ຂໍເຊີນສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້

ລັດຖະບານເກົາຫຼີໄຕ້ ຂໍເຊີນນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນໃນສາຂາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກໍາສາດ ສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໄຕ້ ເປັນເວລາ 6 ອາທິດ (4/7-12/8/2016). ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ດາວໂຫລດ ແບບຟອມໄດ້ທີ່ນີ້

ລາຍລະອຽດ ແລະ ດາວໂຫລດແບບຟອມ ຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ

http://lao.mofa.go.kr/…/…/lao/bilateral/bilateral/index.jsp…

ຂ່າວຈາກ: ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz