Home ຊີວິດແລະຄວາມຮັກ 12 ຂໍ້ດີຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ຜູ້ຍິງເຫັນແລ້ວມັກທີ່ສຸດ

12 ຂໍ້ດີຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ຜູ້ຍິງເຫັນແລ້ວມັກທີ່ສຸດ

0
3307

ຜູ້ຍິງທຸກຄົນຈະມີຜູ້ຊາຍໃນຝັນ ມີແບບຢ່າງທີ່ຝັນໄວ້ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ເຮົາຊອກຫາຜູ້ຊາຍທີ່ດີໆ ໄດ້ຈາກໃສ, ບາາງຄັ້ງ ການທີ່ຄົນເຮົາໜ້າຕາດີ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເປັນຄົນດີ, ນິໄສທີ່ສື່ເຖິງຄວາມສຸພາບທີ່ຜູ້ຊາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງປະທັບໃຈມີຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ

 1. ຜູ້ຊາຍບໍ່ຫຼາຍໃຈ: ຜູ້ຍິງທຸກຄົນຈະບໍ່ມັກຜູ້ຊາຍທີ່ຫຼາຍໃຈເດັດຂາດ ເພາະຖ້າຫາກຢູ່ນຳກັນໄປກໍຈະສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຈໃຫ້ກັນ ຫຼືອາດຈະເຖິງການຢ່າຮ້າງກັນໃນອະນາຄົດໄດ້
 2. ຜູ້ຊາຍທີ່ມີນໍ້າໃຈ: ຜູ້ຊາຍທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ເວລາທີ່ຕົນເອງບໍ່ສະບາຍ, ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຈ, ເຂົາກໍຈະຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດເວລາ
 3. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ມີວຽກເຮັດທີ່ໝັ້ນຄົງ ເບິ່ງແຍງເຮົາໄດ້ດີ ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບພາລະທີ່ມີຢູ່
 4. ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ: ສາມາດຮັບຟັງກັນ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັນໄດ້
 5. ຜູ້ຊາຍທີ່ສະອາດ: ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍ ມັກຜູ້ຊາຍທີ່ຮັກສາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍຕົນເອງ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ສຳອາງຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ສາວໆລຳຄານໄດ້
 6. ຜູ້ຊາຍທີ່ຢູ່ນຳແລ້ວມີຄວາມສຸກ: ເປັນທຳມະດາທີ່ສາວໆ ຈະມັກຜູ້ຊາຍທີ່ເອົາໃຈເກັ່ງ, ແຕ່ກໍບໍ່ເຖິງຂັ້ນຕາມໃຈທຸກເລື່ອງ, ຢູ່ນຳແລ້ວເຮັດໃຫ້ສາວໆມີຄວາມສຸກ, ມີຄວາມອົບອຸ່ນ
 7. ຜູ້ຊາຍທີ່ໃຫ້ກຽດຜູ້ຍິງ: ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສເວລາໃດ ກໍຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເສຍຫາຍ, ແຕ່ຈະຄອຍໃຫ້ກຽດ ຢູ່ສະເໝີ
 8. ບໍ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ: ໂດຍການດື່ມຄັ້ງໃດກໍຈົນຂາດສະຕິ ກາຍເປັນຄົນລະຄົນ ອາດທຸບຕີເຮົາໄດ້ ຈົນສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ ແຕ່ແຟນເຮົາຄົນນີ້ ບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ
 9. ໃຫ້ໂອກາດສະເໝີ: ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຮັດຜິດພາດ ເຂົາກໍຈະຄອຍຮັບການປຶກສາ ແລະໃຫ້ໂອກາດຕະຫຼອດເວລາ
 10. ຮັກຄອບຄົວ: ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ຮັກທັງຄອບຄົວເຂົາ ແລະຄອບຄົວເຮົາ
 11. ບໍ່ຕົວະ: ຈະບໍ່ປິດບັງເລື່ອງໃດກັບເຈົ້າ ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ
 12. ຈື່ມື້ສຳຄັນຂອງເຮົາໄດ້: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມັກເວົ້າວ່າເຈົ້າສຳຄັນກໍຕາມ ແຕ່ສຳລັບມື້ທີ່ສຳຄັນ ເຂົາກໍຈະຈື່ໄດ້ ແລະໃຫ້ຂອງຂວັນຢູ່ສະເໝີ

ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີເພຈຊີວິດແລະຄວາມຮັກ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ເພຈທ່ຽວເມືອງລາວ Laotrips