ວິທີໃຊ້ຂີງ ແກ້ບັນຫາຮອຍສິວເທິງໃບໜ້າ

ຂີງ ເປັນພືດຜັກສວນຄົວລົດເຜັດຮ້ອນ ທີ່ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍປະການທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍ ແລະ

ທີ່ສຳຄັນຍັງມອບປະໂຫຍດໃນດ້ານຄວາມງາມ ໃຫ້ແກ່ສາວໆອີກດ້ວຍ, ສຳລັບໃຜທີ່ປູກຂີງໄວ້ໃນຮົ້ວເຮືອນ

ຫຼື ມັກກິນຂີງ ກໍລອງແບ່ງມາໃຊ້ແກ້ບັນຫາຮ່ອງຮອຍສິວເທິງໃບໜ້າລອງເບິ່ງ.

 

ຂີງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຂອງທ່ານເບິ່ງອ່ອນເຍົາ ແລະ ຊ່ວຍປັບສີຜິວໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີກັນໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສະນັ້ນ ຫາກສາວໆທ່ານໃດທີ່ຫາກໍເຊົາຈາກປັນຫາສິວແລ້ວ ເຊິ່ງມັນຈະປະຮ່ອງຮອຍດ່າງດຳໄວ້ເຕັມໄປໝົດ

ກໍລອງເອົາຂີງມາມາກໜ້າເບິ່ງ ໂດຍນຳຜົງຂີງມາປະສົມກັບນ້ຳໝາກນາວ ໃນປະລິມານເທົ່າກັນ ແລ້ວໃສ່

ນ້ຳເຜິ້ງຕື່ມລົງໄປປະສົມອີກ ຈາກນັ້ນກໍນຳມາທາເທິງໜ້າ ແລ້ວນວດໄປມາປະມານ 5 ນາທີ ຈິ່ງຄ່ອຍລ້າງ

ອອກ ໂດຍເຮັດປະທານ 1 – 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ຜິວຂອງທ່ານກໍຈະງາມສົດໄສເປັ່ງປັ່ງຂຶ້ນທັນຕາ.

 

ໃນເມື່ອຮູ້ຄືແນວນີ້ແລ້ວ ກໍລອງເອົາຂີງມາບຳລຸງຜິວພັນຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະເຫັນຜົນແທ້, ເຮັດ

ໃຫ້ຜິວງາມຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງປະຢັດເງິນນຳອີກ.