ຄວາມຈິງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕາຍ ແຕ່ຄົນທີ່ຕາຍ…ເປັນຄົນທີ່ເວົ້າຄວາມຈິງ

ວັນນີ້ເຮົາຈະມີບົດຄວາມບົດໜຶ່ງມາຝາກໄວ້ໃຫ້ທຸກທ່ານອ່ານ ໃນຫົວຂໍ້ “ຄວາມຈິງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕາຍ ແຕ່ຄົນທີ່ຕາຍ…ເປັນຄົນທີ່ເວົ້າຄວາມຈິງ”

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ມັກມີໂລກແຫ່ງຄວາມຝັນ ແລະ ໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງ

ແຕ່ລະຄົນກໍ່ຝັນບໍ່ຄືກັນ ຢູ່ບ່ອນວ່າຈະຝັນໃກ້ຄວາມຈິງຫຼາຍພຽງໃດ

ບາງຄົນຝັນໄກ ພໍພົບກັບຄວາມຈິງກໍ່ຍອມຮັບມັນບໍ່ໄດ້ ເພາະເຜີ້ຝັນຫຼາຍເກີນໄປ

ຄວາມຈິງເປັນສສິ່ງທີ່ບໍ່ຕາຍ ແລະ ບໍ່ມີວັນຕາຍ

ແຕ່ຕົນທີ່ຕ້ອງຕາຍ ກັບເປັນຄົນທີ່ເວົ້າຄວາມຈິງຫຼາຍກ່ວາ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນມັກມີຄວາມຈິງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຜຮັບຮູ້

ຫຼື ບາງຄັ້ງຕົວເອງກໍ່ບໍ່ຢາກຮັບຮູ້ຄວາມຈິງເລື່ອງນັ້ນເຊັ່ນກັນ

ແລະ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຢູ່ກັບຄວາມຈິງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ແມ່ນວ່າ ຄວາມຈິງ ຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຍອມຮັບໃຫ້ໄດ້

ແຕ່ບາງຄັ້ງຄວາມຈິງ ມັນກໍ່ທຳລາຍຄວາມສຳພັນບາງຢ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຈິງ ເວົ້າຄວາມຈິງ ແລະ ຄິດເຖິງຄວາມຈິງ ຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ

ມົວແຕ່ຫຼອກຄົນອື່ນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການຫຼອກຕົວເອງວ່າເປັນແບບນັ້ນແບບນີ້ ເປັນແນວນັ້ນ ແນວນີ້ ທັ້ງທີ່ຄວາມຈິງເປັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ

ກໍ່ຖ້າເວົ້າຄວາມຈິງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດແລ້ວ ມັນກໍ່ໝົດເລື່ອງ

ທ່ານກໍ່ບໍ່ຕ້ອງເກັບຄວາມຈິງໄວ້ໃນຄວາມລັບ ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ ເປີດເຜີຍຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຮູ້ຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ

ເລື່ອງລາວຄວາມສຳພັນ ທີ່ຕ້ອງມາແຕກຫັກ ພາຍຫຼັງທີ່ຄວາມຈິງຖືກເປີດເຜີຍ ມັນກໍ່ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ

ດັ່ງຄຳທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ

“ ຄວາມຈິງ…ເປັນສິ່ງບໍ່ຕາຍ ຄວາມລັບ…ບໍ່ມີໃນໂລກ ແຕ່ຄົນທີ່ເວົ້າຄວາມຈິງ ແລະ ຄົນທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມລັບມັນຕ້ອງຕາຍ ”

3 COMMENTS

Comments are closed.