ເທັກນິກການຮຽນ ໃຫ້ເກັ່ງດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

0
3053
Woman in glasses reading big book comes up with an idea

ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດລົມກັບໝູ່ຄົນໜຶ່ງທີ່ຮຽນນຳກັນ ລາວເປັນຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະໄດ້ລົມກັນເລື່ອງການສຶກສາ ເລີຍໄດ້ຖາມລາວວ່າ ເຈົ້າມີເທັກນິກການຮຽນເກັ່ງແນວໃດ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽນເກັ່ງແບບນີ້ ລາວກໍໄດ້ບອກດັ່ງນີ້:

  1. ຕ້ອງນອນພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ດີ ເມື່ອສະໝອງແລ່ນດີກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຈື່ຈຳ ແລະເຂົ້າໃຈບົດຮຽນໄດ້ງ່າຍ
  2. ກ້າຖາມ ເມື່ອເຮົາມີຄວາມສົງໄສ ຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈບ່ອນໃດກໍຄວນຈະຖາມ
  3. ມີສະມາທິໃນເວລາຮຽນ ໃນເວລາທີ່ເຮົາຮຽນຄວນໃຈຈົດຈໍ່ກັບບົດຮຽນ ບໍ່ຄວນຄິດໄປຫາສິ່ງອື່ນ
  4. ຈັບເນື້ອໃນໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງບົດຮຽນໃຫ້ໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ບໍ່ແມ່ນການຈື່
  5. ອ່ານບົດຮຽນກ່ອນຈະຂຶ້ນຮຽນ ເພື່ອວ່າເວລາໃດທີ່ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກໍຈະໄດ້ຖາມ ຫຼືອາຈານຖາມກໍຈະຕອບເພິ່ນໄດ້
  6. ບໍ່ຄວນຈົດທຸກຢ່າງ ແຕ່ຄວນຟັງ, ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບົດຮຽນນັ້ນໆຈະດີກວ່າ
  7. ມັກອ່ານເພື່ອໃຫ້ມີຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ

ໃຜທີ່ຕ້ອງການ ຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ ກໍລອງເອົາ 7 ວິທີນີ້ ໄປປະຕິບັດລອງເບິ່ງ ຮັບຮອງວ່າໄດ້ຜົນແນ່ນອນ

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!