ອາການຂອງພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບ “ໝາກໄຂ່ຫຼັງ”

0
2151
 1. ລະບົບທາງເດີນປັດສະວະຜິດປົກກະຕິ:
 • ຖ່າຍເບົາເປັນເລືອດ: ເປັນຂໍ້ສັນນິຖານວ່າຈະເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ອາດຈະເປັນເລືອດສົດໆ, ນໍ້າປັດສະວະເປັນສີແດງ, ເປັນສີເຫຼືອງເຂັ້ມໆ
 • ນໍ້າປັດສະວະເປັນຟອງຫຼາຍ: ເພາະວ່າມີ albumin ຫຼືວ່າໂປຣຕີນອອກມາຫຼາຍ ຈະເຮັດນໍ້າປັດສະວະເປັນສີຂາວ ຄືກັນຟອງສະບູ
 • ນໍ້າປັດສະວະຂຸ່ນ
 1. ການຜິດປົກກະຕິຂອງການຖ່າຍເບົາ: ການໄປຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ, ເວລາຖ່າຍເບົາແສບ, ອາການເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນການຜິດປົົກກະຕິ ຂອງລະບົບທາງເດີນປັດສະວະ
 2. ອາການຄັນ: ຈາກການລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັ້ງຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ
 3. ເລືອດຈາງ: ມີອາການອ່ອນເພຍງ່າຍມີຂ, ເມື່ອຍ, ເບື່ອອາຫານ ລົດຊາດອາຫານປ່ຽນໄປ ເພາະຂອງເສຍສະສົມໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ
 4. ປວດຮາກ: ເປັນຍ້ອນການສະສົມສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຮ່າງກາຍ
 5. ມີນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ: ເພາະໝາກໄຂ່ຫຼັງຂັບອອກບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເກີດອາການເປັນບວມ, ອາການນີ້ມັກເລີ່ມຈາກຕີນ ແລະຮອບດວຕາກ່ອນ
 6. ເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງ: ຮ່ວມກັບການຖ່າຍເບົາເປັນເລືອດ, ນໍ້າປັດສະວະຂຸ່ ສະແດງວ່າເຈົ້າເປັນໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ
 7. ມີກ້ອນບໍລິເວນໝາກໄຂ່ຫຼັງ: ຫຼືອາດຈະເປັນບໍລິເວນແອວທັງ 2 ຂ້າງ ອາດເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງເປັນຖົງນໍ້າ, ການອຸດຕັນຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼືອາດມີເນື້ອງອກໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ
 8. ເຈັບຫຼັງ: ຈະມີອາການເຈັບປວດບໍລິເວນໝາກໄຂ່ຫຼັງ
 9. ຄວາມດັນເລືອດສູງ: ເນື່ອງຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງສ້າງສານຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ແລະໝາກໄຂ່ຫຼັງກໍມີໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງນໍ້າ ແລະເກືອແຮ່ໃນຮ່າງກາຍ