ສັນຍານເຕືອນພະຍາດມະເລັງ ທີ່ບໍ່ຄວນເມີນເສີຍ

0
2459

ພະຍາດມະເລັງ ເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງກວດສອບອາການຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາໄດ້ທັນເວລາ ສຳລັບການກຳຈັດເຊວມະເລັງ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສັງເກດສັນຍານຂອງພະຍາດມະເລັງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຮັກສາໄດ້ດີ, ອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເລັງມີຫຼາຍສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດມະເລັງ ເຊິ່ງສະແດງອາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ

  1. ການຂັບຖ່າຍໜັກທີ່ປ່ຽນແປງ: ທ່ານອາດມີພະຍາດມະເລັງໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຫານມີການຂັບຖ່າຍໜັກທີ່ມີການປ່ຽນແປງເຊັ່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະມີເລືອດອອກມານຳເວລາຖ່າຍ
  2. ປັດສະວະປ່ຽນແປງ: ທ່ານອາດຈະເປັນຕ່ອມລູກໝາກ ຫຼືມະເລັງກະເພາະປັດສະວະ ຖ້າທ່ານມີອາການເຈັບປວດເມື່ອປັດສະວະ ຫຼືມີເລືອດອອກມານຳ
  3. ບາດແຜພອງ: ຖ້າທ່ານມີບາດແຜຕາມຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ໃນປາກອາດເປັນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນຂອງພະມາດມະເລັງໃນປາກ
  4. ເລືອດອອກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ: ຫາກທ່ານມີເລືອດອອກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດເຊັ່ນ: ມີເລືອດໃນເວລາຖ່າຍໜັກ ຫຼືຕອນຖ່າຍເບົາ, ໄອເປັນເລືອດ ແລະເລືອດໄຫຼເອງ ທ່ານຕ້ອງໄປປຶກສາແພດທັນທີ ມັນອາດເປັນສາເຫດຂອງມະເລັງ
  5. ເນື້ອເປັນກ້ອນນູນ: ເມື່ອທ່ານອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ້ວເກີດເນື້ອເປັນກ້ອນນູນຂຶ້ນມາ ທ່ານບໍ່ຄວນເມີນເສີຍມັນອາດເປັນອາການຂອງມະເລັງ
  6. ບັນຫາອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ: ລະບົບທາງເດີນອາຫານເປັນບັນຫາທີ່ວິນິດໄສຜິດພາດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ການສຶກສາວິໄຈໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ມັນອາດເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດມະເລັງໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຫາກທ່ານມີຄວາມລຳບາກ ໃນການກືນພ້ອມກັບອາການເຈັບທ້ອງ ທ່ານຄວນປຶກສາແພດທັນທີ
  7. ຜິວພັນມີການປ່ຽນແປງ: ຖ້າທ່ານສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງ ທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນສີຜິວຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ສີເຫຼືອງ, ສີຄໍ້າ ແລະສີແດງ ທ່ານຄວນໄປພົບແພດ ມັນອາດເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດມະເຮັງ
  8. ເປັນໄຂ້ຕະຫຼອດ: ການເປັນໄຂ້ຕະຫຼອດທີ່ບໍ່ດີຈັກເທື່ອ ອາດເປັນການບົ່ງບອກພະຍາດມະເລັງໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ
  9. ເມື່ອຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ: ການອ່ອນເພຍຕະຫຼອດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພັກຜ່ອນຕະຫຼອດ ກໍບໍ່ພຽງພໍ ອາດຈະເກີດຈາກພະຍາດມະເລັງ ທ່ານຄວນປຶກສາແພດ ຖ້າທ່ານມີອາການອ່ອນເພຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງຈະນອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍແລ້ວກໍຕາມ

ທີ່ມາ: rak-sukapap
ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ