ລາງວັນເມືອງຍອດນິຍົມປີນີ້ ຫຼວງພະບາງຢູ່ອັນດັບທີ່ 8

ຜ່ານມາຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນເມືອງຍອດນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 3 ປີຊ້ອນຄື: ປີ 2006, 2007 ແລະ2008 ຊຶ່ງຈັດໂດຍວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວ Wander lust ຂອງປະເທດອັງກິດ

ນອກນີ້ລາງວັນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຕົກມາເປັນຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງອີກໃນ ປີ 2010, 2011 ແລະ 2012 ພໍມາຮອດປີ 2014 ຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ລໍາດັບ 2 ຫຍັບມາປີ 2015 ຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນທີ 1 ອີກ, ແຕ່ວ່າປີ 2016 ນີ້ຫຼວງພະບາງຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ພຽງລໍາດັບ 8 ຂອງເມືອງທີ່ໜ້າທ່ຽວທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ການຈັດລໍາດັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາຈາກການສໍາຫຼວດຂອງ the Wanderlust ແຫ່ງປະເທດອັງກິດ ຊຶ່ງເປັນວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວຊັ້ນນໍາຂອງໂລກທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງວາລະສານໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເລືອກເອົາເມືອງທີ່ພວກຕົນນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ສໍາລັບລໍາດັບ1 ຂອງເມືອງຍອດນິຍົມໃນປີນີ້ໄດ້ແກ່ເມືອງ Hoi An ປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ງໄດ້ຄະແນນ 98.5%, ລໍາດັບ 2 ແມ່ນເມືອງ Tromso ປະເທດນ໊ອກແວຄະແນນ 97.33% ແລະລໍາດັບ 3 ແມ່ນເມືອງບາການປະເທດມຽນມາຄະ ແນນ 96.92%, ສ່ວນເມືອງຫຼວງພະບາງທີ່ຢູ່ລໍາດັບ 8 ນັ້ນມີຄະແນນ 94.67%.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ