ເບິ່ງແຍງຜົມໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອຜົມເງົາງາມ

0
1527
  1. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະຜົມ ຄື 14:00-21:00 ເພາະເວລາ 22:00-02:00ໂມງ ເປັນຊ່ວງການຟື້ນຟູຂອງເຊວໜັງຫົວ, ດັ່ງນັ້ນຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 14:00 ຮອດ 21:00 ຈະເປັນຊ່ວງທີ່ເໝາະສົມສໍາລໍັບການສະຜົມ. ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການສະຜົມຄື ຫຼັງຈາກ 22:00 ຮອດ13:00 ເພາະເປັນຊ່ວງການຜ່ອນຄາຍຂອງໜັງຫົວ ແລະບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ
  2. ເປົ່າຜົມໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນເຂົ້ານອນ: ການນອນຫຼັບໂດຍທີ່ຜົມຍັງປຽກຢູ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍເຊັ່ນ: ອາດເປັນຫວັດໄດ້ງ່າຍ, ຜົມຫຼົ່ນຫຼາຍ, ຜົມເສຍງ່າຍ ແຕກປາຍຫຼາຍ
  3. ຢ່າຫວີຜົມຕອນປຽກ: ຫາກໃນເວລານີ້ຫາກຫວີຜົມຫຼາຍຄັ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ໜັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ຜົມແຫ້ງຫຼາຍ ແລະຜົມຫຼົ່ນໄດ້ງ່າຍ
  4. ຢ່າໃຊ້ເລັບມືເກົາຫົວ: ການໃຊ້ເລັບເກົາຫົວ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ໜັງຫົວ ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງການໃຊ້ນິ້ວນວດທີ່ໜັງຫົວຄ່ອຍໆ
  5. ບໍ່ຄວນເທແຊມພູລົງໜັງຫົວໂດຍກົງ: ການເທແຊມພູໃນມືຂອງທ່ານກ່ອນ ແລ້ວຖູຄ່ອຍໆ ຫາກເທລົງໜັງຫົວໂດຍກົງອາດເຮັດໃຫ້ສານເຄມີຕົກຄ້າງ ແລະທຳຄວາມສະອາດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ (ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເກີດຟອງ)
  6. ອຸນຫະພູມນໍ້າຄວນຢູ່ປະມານ 40 ອົງສາ: ໃຊ້ນໍ້າເຢັນສະຜົມເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວຖືກກະຕຸ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົມເສຍໄດ້ງ່າຍ ແລະນໍ້າທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ ກໍອາດຮູຂຸມຂົນເສຍຫາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເພາະສະນັ້ນ ອຸນຫະພູມທີ່ດີທີ່ສຸດຄື: ປະມານ 40 ອົງສາ ຮ້ອນກວ່າອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໜ້ອຍໜຶ່ງ
  7. ບໍ່ຄວນສະຜົມຕະຫຼອດ: ການສະຜົມທຸກມື້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ເສັ້ນຜົມ ແຕ່ບາງຄົນທີ່ຜົມມັນຫຼາຍ ກໍສາມາດສະຜົມໄດ້ທຸກມື້ ເພາະການຮັກສາຄວາມສະອາດສຳຄັນຫວ່າ
  8. ເວລາສະຜົມຄວນກົ້ມຫົວລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ: ເວລາສະຜົມຄົນຈໍານວນຫຼາຍມັກຢືນສະຜົມ ຄວາມແຮງຂອງນໍ້າອາດຈະກະທົບຕໍ່ໜັງຫົວ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ຜົມບໍລິເວນຖືກນໍ້າແຮງຫຼົ່ນຫຼາຍ, ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ການກົ້ມລົງສາມາດຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງນໍ້າ ແລະຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄດ້ອີກ

ທີ່ມາ: share-si

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ