Nissan ເຜີຍໂສມ X-Trail ຍົນຕະກຳ SUV ພາຍໃຕ້ຊຸດແຕ່ງ NISMO

Nissan ເຜີຍໂສມ X-Trail ຍົນຕະກຳ SUV ຄັນຫລູ ທີ່ຖືກເສີມຄວາມສະປອດເລົ້າໃຈ  ພາຍໃຕ້ຊຸດແຕ່ງແບຣນດັງຢ່າງ NISMO ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປັນລຸ່ນຕໍ່ໄປທີ່ທາງ NISMO ທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາຕີຕະຫລາດເຂດອາຊຽນ ຫລັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເປີດໂຕ  Nissan Almera NISMO ໃຫ້ແຟນໆຄົນອາຊຽນທີ່ມັກຄວາມສະປອດເລົ້າໃຈໄດ້ສຳຜັດກັນມາແລ້ວ

1466

ສຳລັບຮູບໂສມພາຍນອກຂອງ Nissan X-trail ຖືກຕົບແຕ່ງເປັນພິເສດຈາກຊຸດແຕ່ງ NISMO ຄັນນີ້ຖືກເສີມຄວາມສະປອດເຂົ້າໄປຢ່າງເຕັມພິກັດ ດ້ວຍຊຸດ  Aero Package ສີດຳຂອບສີແດງ ອັນເປັນເອກະລັກຂອງຕະກຸນ NISMO ເລີ່ມຈາກຊຸດສະເກິດດ້ານໜ້າທີ່ຖືກນຳມາເພີ່ມຄວາມໂດດເດັ່ນເຂົ້າກັບຊຸດສະເກິດຂ້າງ ແລະ ຫຼັງ

ລາຄາ (ສຳລັບຂາຍໃນປະເທດໄທ) Nissan X-Trail Hybrid

Nissan X-Trail Hybrid 2.0S 2WD 1,249,000 ບາດ ຫຼື 287,270,000 ກີບ

Nissan X-Trail Hybrid 2.0E 2WD 1,324,000 ບາດ ຫຼື 304,520,000 ກີບ

Nissan X-Trail Hybrid 2.0V 4WD 1,395,000 ບາດ ຫຼື 320,850,000 ກີບ

165 164 1665 167