ທ່ານຄິດວ່າ… ການຊາສ໌ແບັດໂທລະສັບວາງໄວ້ເທິງຕຽງ ແລ້ວນອນ ເປັນອັນຕະລາຍບໍ່?

ວັນນີ້ລາວໂພສຕ໌ມີສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໄພຈາກສິ່ງໃກ້ຕົວມາຝາກ, ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ວາສ ການຊາສ໌ແບັດໂທລະສັບວາງໄວ້ເທິງຕຍງແລ້ວນອນ ຈະເກີດອັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍ່? ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳຕອນ

BUGrNwjCAAAmDMs

ຄຳຕອບຄື ອັນຕະລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄຟທີ່ຢູ່ໃນສາຍຊາສ໌ ຈະຖືກສ້າງເປັນກະແສໄຟຟ້າທາງກົງກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງທົ່ວໄປແລ້ວກະແສໄຟທາງກົງຈະບໍ່ດູດແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້າວ່າ ຖ້າຫາກຕົວ Rectifier ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນກະແສໄຟສະລັບຄືໄຟຈາກເຮືອນຂອງເຮົາ ໄປເປັນກະແສໄຟທາງກົງເພື່ອເຂົ້າສູ່ມືຖື ກະແສໄຟແລ່ນໃນສາຍຊາສ໌ຈົນກາຍເປັນໄຟທີ່ດູດໄດ້ ແລະ ຫາກສາຍຊາສ໌ມີຮອຍຂາດ ແລ້ວເວລາເຮົາກຳລັງນອນຫລົງເອົາມື ຫຼື ຂາໄປພາດຖືກ ໄຟກໍ່ສາມາດຊັອດເຮົາໄດ້ ແລະ ຖ້າມັນຮ້າຍແຮງໄປຈົນຂັ້ນລະເບີດ ມັນຍິ່ງເກີດການສູນໜັກ.

ລອງຄິດພາບເບິ່ງວ່າ ສົມມຸດວ່າເຮົາວາງມືຖືໄວ້ເທິງຫົວຕຽງ ໂອກາດທີ່ເຮົານອນກິ້ງໄປທັບເອົາມືຖືທີ່ພວມສາກມ້ຽນ ແລ້ວສາຍຊາສ໌ພັດມີຮອຍຂາດຢູ່ແລ້ວ ໂອກາດທີ່ຈະເກີດໄຟຮົ່ວໄຟດູດກໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນທາງທີ່ດີເວລາຊາສ໌ມືຖື ທ່ານບໍ່ຄວນເອົາໄວ້ໃນບໍລິເວນໃດຂອງຕຽງເລີຍ.

ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີຈາກທີມງານລາວໂພສຕ໌ ຢາກໃຫ້ທ່ານໃຊ້ມືຖືຢ່າງມີສະຕິ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເວັບໄຊ໌ http://www.sc.mahidol.ac.th/