ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງໃນຫົວຂໍ້ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍແພດຊ່ຽວຊານຂອງທາງສະຖານທູດອາເມລິກາ.

ປະກາດອີກຄັ້ງ.
ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງໃນຫົວຂໍ້ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ມື້ນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ 2-4 ເມສາ 2016 ທີ່ສູນອາເມລິກາທາດດຳ. ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳສະເໜີໂດຍພະນັກງານແພດຊ່ຽວຊານຂອງທາງສະຖານທູດອາເມລິກາ. ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງການກວດເຊັກສຸຂະພາບ ລວມທັງການກວດເຊັກແບບສະເພາະເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ປາກມົດລູກ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຈະກ່າວກ່ຽວກັບໂພສະນາການໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ສິ່ງຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ລູກອ່ອນ ແລະ ຜູ້ຍິງສູງອາຍຸ.
Reminder!
Please join us at the American Center today from 2 pm-4 pm for a brief presentation and open discussion with medical professionals from the U.S. Embassy about Women’s Health. We will discuss the importance of regular health screenings, including specific tests for women to screen for cervical and breast cancer. We will also talk about nutrition across the lifespan and how there are different nutritional requirements for pregnant women, nursing mothers, and aging women.

 

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: U.S. Embassy Vientiane