ເລັ່ງສຶກສາການຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບຈາກ ຂີ້ເຫຍື້ອ

0
1668

ທ່ານ ບຸນເລີດ ຫຼວງປະເສີດ ປະທານບໍລິສັດຫຼວງປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັບ ອົງການພັດທະນາ ແລະບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ  (ອພບ) ໃນການສຶກສາຂໍ້ມູນຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ ເພື່ອຜະລິດ ແກ໊ສ ແລະປຸຍຊີວະພາບ ໂດຍການສະໜັບສູນໜູນດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ຈາກອົງການໄຈກາ ປະເທດຢຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາ 6 ເດືອນ ໃນການເກັບກຳຕົວເລກ ຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ (ເສດອາຫານຕ່າງໆ, ເສດພືດຜັກ ໝາກໄມ້, ສິ່ງທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ງ່າຍ) ທີ່ໄດ້ຈາກຕະຫຼາດສົດ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ພັດທະຄານ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະອື່ນໆ.
ປັດຈຸບັນ ໃນ 4 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄື ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ສີສັດຕະນາກ, ຈັນທະບູລີ ແລະສີໂຄດຕະບອງ ມື້ໜຶ່ງມີຂີ້ເຫຍື້ອລວມທັງໝົດ 60 ໂຕນ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ ແລະແຫ້ງໄດ້ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຖ້າມີຂີ້ເຫຍື້ອປຽກ 15 ໂຕນຕໍ່ມື້ ກໍ່ສາມາດລົງທຶນ ໃນການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດໃຫ້ເປັນແກ໊ສ ແລະຝຸ່ນຊີວະພາບໄດ້.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ອົງການພັດທະນາ ແລະບໍລິຫານ ຕົວເມືອງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນປ່ຽນເປັນ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຂີ້ເຫຍື້ອປະມານ 300-350 ໂຕນຕໍ່ມື້. ໃນນີ້, ສາມາດເກັບມ້ຽນຂົນໄປບຳບັດຢູ່ສະໜາມຫຼັກ 32 ໄດ້ປະມານ 220-250 ໂຕນຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຍັງມີຂີ້ເຫຍື້ອຄົງຄ້າງປະມານ 80-100 ໂຕນຕໍ່ມື້ ທີ່ປະຊາຊົນຫາວິທີກຳຈັດກັນເອງ (ອາດຈະດ້ວຍວິທີຂົນໄປຖິ້ມເອງ, ຈູດເຜົາ, ຝັງ ແລະ ອື່ນໆ).

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ