນາທີແລ້ວ ໃຫ້ລອກເປືອກອອກຖື້ມແລ້ວກິນ ແລະນໍ້າທີ່ໃສ່ຕົ້ມກໍສາມາດດື່ມໄດ້

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:

  1. ເປືອກຂອງໝາກກ້ຽງຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແຊ່ດ້ວຍນໍ້າເກືອເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ.
  2. ຢ່າໃສເກືອຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດເຄັມ.