ມາເບິ່ງພັດທະນາການເດັກໃນທ້ອງຕັ້ງແຕ່ອາທິດທຳອິດຈົນຮອດອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອນເກີດ

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າ ພັດທະນາການເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ ວ່າອາທິດທຳອິດນັ້ນຈະມີພັດທະນາການແນວໃດ ໃນຄລິບນີ້ຈະຈຳລອງໃຫ້ເບິ່ງຢ່າງລະອຽດ ມາເບິ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍ.

https://youtu.be/4n5-sLmnyas

https://youtu.be/iX0t4sZ71ME