ຜັກທີ່ບໍ່ຄວນບໍລິ ໂພກດິບໆ

26_20140131103518.

ຜັກທີ່ເຮົາກິນກັນຢູ່ທຸກມື້ ມີບາງຊະນິດບໍ່ຄວນກິນດິບໆ ໃນປະລິມານຫຼາຍ ເພາະອາດຈະສົ່ງຜົນກັບສຸຂະພາບໃດ້ ບາງຊະນິດຫາກກິນດິບໆ ໄປມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍກວ່າທີ່ເຮົາຮູ້.

1. ກະລໍ່າປີ ກະຫຼ່ຳປີດອກ ບ໋ອກໂຄຣີ່ ເພາະຜັກເຫຼົ່ານີ່ມີສານກອຍໂຕເຈນ ເຊິ່ງໄປຂັດຂວາງການທຳງານຂອງຕ່ອມ thyroid ໃນການຈັບໄອໂອດິນ

2. ຫມາກຖົ່ວຝັກຍາວ ຍິ່ງເປັນຖົ່ວດິບດ້ວຍແລ້ວຈະມີແກັສຄ່ອນຂ້າງສູງ ໂດຍສະເພາະແກັສ Carbondioxide ເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດ

3. ຖົ່ວງອກ ທີ່ຫຼາຍຄົນມັກໃສ່ເຝີ ຫຼືເຂົ້າປຸ້ນ ໃນຖົ່ວງອກດິບມີສານຜິດທຳມະຊາດຊື່ Phytate ເຊິ່ງຂັດຂວາງການດູດຊື່ມຂອງສານບາງຊະນິດ ໃດ້

4. ຜັກຫົມ ບໍ່ຄວນກິນດິບເພາະກົດໃນຜັກຫົມ ຈະຂັດຂວາງການດູຊື່ມຂອງທາດເຫຼັກ

5. ໜໍ່ໄມ້ ມັນຕົ້ນ ມີສານໄຊຢາໄນສູງ ມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ເຮັດໃຫ້ມືນງົງໃດ້ ຜູ້ບໍລິໂພກຄວນນຳໄປຕົ້ມຫຼາຍນ້ຳກ່ອນນຳໄປປຸງອາຫານ