BMAP ມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ ວວສ

0
1904
BMAP ມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ ວວສ
BMAP ມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ ວວສ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຟີລິບປິນມອບຄອມພິວເຕີໃຫ້ ວວສ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຟິລິບປິນ ຫຼື Baptist Missionary Association of The Philippines(BMAP) ໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ
ຈໍານວນ 10 ຊຸດ ມູນຄ່າ 2.713 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 20 ລ້ານກ່ວາກີບ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ(ວວສ) ຈໍາປາສັກ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາດ້ານ ໄອທີ.

ພິທີມອບ-ຮັບຄອມພິວເຕີຄັ້ງນີ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ວິທະຍາໄລດ່ັງກ່າວ.
ໃນໂອກາດກ່າວມອບທ່ານ ນາງ ຈອຍ(Miss Joy) ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ BMAP ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການມອບຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະໃຫ້ແກ່ ວວສ ຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາການຮຽນ-
ການສອນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຂອງ ວວສ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ໄອທີ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ.

ໃນໂອກາດກ່າວຮັບທ່ານ ດຣ.ສີພັນ ປັນຍາສະຫວັດ ຜູ້ອຳນວຍການ ວວສ ຈຳປາສັກກ່າວວ່າ: ໃນທີ່ຜ່ານມາ ວວສ ພວກເຮົາແມ່ນຂາດເຂີນຄອມພິວເຕີທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນຈິ່ງຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຟິລິບປິນ ທີ່ນຳຄອມຕັ້ງໂຕະ ມາມອບໃຫ້ໃນຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ອໍານວຍການ ວວສ ຂໍຢືນຢັນວ່າ ຈະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີດັ່ງກ່າວປະກອບເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ,
ພ້ອມນີ້ກໍ່ຫວັງວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຟິລິບປິນ ຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ວວສ ຂອງພວກເຮົາຕື່ມອີກ.
ໂຄງການ BMAP ໄດ້ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກໃນປີ 2012, ໜ້າວຽກສຳຄັນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນປະກອບສ່ວນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການອ້ອມຂ້າງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ວວສ, ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໂຄງການນີ້ຈະສືບຕໍ່ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກຈົນຮອດປີ 2017.

ຂ່າວ-ພາບ: ທູນທອງໃຈ

ທີ່ມາ www.facebook.com/champamai.newspaper