ເສດຖະກິດລາວ ຂະຫຍາຍຕົວ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7.6%

0
2252
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ທອງແດງ ຢູ່ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ທອງແດງ ຢູ່ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ທອງແດງ ຢູ່ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ທອງແດງ ຢູ່ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ເສດຖະກິດລາວ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7.6 ເປີເຊັນ ໃນລະຍະ 6 ເດືອນທຳອິດ
ຂອງແຜນການ ປີ2013-2014 ໃນຂະນະທີ່ ເປົ້າໝາຍຕະຫຼອດແຜນການປີໄດ້ວາງເອົາໄວ້
ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ ບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 8.3 ເປີເຊັນ.

ຫາກແຕ່ວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 8.3 ເປີເຊັນ
ໃນຕະຫລອດແຜນການປີ 2013-2014 ໂດຍມີສາເຫດ ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ມາຈາກການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການລົງທຶນ ໃນພາກລັດຖະບານໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້
ແລະໃນຂະນະດຽວກັນລັດຖະບານລາວກໍຍັງຕ້ອງ ປະສົບກັບບັນຫາ ຂາດແຄນທາງດ້ານ
ງົບປະມານລາຍຈ່າຍອີກດ້ວຍ.

ໂດຍໃນລະຍະ 6 ເດືອນຕຳອິດຂອງແຜນການປີ 2013-2014 ດັ່ງກ່າວລັດຖະບານລາວ
ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງທຶນໃນພາກລັດຖະບານ ໄດ້ທັງໝົດ 2,469 ໂຄງການ
ຊຶ່ງຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 2,333 ກວ່າຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 31 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີເທົ່ານັ້ນ
ແລະໃນລະຍະດຽວກັນນີ້ລັດຖະບານລາວ ກໍຕ້ອງເພິ່ງພາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ
ຫຼາຍກວ່າ 3,324 ຕື້ກີບ ຫຼື ເກີນກວ່າ 415 ລ້ານດອນລາ ສຳລັບໃຊ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນ
ພາກລັດຖະບານໃນ 767 ໂຄງການ ໂດຍໃນນີ້ ກໍປະກົດວ່າ ເປັນການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າ
ຈາກຕ່າງປະເທດເຖິງ 624 ໂຄງການ ແລະ ກູ້ຢືມ 57 ໂຄງການຕາມລຳດັບ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບໃນດ້ານການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຍັງຄົງເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງໃນລະຍະ 6 ເດືອນທຳອິດດັ່ງກ່າວນີ້
ກໍມີເຖິງ 713 ໂຄງການຄິດເປັນມູນຄ່າ ການລົງທຶນລວມຫຼາຍກວ່າ 24,458 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ
3,060 ລ້ານດອນລາ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນການລົງທຶນ ໃນພາກບໍລິການ ພາກພະລັງງານແລະ
ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຕາມລຳດັບ ໂດຍການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ດັ່ງກ່າວນີ້
ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການລາວຄາດຫວັງວ່າ ເສດຖະກິດລາວ ຈະຍັງສາມາດ ຂະຫຍາຍຕົວ
ເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 8.3 ເປີເຊັນ ໃນທ້າຍແຜນການປີນີ້.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ໜັງສືພິມ The Washington Post ໄດ້ສະເໜີລາຍງານໂດຍອີງຕາມຜົນ
ຈາກການສຶກສາວິໄຈ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ The Economist Intelligence Unit
ທີ່ລະບຸວ່າ ລາວນັບເປັນ 1 ໃນ 10 ປະເທດ ທີ່ເສດຖະກິດຈະມີການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເພີ້ມຂຶ້ນ
ຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປີ 2014 ໂດຍຄາດວ່າເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ
ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 8.5 ເປີເຊັນ ທຽບກັບປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ