ສະຜົມຕອນເຊົ້າກ່ອນໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ສະຕອນແລງຫຼັງເລີກວຽກ ສະຕອນໃດຜົມຈິ່ງງາມ

ຊ່ວງຕອນກາງເວັນເປັນຊ່ວງເວລາເຮັດວຽກຫຍຸ້ງໆ ສະນັ້ນຫຼາຍຄົນຈິ່ງມັກສະຜົມຕອນຫົວແລງໃນເວລາອາບນ້ຳ ຫຼື ຕອນເຊົ້າກ່ອນອອກໄປເຮັດວຽກ ແຕ່ມີໃຜເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າເຮົາຄວນສະຜົມຕອນກາງຄືນ  ຫຼື ຕອນຮຸ່ງເຊົ້າກ່ອນອອກໄປເຮັດວຽກດີ ວັນນີ້ເຮົາມີຄຳຕອບມາຝາກກັນ

ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສະຜົມແມ່ນຕອນ 21:00 ໂມງ ເພາະເປັນຊ່ວງເວລາໃນການຟື້ນຟູເຊລຜິວໜັງຫົວ ດັ່ງນັ້ນຕັ້ງແຕ່ເວລາ 13:00ໂມງຈົນໄປເຖິງເວລາ 21:00ໂມງ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການສະຜົມ ຫຼັງຈາກ 21:00ໂມງຈົນເຖິງ 12:30ໂມງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການສະຜົມ ເພາະເປັນຊ່ວງຂອງການພັກຜ່ອນໜັງຫົວ ສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ຄວນມີສິ່ງໄປກະຕຸ້ນ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.rak-sukapap.com/2016/08/blog-post_354.html