ທ່ານ ຄຳມະນີ ເນັ້ນໄຟຟ້າລາວ ປັບປຸງຂອດບໍລິການໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ຮັບປະກັນກວ່າເກົ່າ

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ໄດ້ເນັ້ນບາງບັນຫາຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ) ໂດຍ ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງປັບປຸງແກ້ໄຂ ຂອດບໍລິການໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ຮັບປະກັນກວ່າເກົ່າ, ຕອບສະໜອງໄດ້ໄວທ່ວງທັນກັບເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

ທ່ານຍັງເນັ້ນໃຫ້ກວດກາຄືນ ແລະ ປັບປຸງຄືນກ່ຽວກັບຂອດການບໍລິການ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ພົ້ນເດ່ັນຂອງ ຟຟລ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ເນື່ອງຈາກຂອດບໍລິການມັກມີບັນຫາຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຂັດຂ້ອງບໍ່ມີຄວາມຄ່ອງຕົວພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກເຮັດໃຫ້ເກີດມີຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງກຳແໜ້ນວ່າການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສູງເທົ່າໃດມັນຍິ່ງຮຽກຮ້ອງເຖິງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຕ້ອງມີການຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ທັນສະໄໝຂຶ້ນ, ຕອບສະໜອງໄດ້ໄວທ່ວງທັນກັບເວລາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (ເວົ້າໄດ້ຕ້ອງເຮັດໄດ້) .

 

ຂ່າວຈາກ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ